Feladat: 732. matematika gyakorlat Korcsoport: 16-17 Nehézségi fok: átlagos
Megoldó(k):  Komlós György ,  Máté Attila ,  Nagy László 
Füzet: 1962/október, 54 - 56. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Háromszögek hasonlósága, Derékszögű háromszögek geometriája, Vektorok skaláris szorzata, Gyakorlat
Hivatkozás(ok):Feladatok: 1961/november: 732. matematika gyakorlat

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

I. megoldás. AC>BD miatt a paralelogrammának A-nál levő szöge és B, D-nél levő külső szöge hegyes szög, ezért E az AB oldal B-n túli, F az AD oldal D-n túli meghosszabbítására esik.

 
 
1. ábra
 

Az ACE és BCE derékszögű háromszögekből
AC2=AE2+EC2=AE2+BC2-BE2=AE2+BC2-(AE-AB)2,AC2=BC2+2ABAE-AB2.(2)


Hasonlóan az ACF és DCF derékszögű háromszögekből, DF=AF-AD behelyettesítésével
AC2=DC2+2ADAF-AD2.(3)
Most már (2) és (3)-ból összeadással, BC=AD és DC=AB figyelembevételével, végül 2-vel osztva (1)-et kapjuk.
AC=BD esetén a paralelogramma derékszögű, EB és FD, így (1) a Pythagorász tételre egyszerűsödik.
AC<BD esetén az ABC szög hegyesszög. Feltehetjük, hogy AB-vel a paralelogramma nem kisebb oldalát jelöltük: ABBC. Másrészt BE<BC, így BE<AB, tehát E az AB szakaszon van. Ezért (2) itt is érvényes, mert BE felhasznált kifejezése helyére a (-1)-szerese lép, evvel azonban a négyzete nem változik meg.
 
 
2. ábra
 

Ugyanez áll (3)-ra is abban az esetben, ha F az AD szakaszra, esetleg éppen A-ba esik (2. ábra), ilyenkor tehát (1) érvényes. Az FA esetben az ABC háromszög C-nél derékszögű és (1) az ismert mértani középarányos tételre egyszerűsödik: AC2=ABAE.
 
 
3. ábra
 

Ha F az AD oldal A-n túli meghosszabbítására esik, akkor DF=AF+AD (3. ábra). Ezt DF=-(-AF-AD) alakban írva (3) helyére a fenti módon
AC2=DC2-2ADAF-AD2,(3')
és folytatólag (1) helyére a következő lép:
ABAE-ADAF=ACAC(1')
(1)-et és (1')-t összefoglalva, egyszersmind a paralelogramma oldalaira tett megszorítást is feloldva (1)-et minden esetre érvényesnek mondhatjuk ki azzal a hozzáadással, hagy az AB, AD irányokat pozitívnak véve az AE, AF szakaszokat pozitív vagy negatív előjellel vesszük aszerint, hogy A-tól különböző végpontjuk A-nak a B-vel, ill. D-vel megegyező vagy ellentétes oldalán van.
 
 Komlós György (Debrecen, Mechwart A. gépip. t. II. o. t.)
 
II. megoldás. Legyen B és D-nek AC-re való vetülete B', ill. D'. A közös hegyes szöggel bíró ACE és ABB' derékszögű háromszögek hasonlók, ezért
AE:AB'=AC:AB,amiből(4)AB'=ABAEAC.
Ugyanígy az ACF és ADD' háromszögek hasonlók, továbbá az ADD' és CBB' háromszögek egybevágók, tehát ACF és CBB' hasonlók. Ebből
AF:CB'=AC:CBés(5)CB'=CBAFAC=ADAFAC.
Az ABC szög tompaszög, ezért B' az AC szakaszon van. Így (4) és (5) összeadásával
AB'+B'C=AC=ABAE+ADAFAC,
ebből pedig AC-vel átszorozva (1)-et kapjuk.
Az AC<BD (és ABBC) esetre meg kell vizsgálnunk a paralelogramma középpontjára nyilvánvalóan tükrös B', D' pontpár helyzetét. Aszerint amint F az AD szakaszra, vagy ennek meghosszabbítására esik, a CAD szög hegyes-, ill. tompaszög, ezért D' az AC szakaszon, ill. ennek A-n túli meghosszabbításán van. Csak az utóbbi helyzettel kell foglalkoznunk. Ekkor AC=AB'-CB', és ismét (1)-re jutunk.
 
 Nagy László (Budapest, I. István g. II. o. t.)
 
Megjegyzés. Az állítás a vektoralgebra módszerével is bizonyítható.
 
 Máté Attila (Szeged, Radnóti M. g. I. o. t.)