Feladat: Gy.2433 Korcsoport: 16-17 Nehézségi fok: nehéz
Megoldó(k):  Bíró 100 A. ,  Bodnár Z. ,  Bodor A. ,  Cserna Edit ,  Csirik J. ,  Fleiner B. ,  Fleiner T. ,  Hídvégi Z. ,  Kondacs A. ,  Kőrösi A. ,  Ladányi J. ,  Lois L. ,  Megyeri G. ,  Nagypál É. ,  Peták A. ,  Sándor B. ,  Séra T. ,  Szabó 713 D. ,  Szekeres B. ,  Temesvári Anikó ,  Tomacsek T. ,  Tóth 509 P. Z. ,  Tulassay Kinga 
Füzet: 1988/május, 210 - 212. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Számelrendezések, Konstruktív megoldási módszer, Számsorozatok, Gyakorlat
Hivatkozás(ok):Feladatok: 1987/október: Gy.2433

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

I. megoldás. Megmutatjuk, hogy létezik ilyen táblázat és ehhez megadunk egy megfelelő kitöltést. Vegyük észre, hogy

12+32+52+72+112+132+172+192=1024=322.
Ebben az összegben a másodiktól kezdve minden tag egy páratlan prímszám négyzete, a nyolc darab szám összege pedig négyzetszám. Ezeket a számokat írjuk táblázatunk első sorába.
Az első oszlop első hét elemének az 1,22,24,...212 számokat választjuk. Ezek mindegyike négyzetszám, összegük 5461, páratlan: 2k+1 alakú. Ha most az első oszlop utolsó mezőjébe k2=(5461-12)2=27302-t írunk, akkor a (2k+1)+k2=(k+1)2 azonosság miatt az első oszlop elemeinek összege is négyzetszám (27312).
Az első oszlop és az első sor kitöltése után a táblázat további mezőibe írjuk az adott mező sorában, illetve oszlopában álló első elemek szorzatát, tehát legyen aij=a1jai1. Így a táblázat további elemei is négyzetszámok, hiszen két négyzetszám szorzata is négyzetszám.
Ekkor bármelyik sor elemeinek az összege az első sor elemei összegének és a szóban forgó sor első elemének, tehát két négyzetszámnak a szorzata és így maga is négyzetszám. Hasonlóan kapjuk, hogy az így kitöltött táblázat minden egyes oszlopában is négyzetszám az elemek összege. Meg kell még mutatnunk, hogy a táblázat mezőibe különböző számok kerültek.
A táblázat első hét sorára ez nyilván igaz, hiszen itt bármely két elem prímtényezős felbontása különböző. A nyolcadik sorban sincs két egyenlő szám, mert itt az elemek szigorúan monoton nőnek. Végül az első hét sor legnagyobb eleme, 192212 kisebb, mint a nyolcadik sor legkisebb eleme, 27302, ezért az első hét sor és a nyolcadik sor elemei között sincsenek egyenlők. Táblázatunkra tehát valamennyi feltétel teljesül.
 

II. megoldás. Belátjuk, hogy bármilyen n×k -as táblázat is kitölthető a feladat előírásainak megfelelően. Ha n vagy k értéke 1, akkor az állítás a Gy. 2408. gyakorlat állításából következik. (A megoldást lásd a KÖMAL 1987/10. számának 313─4. oldalán.) Ha n=k=2, akkor egy megfelelő kitöltés az ábrán látható.
 
152202252362482602392522

Legyen most a táblázat sorainak a száma n, oszlopainak száma pedig k. Az előbbiek szerint föltehető, hogy k2 és n>2. A Gy. 2408. gyakorlat állítása szerint ekkor létezik négyzetszámoknak olyan 0<a1<a2<...<ak sorozata, hogy (a1+a2+...+ak)=A is négyzetszám.
A táblázat kitöltéséhez ezután négyzetszámok olyan b1<b2<...<bn sorozatát adjuk meg, melyre
 
i)b1=1;
ii)b1+b2+...+bn=B négyzetszám;
iii)bi+1>biak(i=1,2,...,n-1), tehát a (bi) sorozat "gyorsan nő''.
 

Ha ezután a táblázat i-edik sorának j-edik mezőjébe a biaj számot írjuk (1in,1jk), akkor minden mezőbe négyzetszám kerül, az i-edik sorban, illetve a j-edik oszlopban pedig biA , illetve ajB az elemek összege, és ezek is négyzetszámok.
A táblázat minden egyes sorában nőnek az elemek, így egyetlen sorban sem állhat két egyenlő szám. Ami a táblázat két különböző sorát illeti, iii) -ból következik, hogy a kettő közül a kisebb sorszámúban még a legnagyobb elem is kisebb, mint a másik sor legkisebb eleme. Az így kitöltött táblázat tehát megfelel a feladat előírásainak.
Hátravan még a (bi) sorozat elkészítése. Legyen ez a sorozat a következő:
b1=1;
b2:  egy 4ak-nál nagyobb páros négyzetszám;
b3:  egy b2ak-nál nagyobb páros négyzetszám;bn-1: egy bn-2ak-nál nagyobb páros négyzetszám;
bn=(b2+b3+...+bn-12)2(n3).
A sorozat elemei négyzetszámok, összegük:
1+(b2+...+bn-1)+(b2+b3+...+bn-12)2=(1+b2+...+bn-12)2
négyzetszám.
A iii) tulajdonságot a sorozat értelmezése miatt elegendő a bn>bn-1ak esetre igazolni. Ha n=2 vagy n=3, akkor ez a b2 értelmezéséből következik.
Ha n4, akkor
bn(b2+bn-12)2>bn-1b2+bn-12>bn-1ak.
Ezzel igazoltuk, hogy a bi sorozat rendelkezik a kívánt tulajdonságokkal, így a bizonyítást befejeztük.