Feladat: 494. matematika gyakorlat Korcsoport: 14-15 Nehézségi fok: nehéz
Megoldó(k):  Balogh K. ,  Bárczy Zs. ,  Biborka T. ,  Bollobás B. ,  Bornes Klára ,  Czékus L. ,  Dudás J. ,  Fejes L. ,  Flanek L. ,  Fritz J. ,  Gáti P. ,  Gazsi L. ,  Gergely A. ,  Gy. Molnár Sz. ,  Hajna J. ,  Holop A. ,  Horváth Dénes ,  Horváth Tibor ,  Inotai A. ,  Jahn A. ,  Kárpáti A. ,  Kiss Ádám ,  Komlós J. ,  Krámli A. ,  Lengvári I. ,  Máté Zs. ,  Máthé Cs. ,  Mezey F. ,  Miklós A. ,  Molnár E. ,  Muszély Gy. ,  Müller Miksa ,  Nagy Márton ,  Nagy Péter ,  Nagymajtényi Emőke ,  Nováki A. ,  Pál G. ,  Parti Enikő ,  Posch Margit ,  Raisz Klára ,  Sáry Barna Sz. ,  Simai L. ,  Székely J. ,  Szűcs J. ,  Téry L. ,  Tihanyi A. ,  Tomcsányi Gy. 
Füzet: 1959/január, 14 - 17. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Párhuzamos szelők tétele, Gyakorlat
Hivatkozás(ok):Feladatok: 1958/április: 494. matematika gyakorlat

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

I. megoldás: Legyen AM és ND metszéspontja F. Ekkor a feladathoz fűzött megjegyzés folytán ‐ a szakaszok irányítását is figyelembe véve ‐ az F-nek akár az AL szakaszon, akár azon kívüli helyzete esetén AL=AF+FL, így a vizsgálandó osztóviszony:

ALLM=AFLM+FLLM.(1)

A jobb oldal második tagjában álló osztóviszonyt ‐ amelynek szokásos rövid jele: (FML)1DN és BC párhuzamosságának felhasználásával előbb a vele egyenlő (DEL), majd hasonlóan NEAM alapján a (DNF), végül ismét DNBC alapján a (BCM) osztóviszonnyal helyettesíthetjük, ennek értéke pedig adatként használható:
(FML)=FLLM=DLLE=DFFN=BMMC=(BCM)=m(2)
(bármelyik két egymás utáni ponthármas első, második, harmadik pontjai egymásnak megfelelői).
 
 

Az első tagbeli hányados számlálójának és nevezőjének FM-mel való szorzása után az (AMF)=(ACN)=n osztóviszony (ismét DNBC alapján) és az FM/LM hányados szorzatával egyenlő, és itt az utóbbi tényező FM=FL+LM, valamint (2) alapján m+1-gyel egyenlő:
AFLM=AFFMFMLM=ANNCFL+LMLM=n(FLLM+1)=n(m+1).(3)

Most már (1)‐(3) szerint valóban áll a bizonyítandó egyenlőség:
ALLM=n(m+1)+m=mn+m+n.

Müller Miksa (Makó, József A. g. II. o. t.)
 

II. megoldás: A bizonyítandó egyenlőség jobb oldalán az (m+1)(n+1) szorzat három tagját felismerve adjuk hozzá mindkét oldalhoz a hiányzó negyediket, az 1-et és igyekezzünk az
ALLM+1=AL+LMLM=AMLM hányadost az m+1=BMMC+1=BCMC és n+1=ANNC+1=ACNC hányadosok szorzataként előállítani. (Ezek egyébként az AMLM=-AMML, BCMC=-BCCM és ACNC=-ACCN átalakítások szerint ugyancsak tekinthetők osztóviszonyoknak, csupán az a szokatlan, hogy így -(ALM), -(BMC) és -(ANC)-ben a ,,későbben létrejött'' L, ill. M, ill. N pont szerepel alappontként.) Valóban, az I. megoldásban használt vagy azokhoz hasonló átalakításokkal:
AMLM=AF+FMLM=AFFM+1LMFM=ANNC+1LMFL+LM==(n+1)FL+LMLM=(n+1)(FLLM+1)=(n+1)(m+1).


