Feladat: 1315. matematika gyakorlat Korcsoport: 14-15 Nehézségi fok: nehéz
Megoldó(k):  Burda Magdolna ,  Faragó Magdolna ,  Fodor Éva ,  Gáspár Gy. ,  Horváth L. ,  Kirchner I. ,  Kovács I. ,  Miseta R. ,  Nagy Sándor ,  Pataki B. ,  Plánka J. ,  Szeredi J. 
Füzet: 1971/április, 164 - 166. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Síkgeometriai szerkesztések, Gyakorlat
Hivatkozás(ok):Feladatok: 1970/május: 1315. matematika gyakorlat

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

A felhasználható tárgyak ‐ körsablonok ‐ különbözőségét a szerkesztés szempontjából úgy értjük, hogy átmérőik különbözők. Ahogyan az egyenes vonalzóval, ugyanúgy ezekkel is elérhetjük, hogy a rajzolt kör átmegy egy vagy két előírt ‐ adott vagy szerkesztett ‐ ponton.
Felhasználjuk a következő segédtételt: ha a k1, k2 körök közös pontjai A és B, és ki-t (i=1, 2) egy, az A-n átmenő egyenes Ai-ben metszi és egy, a B-n átmenő egyenes Bi-ben, akkor A1B1A2B2. Állításunkat az 1. ábrán három különböző helyzetben szemléltetjük, mindegyikben A1=B=A2, a helyzetnek megfelelő bizonyítást az olvasóra hagyjuk.

 
 
1. ábra
 

A szerkesztést az 1. ábrának más időbeli sorrendben való kialakításával hajtjuk végre, P szerepét A2-nek, e szerepét az A1B1 egyenesnek adjuk át. Felveszünk egy, az e-t metsző k1 kört, legyenek közös pontjaik A1, B1. Megrajzoljuk a PA1 egyenest, ennek k1-gyel való második metszéspontja A. Kört rajzolunk P-n és A-n át, ez k2, és metszéspontja k1-gyel B, a BB1 egyenessel B2, ekkor PB2e.
Nem használtuk fel, hogy k1 és k2 átmérői különbözők, ezért a szerkesztés egyetlen körsablonnal (és az egyenes vonalzóval) is elvégezhető. Azt viszont felhasználtuk, hogy sablonunkkal rajzolható a P-n átmenő és e-t metsző kör (1a ábra), vagy legalább olyan k2 kör a P-n át, amelynek van közös pontja az e-t metsző k1-gyel (1b ábra), továbbá hogy egyenes vonalzónk is hosszabb a P és e közti távolságnál.
Amennyiben eszközeink méretei kicsik a P és e közti távolsághoz képest, úgy előbb egymás után e', e'', ... párhuzamosokat szerkesztünk e-vel, amelyek egyre közelebb vannak P-hez.
 

Megjegyzés. Ha nem látjuk biztosítottnak; hogy a sablonnal rajzolt körünk átmegy előírt pontokon ‐ más szóval: ha a sablonnal csak olyan körök rajzolását engedjük meg, amelyek semmiféle külön előírásnak nem tesznek eleget ‐, akkor a szerkesztést visszavezetjük a következőre: adott a P pont és a (rajta nem átmenő) e és e' egymással párhuzamos egyenesek, szerkesztendő P-n át az ezekkel párhuzamos egyenes. Ez a szerkesztés ugyanis már kizárólag az egyenes vonalzónkkal végrehajtható.
Evégett úgy vesszük föl k1-et, hogy messe e-t A1-ben és B1-ben, majd a k1-et metsző k2-t, közös pontjaik A és B, és k2-nek AA1-gyel és BB1-gyel való második metszéspontja A2, ill. B2, ekkor A2B2 megfelel a mondott e' céljára.
 
 
2. ábra
 

Messe mármost a P-n át fölvett f és g egyenes e-t F-ben, ill. G-ben, e'-t F'-ben, ill. G'-ben és legyen FG' és F'G metszéspontja H0 (2. ábra), akkor ‐ mint az 1244. gyakorlat segédtételében* láttuk ‐ a PH0 egyenes e-t az FG szakasz H felezőpontjában metszi, és ha f-nek egy további pontja F'', továbbá F''H és PG metszéspontja J és F''G és FJ metszéspontja K, akkor ‐ az idézett segédtétel ugyanott bebizonyított megfordítása szerint ‐ PKe. (Mint látjuk, olyan e' használható jól ‐ vagyis ad közeli H0-t ‐, amelynek P-től való távolsága lényegesen különbözik a P és e közti távolságtól.)
 

Burda Magdolna (Budapest, Fazekas M. Gyak. Gimn., I. o. t.)

*Lásd K. M. L. 39 (1969) 62. o.