Feladat: N.21 Korcsoport: 18- Nehézségi fok: nehéz
Megoldó(k):  Burcsi Péter ,  Csörnyei Marianna ,  Futó Gábor ,  Gyarmati Katalin ,  Hertz István ,  Szeidl Ádám 
Füzet: 1994/október, 364. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Maradékos osztás, Skatulyaelv, Számjegyekkel kapcsolatos feladatok, Nehéz feladat
Hivatkozás(ok):Feladatok: 1994/február: N.21

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

Feltehetjük, hogy 104k, mert ha k legfeljebb négyjegyű, akkor a feladat állítása nyilvánvaló. Tekintsük azokat a (0=)a0<a1<a2<... természetes számokat, amelyek tízes számrendszerbeli alakjában csak a 0 és az 1 számjegyek szerepelnek. Ha a tízes számrendszerbeli alakokat a kettes számrendszerben képzeljük el, akkor világos, hogy így minden természetes számot felsorolhatunk, és mindegyiket csak egyszer (tehát ai-ből éppen i lesz). Ezért

a2n=a100...02=100...0n  db=10n.

A skatulyaelv szerint az a0<a1<a2<...<ak számok között van kettő, amelyek k-val osztva ugyanazt a maradékot adják, azaz e két szám (pozitív) különbsége osztható k-val. Az írásbeli kivonás szabályait használva megállapíthatjuk, hogy e különbség tízes számrendszerbeli alakja csak a 0, 1, 8 és 9 számjegyeket tartalmazhatja, az pedig nyilvánvaló, hogy a különbség nem haladhatja meg ak-t. Így elegendő belátnunk, hogy akk4. A fenti összefüggés ‐ és a megoldás elején tett feltevés ‐ segítségével ez is egyszerű:
aka2log2k=10log2k<101+log2k=10(log210)(log2k)=10klog210==(102k2log210)1/2<(kk2log210)1/2=(klog2200)1/2<(klog2256)1/2=k4.

Hertz István (Fazekas M. Főv. Gyak. Gimn., IV. o. t.) dolgozata alapján