Feladat: F.2077 Korcsoport: 18- Nehézségi fok: nehéz
Megoldó(k):  Balázs I. J. ,  Blázsik Z. ,  Csikós B. ,  Horváth 219 J. ,  Iván T. ,  Knébel I. ,  Pósafalvi A. ,  Szabó 284 Sándor ,  Vágvölgyi S. ,  Varga 711 G. 
Füzet: 1977/október, 63 - 65. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Valós számok approximációja, Numerikus és grafikus módszerek, Terület, felszín, Szögfüggvények, síkgeometriai számítások, Feladat
Hivatkozás(ok):Feladatok: 1977/január: F.2077

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

Jelöljük a körök középpontját A, B-vel, metszéspontjaikat C, D-vel, az ACB szöget x-szel.

 

 

A keresett távolság
AB=2ACsinx2=4sinx2,
a két kör közös részének területe pedig
T=AC2(π-x)-2TABC=4(π-x)-4sinx.
Ennyivel kisebb az együtt lefedett terület egy kör területének a kétszeresénél:
4(π-x)-4sinx=8π-6π,x=π2-sinx.


Könnyen látható, hogy AB<AC, így x<π3=1,05. Induljunk ki az x0=1,05 értékből, és helyettesítsük ezt az egyenlet jobb oldalába. Kapjuk az
x1=π2-sinx0=1,57-0,87=0,70
értéket. Ebből hasonlóan tovább menve az
x2=π2-sinx1=1,57-0,64=0,93,x3=π2-sinx2=1,57-0,80=0,77,x4=π2-sinx3=1,57-0,70=0,87,x5=π2-sinx4=1,57-0,76=0,81,x6=π2-sinx5=1,57-0,72=0,85,x7=π2-sinx6=1,57-0,75=0,82


értékeket kapjuk. Közben az iskolai függvénytáblázatok ,,Trigonometrikus függvények'' részét használtuk, mert ebben található a radiánokban mért szögek sinusza. Nem lett volna értelme két értékes jegynél többet kivenni a táblázatból, hiszen a kapott közelítések még pontatlanok. Sorozatunk két oldalról közelíti meg a keresett gyököt, x1, x3, x5, x7 kisebb nála, x0, x2, x4, x6 pedig nagyobb.
 

 

Az x8=0,83 és x9=0,84 helyeken a jobb oldal értéke (most már felhasználva a táblázat összes jegyét)
1,5708-0,7379=0,8329>x8és1,5708-0,7446=0,8262<x9,
tehát a gyök e két érték között van, valahol ott, ahol sinx10=0,74. Itt (a ciklometrikus függvények táblázata alapján) x10=0,8331, ami ugyanúgy kisebb (π/2-sinx10)-nél, mint az x9 a (π/2-sinx9)-nél. Tehát
x8=0,83<x<x10=0,8331.
Nem célszerű közvetlenül a táblázátból kiolvasni sinx/2 megfelelő határait, pontosabb becslést ad a
sinx2=1-cosx2
összefüggés. Ebből kapjuk, hogy
2,600=8(1-0,675)<16sin2x2<8(1-1-0,742)<8(1-0,672)=2,624,1,612<AB<1,620.


Tehát a két keresett tört 161/100 és 162/100.