Feladat: 1119. matematika gyakorlat Korcsoport: 16-17 Nehézségi fok: nehéz
Megoldó(k):  Fuggerth E. ,  Goda B. ,  Hárs L. ,  Kardos J. ,  Lempert L. ,  Lengyel T. ,  Lőrincz A. ,  Lőrincz András ,  Nagy D. ,  Pataki János ,  Perémy G. ,  Simon Júlia ,  Takács L. ,  Takács László 
Füzet: 1968/április, 158 - 162. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Kombinatorikus geometria síkban, Szabályos sokszögek geometriája, Gyakorlat
Hivatkozás(ok):Feladatok: 1967/március: 1119. matematika gyakorlat

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

I. megoldás. I. Amikor az oldalakat 12‐12 részre osztjuk, egyik-egyik csúcsból 11 összekötő szakasz indul ki ‐ nevezzük ezeket transzverzálisoknak ‐, ezek egymás között nem adnak metszést. Viszont pl. egy az A csúcsból kiinduló transzverzális metszi a B-ből és C-ből kiinduló transzverzálisok mindegyikét. Így mindegyik csúcs-pár transzverzálisai 112 esetben metszik egymást, a 3 csúcspárt tekintve 3112=363 esetben. Minthogy azonban a transzverzálisok között szerepel a szabályos háromszög mindhárom szimmetriatengelye, és a tengelyre szimmetrikus transzverzálisok a tengelyen metszik egymást, azért mindegyik tengelyen a 211 áthaladás csupán 11 metszéspontot ad, köztük a háromszög középpontját is, ahol a 3 tengely metszi egymást. Így 3(11-1)+1=31 hármas metszést találtunk, ezeket a 363 metszésben 2-szer -2-szer fölöslegesen vettük számba.

 


 

Nincs további olyan metszéspont, amelyen 3 transzverzális haladna át. Ugyanis csak 6 transzverzális-hármas esetében esnek a metszéspontok annyira közel egymáshoz (pl. az 1. ábra P-vel jelölt helyén), hogy ‐ a természetesen adódó pontatlanság miatt ‐ kétséges, három külön metszésről van-e szó, vagy egyetlen hármas metszésről; azonban a P hely környezetében éppen az 1437. feladatban vizsgált transzverzális-hármas halad át, a többi 5 pedig belőle tengelyes tükrözéssel vagy a háromszög 120-os elfordításával adódik, eszerint páronként különböző pontokban metszik egymást.
Eszerint a metszéspontok száma 363-231=301.
 

II. Az oldalakat 13‐13 egyenlő részre osztó transzverzálisok között nem szerepelnek a háromszög szimmetriatengelyei. 3-as metszés létezése csak a 2. ábra Q-val és R-rel jelölt helyein kétséges.
 

 

2. ábra
 

Ezeken a helyeken az 1437. feladathoz fűzött megjegyzés jelöléseivel (3. ábra) alkalmas egységben
 

 

3. ábra
 


0   a1   a2=13-a1   b1   b2=13-b1   c1   c2=13-c1Q     2    11    12    1    4     9R     4     9    12    1    2    11így az ugyanott nyert
GHJABC=(a1b1c1-a2b2c2)2(a1b1+a1b2+a2b2)(b1c1+b1c2+b2c2)(c1a1+c1a2+c2a2)(1)
területarány-képlet felhasználásával mind a két kérdéses transzverzális-hármasra a1b1c1-a2b2c2=-30, nincs hármas metszés.
Így a transzverzálisok a fenti meggondoláshoz hasonlóan 3(13-1)2=432 különböző metszéspontot határoznak meg.
 

III. A 14 részre osztás esete lényegében azonos a 12 részre osztás esetével, a metszéspontok száma 3(14-1)2-2(3(14-2)+1)=433, ugyanis a 4. ábra S-sel és T-vel jelölt, kétséges helyén a transzverzális -hármasokra a1b1c1-a2b2c2= =696-858=4, ill. 3133-11111=-4, egyik sem 0.
 

 

IV. A 15 részre osztás esete viszont a 13 részre osztás esetéhez hasonló. Itt azonban az 5. ábra U helyén a transzverzális-hármas egy pontban metszi egymást, ugyanis a1=5, a2=10, b1=12, b2=3, c1=5, c2=10, és így a1b1c1-a2b2c2=0. (A többi jelölt helyen nincs hármas metszés.) Így a különböző metszéspontok száma 3(15-1)2-26=576.
 

Takács László (Sopron, Széchenyi I. g. III. o. t.)
Lőrincz András (Budapest, Kölcsey F. g. II. o. t.)
 

