Feladat: 1200. matematika gyakorlat Korcsoport: 16-17 Nehézségi fok: nehéz
Megoldó(k):  Bartholy Judit ,  Bruckner Lívia ,  Dombi G. ,  Donga György ,  Fodor Péter ,  Gajdács Ibolya ,  Gödöllei Margit ,  Göndőcs F. ,  Komjáth P. ,  Korecz L. ,  Láz J. ,  Lengyel J. ,  Máté A. ,  Melegh E. ,  Morvai I. ,  Pongrácz Gy. ,  Prőhle T. ,  Pukler A. ,  Reviczky J. ,  Róna Julianna ,  Sailer K. ,  Sashegyi László ,  Simon Júlia ,  Sváb J. ,  Szalontai Á. ,  Szamosújvári S. ,  Szendrei Ágnes ,  Szendrei Mária ,  Török Gyula ,  Váradi Judit ,  Zábrádi János 
Füzet: 1969/április, 158 - 161. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Síkidomok átdarabolása, Négyzetek, Gyakorlat
Hivatkozás(ok):Feladatok: 1968/április: 1200. matematika gyakorlat

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

I. megoldás. a) Gondoljuk az a oldalú, ABCD=N négyzetet átdarabolva 3 kis négyzetté. Ezek oldalhossza a'=a2/3=a/3 Egymás mellé helyezve egy a' magasságú és 3a'=a3 alapú T téglalapot kapunk belőlük.
N-et átdaraboljuk T-be úgy, hogy A-n át egy B-től a' távolságban haladó AE egyenessel lemetszünk N-ből egy háromszöget, majd a maradó részt egy AE-től a' távolságban haladó párhuzamos FG szakasszal (1.ábra).

 

 

1. ábra
 

Legyen B merőleges vetülete AE-n H, az AE és DC egyenesek metszéspontja D'. Ekkor ABH és D'AD hasonló háromszögek, így
D'DAD=AHBH,továbbáAH=AB2-BH2=2a2/3,
amiből
DD'=ADAHBH=aa2/3a/3=a2=DB.
Eszerint D' a DC szakasz meghosszabbításán van, C-tő1 a-nál kisebb távolságra, E tehát N-nek BC oldalára esik. F és G távolsága AE-től ugyanakkora, mint B-é, tehát FA=BE, GD'=AB így G a CD oldalon van. (D'-t kimetszi a D körüli DB sugarú körív.)
A négyzet 3 részét, úgy illesztve össze, hogy FA csatlakozzék EB-hez, majd DF a CE új helyzetéhez, egy ABC'D'=P paralelogrammát, kapunk. Ezt BH mentén átvágva és az ABH háromszöget a szemközti oldalhoz csúsztatva D'C'H1 helyzetbe, megkapjuk a T=BC'H1H téglalapot. Ezt a BC' oldalára merőleges J1K1, L1M1 vágásokkal három egyenlő területű részre vágva megkapjuk a keresett kis négyzeteket, hiszen BH=a'=a/3 s így a, terület változatlansága miatt BC'=a2/BH=a3=3a'.
Felmérve AE-re az AJ=JL=a', továbbá H-ból A felé a HM=a' távolságot és ezekből AE-re merőleges vágásokkal feldarabolva az AECGF ötszöget, ill. az ABH háromszöget, az N négyzetből nyert összesen 7 részből összerakható a három egybevágó kis négyzet. Ha viszont P-t a D'-ből induló magassággal daraboljuk át T-be, 8 rész keletkezik.
 

