Feladat: 33. matematika gyakorlat Korcsoport: 16-17 Nehézségi fok: átlagos
Megoldó(k):  Balatoni I. ,  Biczó G. ,  Dezső Zoltán ,  Kovács László ,  Marik M. ,  Németh Lehel ,  Schmidt E. 
Füzet: 1952/november, 117 - 119. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Egyenes, Gyakorlat
Hivatkozás(ok):Feladatok: 1952/április: 33. matematika gyakorlat

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

I. megoldás: Jelöljük az adott kör középpontját O-val, az adott egyenest e-vel és az e-n tetszőlegesen felvett pontot P-vel. Szerkesszük meg a körhöz az adott e-vel párhuzamos e1 és e2 érintőket (1. ábra)

 
 
1. ábra
 

A P-ből a körhöz húzott t1 érintő messe e1-et Q-ban, az e és t1 szögfelezője f1 pedig messe e1-et R-ben. A PQR nyilván egyenlő szárú, mert az e és f1 szöge, mint váltószög egyenlő az f1 és e1 által bezárt szöggel. A QO egyenes felezi a Q-ból kiinduló két érintő: t1 és e1 szögét és mint ilyen szükségképpen merőleges és felezi a PR alapot. Ha a QO egyenes és e metszéspontját S-sel jelöljük, akkor a PQRS négyszög az előbbiek alapján rombusz. Az O-ből az f1-re bocsátott merőleges eszerint egyezik a QS rombuszátlóval és e merőlegesnek T1 talppontja f1-en pedig azonos a rombusz átlóinak metszéspontjával. Ha P mozog az e egyenesen, akkor a rombusz változik, de a PS, ill. QR rombuszoldalak mindig az e, ilL e1 egyeneseken maradnak és így a két átló metszéspontja T1 az e és e1 párhuzamos egyenesek közét felező g1 egyenesen mozog. Szóról-szóra ugyanúgy kimutathatjuk ‐ a t2 érintőt tekintve ‐, hogy a T2 pontok rajta vannak azon a g2 egyenesen, amely az e és e2 párhuzamos egyenesek közét felezi. A teljes mértani helyet: g1 és g2 (végtelen hosszú) egyeneseket, csak akkor kapjuk, ha a másik két szögfelezőt is figyelembe vesszük.
 

Deseő Zoltán (Bp. V. Berzsenyi g. II. o. t.)

 

II. megoldás: Jelöljük t2 érintési pontját E2-vel. Az O-ből az e-re bocsátott merőleges messe a kört N-ben. az O-ból az f2-re bocsátott merőleges talppontja f2-n T2; ennek a merőlegesnek metszéspontjai t2-vel, e-vel legyenek A ill. B (1. ábra). A merőleges szárú szögek tétele alapján az NOA=ef2=f2t2=E2OA és így az ANOAE2O, mert ON=OE és az OA oldal közös. De az AE2O derékszögű (mert a t érintő merőleges az OE sugárra) és így az ANO is derékszögű, tehát ANON, vagyis ANe. Ez azt jelenti, hogy ha P mozog az e-n, az A befutja az e2 egyenest, a B az e egyenest, és AB felezőpontja T2 befutja az e2 és e párhuzamos egyenesek közét felező g2 egyenest.
 

Kovács László (Debrecen, Ref. g. II. o. t.)

 

III. megoldás: A betűzést a 2. ábra mutatja.
 
 

Tükrözzük az adott k kört és a t1, ill. t2 érintőket az f1, ill. f2* szögfelezőkre nézve, akkor az O tükörképe O'1, ill. O'2, a t1 és t2 tükörképei egybeesnek e-vel, úgyszintén egybeesnek E1 és E2 érintési pontok tükörképei az e egyenesen és ebben az E'1E'2 pontban érintik az adott k kör tükörképei: k'1 és k'2 az e egyenest.
Ha P mozog az e egyenesen az O'1 és O'2 pontok mozognak az e-vel párhuzamos, e-től r távolságban levő egyeneseken, ha r-rel jelöljük az adott kör sugarát. Ha az O pontnak az e-től való távolságát m-mel jelöljük, akkor az OO'1 és OO'2 távolságok felezőpontjai: T1 és T2 is az e-vel párhuzamos g1 és g2 egyeneseken mozognak, amelyeknek távolságai e-től:
m+r2ill.m+t2-r=m-r2.
(Ez az eredmény másképpen fejezi ki az I. és II. megoldásban megállapított tényt.)