Feladat: F.2058 Korcsoport: 18- Nehézségi fok: -
Megoldó(k):  Ármós L. ,  Baksai R. ,  Balázs I. J. ,  Bartke I. ,  Benkő T. ,  Berényi P. ,  Csapó Ildikó ,  Csikós B. ,  Erdélyi T. ,  Etlinger J. ,  Filakovszky P. ,  G. Horváth Á. ,  Goór Cs. ,  Gubics J. ,  Homonnay G. ,  Ivanyos G. ,  Jakab Emma ,  Kardos Z. ,  Kelemen Terézia ,  Kiss L. ,  Knébel I. ,  Kőkúti R. ,  Koncz K. ,  Kozma L. ,  Laszip A. ,  Máth J. ,  Merth Z. ,  Nagy 691 T. ,  Nemes I. ,  Németh 892 R. ,  Németh E. ,  Nieder Ildikó ,  Papp 513 A. ,  Pósafalvi A. ,  Rapai T. ,  Réti S. ,  Rosanics Gy. ,  Slezák T. ,  Spilkó J. ,  Szabó 719 K. ,  Sörös G. ,  Tábori L. ,  Tóth Annamária ,  Tóth Cs. ,  Vancsa I. ,  Vándor T. ,  Végh F. ,  Verő Mária 
Füzet: 1977/február, 65 - 66. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Trigonometriai azonosságok, Négyszögek geometriája, Szögfüggvények, síkgeometriai számítások, Feladat
Hivatkozás(ok):Feladatok: 1976/október: F.2058

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

1. Jelöljük a φ szög csúcsát P-vel, és a számpélda AB=2CD összefüggésére gondolva, válasszuk úgy a betűzést, hogy PD<PA legyen, így a konvexség alapján PC<PB is teljesül. (Lényegében azonos a meggondolás a PD>PA kiindulásból is.) Eszerint a PDC háromszög benne van a PAB háromszögben, a szögfelezőkre tekintettel M a PAB háromszögbe beírt kör középpontja, N pedig a PDC háromszög DC oldalához hozzáírt külső érintő kör középpontja, tehát mindkettő rajta van a háromszögek közös P csúcsánál levő szög felezőjén, és MN=|PM-PN|.

 

 

Jelöljük M-nek és N-nek a közös PA oldalegyenesen levő vetületét, az említett körök érintési pontját M'-vel, ill. N'-vel, ekkor
MN=M'N'cosφ/2=|PM'-PN'|cosφ/2,
és itt ‐ mint az érintési pontokig terjedő oldalszakaszokra ismeretes ‐
PM'=12(PA+PB-AB)=12(PD+DA+PC+CB-AB),PN'=12(PD+PC+CD),


ennélfogva
MN=12cosφ2|(DA+CB)-(AB-CD)|.

Eredményünknek az a speciális esete, amikor M és N egybeesik, MN=0, vagyis egyenlő távolságra vannak az ABCD négyszög mindegyik oldalától éppen azonos az ABCD-be beírt kör létezésének ismert szükséges feltételével (ami ‐ mint sokan tudják ‐ egyszersmind elegendő feltétel is).
 

2. A számpéldában először azt az esetet vesszük, ha φ hegyesszög, vagyis
cosφ=+0,96;ekkorcosφ2=+1+cosφ2=+1,42,
és
MN=22,8|75+100-70-35|=25235egység.
Ha viszont φ-t tompaszögnek próbáljuk venni:
cosφ=-0,96,akkorcosφ2=0,22,
ebből MN=1752247,5 adódik, és ez lehetetlen, hiszen négyszögünk AC átlója kisebb, mint az AD+DC=110 és az AB+BC=170 összegek kisebbike, azaz mint 110, és a BD átló kisebb, mint DA+AB=145 és BC+CD=135 kisebbike, 135, tehát négyszögünk nem tartalmazhat 110 és 135 nagyobbikánál hosszabb szakaszt.
 

Megjegyzés. Csekély többletszámítással az is adódik, hogy négyszögünk trapéz, a CD oldal a PAB háromszögnek BA-val párhuzamos középvonala. Eljuthatunk erre úgy, hogy azt az eljárást követjük számítással, ahogyan adatainkból és a 0<φ<90 mellékfeltevésből az ABCD négyszöget szerkesztenénk (DA eltolása a CA' helyzetbe, BCA' háromszög, BA'A háromszög az oldalaiból, és A'C eltolása AD-be; ezúttal BA'+A'A=BA-nak adódik). A PAB háromszög hasonló a 2028. feladatban vizsgált háromszöghöz (KÖMAL 53. köt. (1976) 123. old.).