 

2. ábra
 

b) Ugyanezzel a gondolatmenettel végezhetjük a b oldalú négyzet átdarabolását 7 egybevágó négyzetbe. Most (2. ábra)
b'=b27=b7=BH,AH=AB2-BH2=b67,DD'=ADAHBH=ADa6/7a/7=AD6=DB3.Megszerkeszthetjük tehát D'-t úgy, hogy elmetsszük a D körüli DB sugarú körívvel a DA egyenest az N, N' pontokban. D' ezekkel egy egyenlő oldalú háromszög csúcsait adja, tehát D'-t a CD egyenesből kimetszi az N körüli, NN' sugarú körív.
Mivel 2DC<DD'<3DC, azért az AD' vágásvonal E1D' szakaszát a CD vektorral eltolva, az adódó F1G1 vágásvonal E2G1 szakasza kívül esik N-en, ezen megismételve az eltolást, kapjuk a vágásvonal F2G2 szakaszát, a keletkezett darabokból összeállíthatjuk P-t.
Ha P-t most is a B-ből induló magasság menti vágással daraboljuk át T-be, akkor a 7 kis négyzet közül egy egészben adódik, a többiek 22 darabból állnak össze, 13 rész keletkezik. A D'-ből húzott D'J1 magasságot használva viszont 3 kis négyzet adódik egészben, 22 kis négyzet áll 2, ill. 3 db-ból, a részek száma így is 13; a 2. ábra ezt mutatja be.
 

 Sashegyi László (Tatabánya, Árpád Gimn., I. o. t. )
 

II. megoldás. a) Átdarabolhatjuk N-et T-be P közbeiktatása nélkül is, úgy, hogy T rövidebb oldalát BC-re helyezzük, legyen ez BQ, és BQD1R=T (3. ábra).
 

 

3. ábra
 

Ekkor az RC egyenessel lemetszve N-ből a CDS háromszöget, ez hasonló RBC-hez, amiből
SD=CDBCRB=CD3=BQ.
RC és D1Q metszéspontját C1-gyel jelölve így
D1C1=DC,SA=DA-DS=BC-BQ=CQ,
tehát RC1D1 és RAS éppen lefedhető az SCD és C1QC háromszöggel, mert oldalaik párhuzamosak és egy-egy megfelelő oldalpárjuk egyenlő. Az ábrán BZ=ZV1=BQ, a V1U1 és U2T1 vágásvonalat visszatoltuk a VU, ill. U*T helyzetbe, ezek, valamint ZW mentén elvágva a részeket, a keletkezett 6 darabból a 3 kis négyzet összeállítható.
Azt is könnyű belátni, hogy A, Q és Q-nak AB-re való tükörképe egy egyenlő oldalú háromszög csúcsai, tehát BAQ=30, DAQ=60 tehát Q kimetszhető a DA oldal fölé rajzolt ADY egyenlő oldalú háromszög AY oldalegyenesével. ‐ Azt is mondhatjuk, hogy a QAB=α szögre fennáll tgα=a'/a=1/3.
 

 

4. ábra
 

b) Hasonlóan készült a 4. ábrán látható feldarabolás, BQ=QQ*=DS=b'=b/7=btgSCD. Ebből sinSCD=1/8=1/(22), és S-et AD-ből kimetszi az a CX egyenes, ahol X a C körüli, CA sugarú kör és az AD szakasz felező merőlegesének metszéspontja. Így N-nek 12 részre való darabolása útján állíthatjuk össze a 7 egybevágó négyzetet.
 

 Donga György (Budapest, Berzsenyi D. Gimn., I. o. t. )
 Fodor Péter (Szeged, Ságvári E. Gyak. Gimn., I. o. t. )
 

Megjegyzés. A négyzetnek 5, ill. 10 egybevágó kisebb négyzetbe való átdarabolása ‐ amit az 1142. gyakorlatban láttunk1 ‐ lényegében azonos az I. megoldással, ott DD'=2AB, ill. 3AB, és az ábrákon négyes forgási szimmetria lépett fel. Ezekben az esetekben a II. megoldás értelemszerű átvitele több részre való és a 4-es forgási szimmetriát nem mutató átdarabolást eredményezne; ugyanígy n=2 esetén is.
1K. M. L. 36 (1968) 117. o.