Feladat: 79. matematika gyakorlat Korcsoport: 14-15 Nehézségi fok: könnyű
Megoldó(k):  Almási L. ,  Aujeszki Géza ,  Bakó L. ,  Bártfai P. ,  Bayer J. ,  Beke Éva ,  Beke Mária ,  Beleznay F. ,  Béres István (Mezőtúr) ,  Biczó G. ,  Boros P. ,  Csillag Kamilla ,  Csiszár Imre ,  Csomós S. ,  Deseő Katalin ,  Dósa I. ,  Döbrössy A. ,  Forgó G. ,  Frivaldszky J. ,  Fuchs T. ,  Gerő A. ,  Haász Anna ,  Harza T. ,  Ivanyos A. ,  Kálmán Gy. ,  Katona P. ,  Kelemen P. ,  Kertész Á. ,  Kiss Piroska ,  Lackner Györgyi ,  Leszler A. ,  Morelli Klára ,  Orlik P. ,  Pátkai Gy. ,  Quittner P. ,  Radnai J. ,  Reichmann R. ,  Spellenberg S. ,  Tanyi T. ,  Tarlacz L. ,  Tolnai T. ,  Uray L. ,  Vértes P. 
Füzet: 1953/május, 141 - 142. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Oszthatóság, Prímszámok, Gyakorlat
Hivatkozás(ok):Feladatok: 1952/november: 79. matematika gyakorlat

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

I. megoldás: 8 egymásután következő szám között biztosan van egy 6-tal osztható szám két szomszédjával együtt. Mivel előállítható 8 (vagy akárhány) egymást követő összetett szám, azért tételünk nem igaz.
8 egymásután összetett számot úgy kaphatunk, hogy a természetes számsor első 9 számának bármely közös többszöröséhez rendre hozzáadunk kettőt, hármat, ..., kilencet. (Pl. legyen az egyik többszörös 2520A, akkor 2520A+6 osztható 6-tal, a két szomszédja 2520A+5 és 2520A+7 pedig szükségképpen osztható 5, ill. 7-tel).

 

Csiszár Imre (Bp., I., Petőfi g. I. o. t.)
 

II. megoldás: Tekintsük a 6-tal osztható számok közül azokat, amelyek (6k)2n+1 alakúak, hol k és n tetszőleges természetes szám. A szomszédos számok (6k)2n+1±1 nyilván oszthatók (6k+1)-gyel, illetőleg (6k-1)-gyel. Ezzel kimutattuk, hogy tételünk nem igaz.
 

Beke Éva és Mária (Bp., XIII., 1. sz. ép. gép. techn. II. o. t.)
 

III. megoldás: Tekintsük a 6-tal osztható számok közül azokat, amelyek 6(57k+1)=657k+6 alakúak. Ezeknek szomszédjai: 657k+7 és 657k+5. Ez utóbbi két szám közül az első mindig 7-tel, a második mindig 5-tel osztható. Tehát tételünk nem igaz.
 

Aujeszki Géza (Bp., II., Rákóczi g. II. o. t.)
 

Megjegyzés: Többen mutattak rá, hogy hamis tételünk megfordítása annak a helyes tételnek, miszerint minden 3-nál nagyobb prímszámnak van egy 6-tal osztható szomszédja. Bizonyítás: A szomszédos szám csak páros lehet, továbbá a két szomszédos szám közül az egyiknek még 3-mal is oszthatónak kell lennie, mert 3 egymásután következő szám közül, az egyik feltétlenül osztható 3-mal, már pedig az nem lehet a prímszám, mert arról feltételeztük, hogy nagyobb 3-nál.