Feladat: 913. matematika gyakorlat Korcsoport: 14-15 Nehézségi fok: könnyű
Megoldó(k):  Lelkes András 
Füzet: 1965/március, 121 - 122. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Körülírt kör, Deltoidok, Diszkusszió, Háromszögek szerkesztése, Gyakorlat
Hivatkozás(ok):Feladatok: 1964/április: 913. matematika gyakorlat

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

Legyen a kérdéses háromszög ABC, amelyben az AB oldalhoz tartozó CF súlyvonal egyenlő az adott sc szakasszal, az ACF és BCF háromszög köré írt k1, ill. k2 kör sugara pedig az adott r1, ill. r2 szakasszal.
C, F és a körök O1, ill. O2 középpontja egy deltoidot alkotnak, mert CO1=FO1=r1, és CO2=FO2=r2, ez a három adott szakaszból megszerkeszthető. Ez után olyan egyenest kell szerkesztenünk F-en át, melynek a k1-gyel és k2-vel való, és F-től különböző metszéspontjai közti szakaszt az F pont felezi, e két metszéspont lesz az A, ill. B csúcs. Ez ismert szerkesztés: vesszük k2-nek F-re vonatkozó k'2 tükörképét, ennek k1-gyel való (F-től különböző) metszéspontja A, B-t pedig az AF egyenes metszi ki k2-ből. Az ABC háromszög nyilvánvalóan megfelel a követelményeknek.

 
 

A CO1FO2 deltoid létrejön, ha r1sc/2, r2>sc/2. (A jelölést úgy választottuk, hogy r1r2.) Így O1 eshet CF-re, de O2 nem, különben a két kör azonos lenne, holott pl. k1 nem mehet át B-n; r1=sc/2 esetén a háromszögben A-nál derékszög van. Ha a deltoid ‐ ill. elfajulás esetén a CFO2 háromszög ‐ létrejött, akkor a szerkesztés mindig befejezhető, A (és B) létrejön, mert k1-nek és k'2-nek egy közös pontja F, és a második metszéspont ettől különböző ‐ a két kör nem érintkezhet ‐, O'2F nem mehet át O1-en, mert az O1O2 egyenestől különböző, és közös pontjuk O2.
A feladatnak általában 2 különböző háromszög felel meg aszerint, hogy O1-et és O2-t a CF-nek ugyanegy partján választjuk (ekkor a deltoid konkáv), vagy a két partján (az előbbi esetben pl. k1 helyett CF-re vonatkozó k1* tükörképét használjuk). r1=r2 esetén azonban csak az utóbbi megválasztás ad háromszöget, 1 megoldás van, úgyszintén r1=sc/2<r2 esetén is.
 

 Lelkes András (Pannonhalma, Benedek-rendi g. I. o. t.)
 

Megjegyzések. 1. A deltoid előállítása után a szerkesztést így is befejezhetjük. Legyen az AF, FB, O1O2 szakasz felezőpontja rendre G1, G2, ill. K. Az O1G1G2O2 négyszög derékszögű trapéz (lehet hurkolt is, vagy elfajulhat derékszögű háromszöggé), és benne a KF szakasz középvonal, tehát merőleges G1G2-re. Ennek alapján az AB egyenest megadja az F-en átmenő és a KF-re merőleges egyenes.
2. Az O1O2C háromszögben CO1O2=CO1F/2=CAF=CAB (akkor is, ha tompaszög, ebben az esetben CO1F>180), és ugyanígy CO2O1=CBA. Így az O1O2C háromszög hasonló a keresett ABC háromszöghöz (a csúcsok a felsorolás rendjében felelnek meg egymásnak). Eszerint a deltoid előállítása után a szerkesztés befejezhető hasonlósági transzformációval is.
3. Ajánljuk az olvasóknak az utóbbi két megoldás-vázlatban a szerkesztés helyessége bizonyításának végrehajtását.