Ezzel bizonyításunkat befejeztük.
 

Megjegyzések. 1. Mindkét megoldásban kissé felületesen jártunk el, nem voltunk tekintettel arra, hogy mindazok a hányadosok, pontok, amelyekről beszéltünk, M és N-nek bármely felvétele esetén léteznek-e, egyértelműen meg vannak-e határozva, továbbá hogy az alkalmazott átalakításokat szabad-e mindig végrehajtani. Most pótoljuk ezeket a hiányokat.
Igen egyszerű annak biztosítása, hogy az adott m és n osztóviszonyoknak (az osztásoknak) legyen értelmük: nem lehet MC=NC=0, azaz M és N-et nem választhatjuk C-ben. Már hosszabb meggondolást igénylő kérdés, hogy a több lépéssel előálló L pont határozott-e. Ez csak akkor nem állna, ha az AM és DE egyenesek egybeesnének vagy párhuzamosak lennének.
Egybeesésük akkor és csak akkor következnék be, ha AB-vel való A, ill. D közös pontjuk is, és BC-vel való M, ill. E közös pontjuk is egybeesne. Már most D értelmezésénél fogva DA akkor és csak akkor áll be, ha NA; ilyenkor E értelmezésénél fogva EM is bekövetkezik, ennélfogva a NA, másképpen a n=0 esetet ugyancsak ki kell zárnunk. Fordítva, EM-ből ugyancsak következik NA; így ugyanis a NE és AM párhuzamosok egybeesnek, ennélfogva az AC-vel való egyetlen közös pontjuk: N, ill. A is egybeesnek (AM-nek AC-vel nem lehet egynél több közös pontja, mert BC-t az egymástól különböző M, ill. C pontban metszik.) Más szóval az NA egybeesésnek szükséges és elegendő feltétele az EM egybeesés.
DE-nek AM-mel való párhuzamossága pedig E értelmezése révén azt jelentené, hogy DE egybeesik NE-vel, ennélfogva vagy DN (ekkor egybeesnek A-val, ezt az esetet már kizártuk), vagy DNAM. Ámde értelmezésnél fogva DNBC, ennélfogva ekkor AMBC, ami ellentétben áll M értelmezésével. Eszerint itt további esetet nem kell kizárnunk.
Hogy a vizsgálandó ALLM osztóviszonynak legyen értelme, nem vehetjük fel M, N-et úgy, hogy a megszerkesztett L egybeessék M-mel. Erre csak az EM egybeesés vezethetne, ezt már kizártuk.
Utolsó ilyen kérdésünk: szabad volt-e FM-mel hányadost ,,bővíteni, ill. egyszerűsíteni'', nem áll-e fenn az FM=0 ,,veszélye''? ‐ Nem, mert F és M az egymással párhuzamos és NC folytán egymástól különböző ND, ill. BC egyenes egy‐egy pontja.
Ezek szerint a bebizonyított egyenlőség érvényes, ha M nem esik C-be és N nem esik sem C-be, sem A-ba.
2. Könnyű belátni, hagy az ezek után ugyancsak ,,veszélyesnek'' gondolható MB egybeesést nem kell kizárni. Ezzel N-nek bármely megengedett helyzetében LD és egyenlőségünk bal oldala
ALLM=ADDB=ANNB=n
és ez egyezik a jobb oldalnak m=0-val adódó értékével.
 

3. Ábráink csupán M és N felvételében különböznek, tulajdonképpen egy is elég volna, vagy még egyre sincs szükség. A szakaszok irányítása nem nehezítette, hanem éppen könnyítette, egységessé tette a sokféle lehetőség vizsgálatát. Mégis ajánljuk olvasóinknak, hogy még több ábrán kövessék az adott gondolatmenetet. M és N mindegyike számára már ez is három lehetőség: az oldal szakaszon (itt m, n>0), vagy a meghosszabbítások valamelyikén (itt -1<m, n<0, ill. m, n<-1); további finomítás: az oldalszakasz felezőpontjában, ill. első vagy második felében (m, n=1, ill. <1, ill. >1).

1Lásd pl. Kárteszi Ferenc: A Menelaos- és a Ceva-féle tétel. KML. XI. kötet 67‐75. o., 1955. november.