Feladat: 631. matematika gyakorlat Korcsoport: 16-17 Nehézségi fok: átlagos
Megoldó(k):  Bácskai F. ,  Benczúr A. ,  Endreffy Z. ,  Fajszi Cs. ,  Farkas Z. ,  Fazekas P. ,  Felszeghy Tamás ,  Gálfi l. ,  Gerlicze Éva ,  Góth L. ,  Kászonyi L. ,  Katona Mária ,  Kóta J. ,  Máté A. ,  Mezei M. ,  Nádasdy G. ,  Nováky B. ,  Opálény M. ,  Pór A. ,  Raisz M. ,  Sebestyén Z. ,  Sólyom Iona ,  Somfalvi József ,  Sonnevend Gy. ,  Strobl Ilona ,  Tóth Edit ,  Várkonyi S. ,  Vesztergombi Gy. 
Füzet: 1961/február, 71 - 72. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Háromszögek szerkesztése, Gyakorlat
Hivatkozás(ok):Feladatok: 1960/április: 631. matematika gyakorlat

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

I. megoldás: Tekintsük a feladatot megoldottnak, és legyen a keresett háromszög ABC, ebben BC=a, BAC=α és BB0=sb adottak, ahol B0 a CA oldal felezőpontja (1. ábra).

 
 
1. ábra
 

a és α az A csúcs számára előírnak egy mértani helyet: az a szakasz α nyílásszögű látószög-körívpárjának pontjait. Mivel azonban a BC oldal elhelyezése után még megválaszthatjuk, hogy az A csúcsot a BC egyenessel kettévágott sík melyik félsíkján kívánjuk kapni ‐ legyen ez F1 ‐, azért A mértani helye gyanánt elég a látószög-körívpár F1-en levő i1 tagját figyelembe vennünk. Az i1 ív az ABC háromszög k körülírt körének része, és így i1-gyel megkaptuk k-nak O középpontját.
Egyrészt O-val, másrészt sb alapján B0 számára két mértani helyet ismerünk. Ugyanis OB0 merőleges CA-ra, vagyis CB0-ra ezért B0 az OC átmérő fölötti Thalész-körön van, pontosabban ennek F1-re eső j1-ívén. Másrészt B0 a B körül sb sugárral írt körön van, pontosabban e körnek F1-re eső j2 ívén.
Ezek alapján megszerkeszthetjük B0-t, ezután pedig A-t i1-ből a CB0 egyenes metszi ki.
A szerkesztésből nyilvánvaló, hogy a kapott BCA háromszög megfelel a követelményeknek. A j1 és j2 körívek ‐ akárcsak két kör ‐ legfeljebb 2 pontban metszik egymást, így a megoldások száma a metszéspontok száma szerint 2, 1 vagy 0.
 

Felszeghy Tamás (Debrecen, Kossuth L. Gyak. Gimn. II. o. t.)
 

Megjegyzés. A j1 ívet úgy is tekinthetjük, hogy az az i1-nek a C középpontból 2:1 arányban való kicsinyítettje. Ezért BC-n levő A0 végpontja felezi BC-t, A0B0 a háromszög középvonala, tehát A0B0C=α. Így j1 a BC oldal felének, A0C-nek α nyílású látszögköríve.
 

Tóth Edit (Székesfehérvár, Vasvári P. lg. II. o. t.)
 

II. megoldás: Tükrözzük a háromszöget B0-ra; így C és A egymásnak tükörképei, legyen továbbá B képe B'.
 
 
2. ábra
 

Így egyrészt BB'=2sb másrészt a BCB'A négyszög paralelogramma, tehát B'A=CB=a, végül BAB0=α.
Ezek alapján a szerkesztés: egy d egyenesre egymás után felmérjük a BB0=B0B'=sb szakaszokat, a BB0 fölött d egyik oldalán előállítjuk az α nyílásszögű látószögkörívet, ezt B' körüli α sugarú körrel metszve kapjuk A-t, végül A-nak B0-ra való tükörképe C.
 

Somfalvi József (Budapest, I. István Gimn. I. o. t.)