Feladat: 486. matematika gyakorlat Korcsoport: 14-15 Nehézségi fok: könnyű
Megoldó(k):  Dudás Jozsef ,  Markács István ,  Szekeres Ottó ,  Török András 
Füzet: 1958/december, 142 - 144. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Derékszögű háromszögek geometriája, Háromszögek szerkesztése, Gyakorlat
Hivatkozás(ok):Feladatok: 1958/március: 486. matematika gyakorlat

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

I. megoldás: Képzeljük a feladatot megoldottnak és állítsuk elő az ABC-nek CA oldalegyenesén az a+b-c=d eltérést (1. ábra).

 
 
1. ábra
 

A B csúcsot C ill. A körül AC-nek C-n túli meghosszabbításába beforgatva B'C=a, B''A=c, és B'B''=B'C+CA-B''A=a+b-c=d. Most már adataink alapján meghatározhatjuk a B, C, B', B'' pontok egymáshoz képest elfoglalt helyzetét, és ezekből A-t: C derékszög szárain CB=CB'=a-val kijelöljük B és B'-t, B'B''=d-vel B'C-n B''-t (B'-től C felé, mert AB''=c<a+b=AB') végül a CB' egyenes és BB'' felezőmerőlegesének metszéseként A-t. ‐ Minthogy AB''=c>b=AC, azért a szerkeszthetőség feltétele, hogy B'' a B'C szakasz belsejébe essék, azaz B'B''=d<B'C=a legyen, ilyenkor egy megoldás van.
 

Markács István (Pécs, Bányaipari t. II. o. t.)
 

II. megoldás: Az a+b-c=2(s-c) szakasz minden háromszögben annak a távolságnak a kétszeresét adja meg, amennyire az O közepű beírt körnek a CB ill. CA oldalon levő A' ill. B' érintési pontja van a C csúcstól. Ennek alapján tetszés szerinti adott BCA=γ esetén a CB=a szakasz és γ elhelyezése után a CA'OB' deltoid és vele a beírt kör megszerkeszthető, végül az ehhez B és C-ből húzható második érintők metszéspontja adja A-t. Esetünkben γ=90, a deltoid négyzetté specializálódik és d az érintőkör átmérőjét is megadja.
A B-ből húzható második érintő akkor és csak akkor metszi a CB' egyenest BC-nek a B'-vel ugyanegy oldalán (egyetlen pontban), ha d=2ϱ<a.
 

Szekeres Ottó (Pécs, Bányaipari t. I. o. t.)
 

III. megoldás: A Pythagoras-tétel szerint:
a2=c2-b2=(c-b)(c+b).
Itt a+b-c=d-ből c-b=a-d, ennélfogva az egyetlen ismeretlen c+b=e valamely mértani közép szerkesztési eljárással egyenesszakaszként megszerkeszthető, és folytatólag a hiányzó oldalak is:
c=(c-b)+(c+b)2=a-d+e2ésb=e-a+d2.
 
2. ábra
 

A 2. ábra kezdő lépései egyeznek az 1. ábráéival; a BB''-re B-ben állított merőleges B'C-n a B''D=(c-b)+(c+b)=2c szakasz végpontját metszi ki, végül B''D felezőpontjában A-t kapjuk, mert AC=AB''-CB''=c-(c-b)=b (vagy AC=CD-AD=c+b-c=b).
 

Török András (Nagykőrös, Arany J. g. I. o. t.)
 

IV. megoldás: Küszöböljük ki az a+b-d=c egyenletből Pythagoras tételével c-t: a+b-d=a2+b2. Innen négyzetreemelés és rendezés után a b oldalra adódó
b=d(2a-d)2(a-d)
kifejezés negyedik arányosként szerkeszthető meg.
 

Dudás József (Bp. XIII., Bolyai J. g. II. o. t.)