II. megoldás (vázlat). Célhoz érhetünk ábrák szemlélete nélkül, a hármas metszéspontok esetén teljesülő a1b1c1=a2b2c2 feltétel alapján is. Az oldalanként keletkezett n egyenlő rész, azaz n-1 osztópont és transzverzális esetére a metszéspontok száma a fentiekhez hasonlóan
N=3(n-1)2-2H,
ahol H a hármas metszéspontok száma, más szóval az (1)-ből adódó
a1b1c1-(n-a1)(n-b1)(n-c1)=0,(2)
más alakban
n2-(a1+b1+c1)n+(a1b1+b1c1+c1a1)=2a1b1c1n(3)
egyenletet kielégítő a1, b1, c1 természetes számhármasok száma. A fentiek szerint páros n esetére a háromszög tengelyein levő hármas metszéspontok száma * 3(n-2)+1=3n-5, a továbbiak 6-osával egymás szimmetrikus társai, ezért elég a
0<a1<n2,n2<b1<n,0<c1<n2(4)
további korlátozásnak eleget tevő megoldásokat keresnünk, így minden 6-ost egyszer kapunk meg.
n=13 esetén (3) jobb oldala nem lehet egész, mert 13 törzsszám (bal oldala viszont egész), nincs megoldás. Ugyanígy n=14=27 esetén sem, mert a jobb oldal számlálójában (4) miatt nem léphet föl 7-tel osztható tényező.
n=12=223 esetén a1b1c1-nek oszthatónak kell lennie 6-tal, így (4)-re tekintettel a1, b1, c1 közül egyiknek párosnak kell lennie és egy másiknak 3-mal oszthatónak. Az előbbi 2, 4, 8 vagy 10 lehet, az utóbbi 3 vagy 9. a1 és c1 szimmetrikus szerepére tekintettel a következő alakú számhármasok jönnek tekintetbe:
(2,9,c1),(4,9,c1),(3,8,c1),(3,10,c1),(2,b1,3),(4,b1,3),
de az ezekkel (2)-ből adódó
c1=n(n-a1)(n-b1)a1b1+(n-a1)(n-b1),ill.b1=n(n-a1)(n-c1)a1c1+(n-a1)(n-c1)
egyik esetben sem egész.
Hasonlóan n=15=35 esetén a1b1c1-nek oszthatónak kell lennie 15-tel, (4)-re tekintettel egyik tényezőnek 3-mal, egy másiknak 5-tel kell oszthatónak lennie. A szóba jövő
(3,10,c1),(6,10,c1),(5,9,c1),(5,12,c1),(3,b1,5),(6,b1,5)
alakú számhármasok közül az elsővel (3)-ból c1=10, ezt azonban (4)-ben kizártuk, a negyedikkel c1=5 (az ebből és a kizárt (3,10,10) számhármasból adódó hármas metszéspontok egymás tükrös párjai a C-ből induló szimmetriatengelyre. Eszerint n=15 esetén 6 hármas metszéspont van.
 

Pataki János (Budapest, Berzsenyi D. g. I. o. t.)
 

Megjegyzések. 1. Az 1437. feladathoz fűzött megjegyzés mutatja, hogy megállapításaink tetszés szerinti alakú háromszögben is érvényesek.
2. Néhányan megpróbálkoztak azon az ábrán megszámlálni a metszéspontokat, amely n vizsgált négy értéke esetének egyesítésével adódik, de lényegében csak részeredményeket értek el. Néhány olyan hármas metszéspont, amelyen különböző n-értékekhez tartozó transzverzálisok mennek át:
a1:a2=1:2,b1:b2=11:2,c1:c2=4:11;a1:a2=5:7,b1:b2=18:5,c1:c2=7:18;a1:a2=5:8,b1:b2=14:1,c1:c2=2:15.

Az a1:a2=1:2 osztópont n=12 és n=15 esetén is szerepel: 3. Az (1) képlet szerint a vizsgált Q, R, S, T hely környezetében áthaladó transzverzális-hármasokkal határolt háromszög területe az ABC háromszög területének rendre
1/94979,1/141486,1/190402,ill. 1/104 208  
része. Az ilyen ,,majdnem egy pontban metsződő'' transzverzális-hármasok jellemzésére azonban célszerűbb lenne a háromszög legnagyobb oldalát megadni a területe helyett. Ezen az úton jutottunk megoldáshoz az 1437. feladat I. megoldásában.

*Eszerint tetszés szerinti n esetén
N3(n-1)2-2([n2]-[n-12])(3n-5),
ahol a szögletes zárójel a benne álló szám egész részét jelöli; ugyanis ezen egész részek különbsége páros n esetén 1, páratlan n esetén 0.