Feladat: 1135. matematika gyakorlat Korcsoport: 14-15 Nehézségi fok: átlagos
Megoldó(k):  Backhausz Beáta ,  Bajmóczy E. ,  Bálványos Z. ,  Bogár D. ,  Cserha Gabriella ,  Csobádi Péter ,  Ésik Z. ,  Eteli F. ,  Fiala T. ,  Fialovszky Alice ,  Fischer Ágnes ,  Fuggerth E. ,  Füredi A. ,  Gádoros Gabriella ,  Gajdács Ibolya ,  Győry F. ,  Gönczi I. ,  Hadik R. ,  Hárs L. ,  Horváth László ,  Kaján L. ,  Kemény A. ,  Kéthelyi J. ,  Lempert L. ,  Lengyel Erzsébet ,  Maróti P. ,  Martoni V. ,  Mihály Gy. ,  Móricz P. ,  Nagy Dénes ,  Nagy Zoltán ,  Németh K. ,  Nikodémusz Anna ,  Papp Zoltán ,  Pataki István ,  Pataki János ,  Pintér Vera ,  Sailer K. ,  Schván P. ,  Siklósi M. ,  Simon Júlia ,  Somogyi Á. ,  Somorjai G. ,  Szabó László Sándor ,  Tél T. ,  Turi A. ,  Törő J. ,  Váli L. ,  Váradi Judit ,  Zöldy B. 
Füzet: 1968/április, 166 - 168. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Vetítések, Paralelogrammák, Síkgeometriai szerkesztések, Helyvektorok, Gyakorlat
Hivatkozás(ok):Feladatok: 1967/május: 1135. matematika gyakorlat

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

I. megoldás. Szerkesztésünket az adott három ponttal meghatározott S síkban végezzük. Legyen D a sík egy az előírt tulajdonsággal bíró pontja, és tekintsük a rajta átmenő egyenesek közül azt, amelyik merőleges az AC egyenesre; legyen ez d1. Ekkor A és C merőleges vetülete azonos d1 és az AC egyenes metszéspontjával, így (1) szerint DB'=0. Ez azt jelenti, hogy B vetülete d1-re D, vagyis BDd1AC, tehát D csak az AC-vel B-n át húzott e1 párhuzamos egyenes valamely pontja lehet.

 

 

1. ábra
 

Ugyanígy adódik a D-n átmenő és BC-re merőleges d2 egyenes felhasználásával, hogy D csak a BC-vel A-n át húzott e2 párhuzamos egyenes pontja lehet. e1 és e2 különbözők, mert A, B, C háromszöget alkotnak, tehát egyetlen közös pontjuk van, az, amely az adott pontokat olyan paralelogrammává egészíti ki, melyben CD átló.
Megmutatjuk, hogy (1) teljesül bármely a D-n átmenő (S-beli) d egyenesre. Valóban, mivel BC párhuzamos, egyirányú és egyenlő DA-val, azért ugyanezek fennállnak B'C' és DA' között. Így az irányokat is figyelembe véve mindig fennáll
DA'=B'C'=B'D+DC'=-DB'+DC',
amihez mindkét oldalon hozzáadva a DB' vektort, (1)-et kapjuk.
 

Papp Zoltán (Debrecen, Fazekas M. g. II. o. t.)
 

II. megoldás. Legyen ismét D egy a kívánt tulajdonsággal bíró pont, d egy rajta átmenő egyenes, továbbá DA=a, DB=b, DC=c, és bontsuk fel az (1)-ben fellépő vektorokat 2‐2 vektor összegére
DC'=c+CC',DA'=a+AA',DB'=b+BB'.
Ezekkel teljesül (1), amiből átrendezéssel
CC'-AA'-BB'=a+b-c.(2)
A d egyenest D körül forgatva ennek a vektoregyenlőségnek a jobb oldala állandó, a bal oldal viszont változó; hiszen mindig merőleges d-re. Ez az ellentmondás csak úgy oldódik fel, ha a bal oldal 0-vektor, csak így marad állandó, irányának megváltozása ellenére. Ekkor viszont a jobb oldalra is fennáll
a+b-c=0,átrendezvec=a+b,azazDC=DA+DB.
Ezt a bármely D pontra fennálló DC=DB+BC=DA+AC egyenlőségekkel egybevetve D csak olyan pont lehet, melyre DA=BC és DB=AC, vagyis AD=CB és BD=CA, tehát D az A, C, B pontokat paralelogrammává kiegészítő pont, ha a paralelogrammában CD, AB az átlók.
 

Csobádi Péter (Budapest, Berzsenyi D. g. II. o. t.)
 

Megjegyzések. 1. Szerkesztésünk akkor is érvényes, ha A, B, C egy egyenesbe esnek, ekkor azonban (1) lényegében semmitmondó (2. ábra).
 

 

2. ábra
 

2. Akkor is érvényes (1), ha mindhárom pont vetítése egymással párhuzamosan történik a felvett egyeneshez tetszés szerinti szöggel hajló irányban.
3. Be lehet látni, hogy bizonyításunk a D-n átmenő, de nem az ABC síkban fekvő egyenesekre is érvényes.