Feladat: F.2708 Korcsoport: 16-17 Nehézségi fok: nehéz
Megoldó(k):  Csirik János 
Füzet: 1989/március, 110 - 112. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Sokszög lefedések, Szabályos sokszögek geometriája, Feladat
Hivatkozás(ok):Feladatok: 1988/október: F.2708

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

Az n oldalú szabályos sokszög egy szöge n-2n180. Ezért egy csúcsban nem találkozhat három, a feldaraboláskor keletkező szabályos sokszög, mert már a legkisebb szögű szabályos sokszög egy szögének háromszorosa is 180. Így csak azokat a lehetőségeket kell vizsgálnunk, amikor a felbontandó szabályos sokszög egy-egy szögét a feldaraboláskor keletkezett egy vagy két sokszög szöge fedi le.

 
 
1. ábra
 

Nézzük először azt az esetet, amikor a szabályos sokszög egy szögét egyetlen, vele egyenlő nagyságú szög takarja le. A feldaraboláskor keletkező ugyanolyan szögű szabályos sokszög oldala nyilván kisebb lesz, mint az eredeti sokszög oldala, ezért, amint azt az 1. ábrán láthatjuk, egy ilyen sokszög mellett keletkezik egy 2n180 nagyságú szög is, amelyet szabályos sokszögek szögeivel kell kitölteni. Ha n=3, illetve n=4, akkor 2n180 értéke 120, illetve 90 lesz, és mint a 2. és 3. ábrán láthatjuk, a feldarabolás lehetséges (többféleképpen is). Az n=5 esetben 2n180=72, ami nem tölthető ki szabályos sokszögek szögeivel. Ugyanez a helyzet, ha n>6, akkor ugyanis 2n180<60.
 
 
2. ábra
 

 
 
3. ábra
 

 
 
4. ábra
 

Az n=6 esetben például a 4. ábra szerint történhet a feldarabolás. Ha az eljárást az O csúcsot tartalmazó hatszögekre folytatjuk, további megoldásokhoz jutunk. Ebben az esetben az A csúcsnál levő szöget egyetlen új sokszög egyetlen szöge fedi le, a B csúcsnál levő szöget pedig kettő.
Legutóbbi megoldásunkkal tehát áttérünk arra az esetre, amikor a sokszög egy csúcsánál két szabályos háromszög találkozik. A sokszög szöge így 120, ez tehát a szabályos hatszög, ami nyilván felbontható (többféleképpen is) szabályos háromszögekre.
Egy csúcsnál szabályos háromszög és négyzet is találkozhat. Ekkor a szabályos sokszög szöge 60+90=150, és
n-2n180=150alapjánn=12.

 
 
5. ábra
 

Az 5. ábrán láthatjuk, hogy a szabályos 12-szög valóban összerakható 6 darab szabályos háromszögből, 6 darab négyzetből és egy szabályos hatszögből.
Már csak azt kell megvizsgálnunk, hogy egy csúcsban találkozhat-e egy szabályos háromszög és egy szabályos ötszög.
Ekkor a sokszög egy szöge 60+108=168, és
n-2n180=168alapjánn=30.

 
 
6. ábra
 

Ha most az ötszög és a 30-szög oldala egyenlő, akkor a 6. ábrán látható 84-os szög nem fedhető le szabályos sokszögek szögeivel. Ha pedig az ötszög oldala kisebb, mint a 30-szögé, akkor az 1.ábrán vázolt esethez hasonlóan az ötszög mellett keletkezne egy 25180=72-os szög, amely nem fedhető le szabályos sokszögek szögeivel.
A feladat követelményeinek tehát a 3, 4, 6 és 12 oldalú szabályos sokszög felel meg.
 

 Csirik János (Szeged, Ságvári E. Gyak. Gimn., III. o. t.)
 dolgozata alapján