Feladat: 736. matematika gyakorlat Korcsoport: 14-15 Nehézségi fok: -
Füzet: 1962/október, 60 - 61. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Síkgeometriai számítások trigonometria nélkül négyszögekben, Gyakorlat
Hivatkozás(ok):Feladatok: 1961/december: 736. matematika gyakorlat

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

Legyen az árok keresztmetszetének alapéle AB, a létrák támaszkodási pontja az oldalfalakon C és D úgy, hogy AC=3m és BD=2m, a létrák keresztezési pontja E, végül ennek vetülete az AD falon E'. Bálint állítása szerint E'E=1m.

 
 

Gondoljunk a BC falhoz hozzátámasztva egy AC*=2m-es létrát is. Ennek E* keresztezési pontja BD-vel mindkét létrának felező pontja, E*D=1m. C* a CD szakaszon van, mert C az A körül 2 m sugárral írt körön kívül van, B pedig belül (ugyanis AB<BD=2m). Így AC az AC* egyenes D-t tartalmazó partján van, tehát az E keresztezési pont a BD egyenes E*D szakaszára esik. Így
E'E<ED<E*D=1m.
Bálint tehát lehetetlent állított:
 
Megjegyzések. 1. Ha már tudjuk, hogy C* a BC szakaszon van (tehát AD=BC*<BC), akkor így is belátható Bálint állításának lehetetlensége: Az ADE és CBE háromszögek hasonlók, mert AD és CB párhuzamossága miatt megfelelő szögeik egyenlők. Mivel AD<BC, így a rájuk merőleges magasságokra is EE'<EE'' (ahol E'' az E vetülete BC-n), tehát
AB=E'E+EE''>2EE',
vagyis
EE'<12AB<12BD=1m.

2. A feladat szövegének helyesbítése előtt számos megoldó megállapította, hogy Bálint (eredeti) állítása (EE''=1m) nem helytelen, hanem az árok d szélességére vonatkozóan nyújt felvilágosítást. Ugyanis ekkor (minden távolságot méterben mérve) EE'=d-1, Pythagorász tétele szerint AD=4-d2, BC=9-d2, és az említett hasonlóság folytán
EE'EE''=ADBC,EE'BC=EE''AD.
Ebből, a távolságok d-vel kifejezett értékeit behelyettesítve, négyzetre emelés és rendezés után a
d4-2d3-9d2+18d-5=0
egyenletre jutunk. Másrészt tudjuk, hogy BD=2>d>EE''=1.
Mármost az egyenlet bal oldalának értéke d=1 mellett +3, pozitív, d=2 mellett -5, negatív, ennélfogva valamely 1 és 2 közti d-érték mellett a bal oldal értéke 0. d=3/2 mellett a bal oldal 1/16, tehát ez a d-érték kevéssel nagyobb 1,5-nél; d1,507 mellett a bal oldal már negatív és abszolút értékben kisebb 0,001-nél. Valóban, ekkor 4 tizedes jegyre AD1,3149, BC2,5940, és így E'E=ADEE'':BC=AD:BC0,5069m. ‐ Ez az adott esetben a szükségesnél sokkal nagyobb pontosság, hiszen a létrákat egyenesszakaszokkal helyettesítettük, holott ,,vastagságuk'' 10 cm fölött jár. ‐ Ezek szerint 1,5 méter széles árokban Bálint eredeti állítása helyes.