Feladat: F.2042 Korcsoport: 18- Nehézségi fok: -
Megoldó(k):  Baksai R. ,  Balázs I. J. ,  Bodó Z. ,  Brindza B. ,  Csapó Ildikó ,  Cseke I. ,  Gulyás M. ,  Honos A. ,  Horváth 169 T. ,  Horváth 238 L. ,  Józsa M. ,  Kappelmayer G. ,  Knébel I. ,  Lévai L. ,  Lovász A. ,  Magyar Z. ,  Nagy L. ,  Nemes I. ,  Rapai T. ,  Révész Sz. Gy. ,  Soukup L. ,  Surány G. ,  Szabó 719 K. ,  Szőke R. 
Füzet: 1976/december, 203 - 204. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Középpontos tükrözés, Eltolás, Permutációk, Poliéderek súlypontja, Szabályos tetraéder, Vektorok, Feladat
Hivatkozás(ok):Feladatok: 1976/április: F.2042

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

I. megoldás. a) Az I. o. tankönyvből ismert tétel szerint P12-t P-ből egyszerűbben, egyetlen lépésben az 12 (olvasd: egy, kettő vektor) 2-szeresével való eltolás, transzláció állítja elő (mert általában az 12 szakasz a P P1P12 háromszög középvonala, de akkor is érvényes ez, ha P-t a 12 egyenesen választjuk).
Hasonlóan P1234-et P12-ből a 34 2-szeresével való transzláció is megadja, így P1234-et P-ből egyetlen lépésben megkapjuk az 12+34 vektorösszeg 2-szeresével való eltolás révén.

 

b) Legyen a 4 tükrözési centrum egy tetszőleges permutációja A, B, C, D, és jellemezzük a PABCD-t P-ből előállító tABCD=2(AB+CD) vektort (1. ábra).
 

 

1. ábra
 

A két összetevő hossza mindig egyenlő, mert a szabályos tetraéder élei egyenlők, másrészt mindig merőlegesek egy másra, mert CA=CB és DA=DB miatt C és D benne vannak az AB él felező merőleges síkjában. Így a vektorparalelogramma négyzetté specializálódik és t abszolút értéke 22a, ahol a a tetraéder élhossza. ‐ Mivel az összeadás kommutatív, tüstént látjuk, hogy tCDAB=tABCD.
A vektor irányára áttérve, azt is könnyű látni, hogy a D, C, B, A és a B, A, D, C centrum‐sorrendek mellett a vektor nyilvánvalóan az előbbinek (-1)-szerese. Jelöljük az XY él felezőpontját FXY-nal és fussa be X és Y az A, B, C, D betűket. Így 2AB=4FACFBC, 2CD=4FACFAD, és tABCD=4FACFBD=8FACO=80FBD, ahol O a tetraéder középpontja, egyben súlypontja, hiszen ez a 4 felezőpont egy paralelogramma (speciálisan négyzet) 4 csúcsa.
Ebből látjuk, hogy az eredő eltolási vektor 6 különböző értéket vehet fel: 8OFXY, másrészt a sorrendben az A, C cserét, vagy a B, D cserét végezve, vagy mindkettőt, az eredmény ugyanaz. Az eredeti jelölés mellett pl. P1234, P1432, P3412 és P3214 azonosak.
 

II. megoldás. Tükrözzük T tetraéderünket az O középpontjára (amelyről az I. megoldás mintájára látható, hogy felezi a szemben levő élpárok felezőpontjait összekötő szakaszokat). Legyenek a T' kép csúcsai rendre 5, 6, 7, 8 (2. ábra).
 

 

2. ábra
 

Ez a 8 csúcs együtt egy kocka csúcsait adja. Bontsuk a 212 és 234 eltolási vektort kockaél‐irányú összetevőkre, így
t1234=2(12+34)=2(18+82+36+64)=482,
hiszen 36=-18 és 64=82. Végül "szimmetrizáljuk'' az eredményt, hogy egyrészt ne szerepeljen benne a 8-as segédcsúcs, másrészt ne vigyen benne szerepet a végpontként szereplő 2-es centrum: vegyük a 82 helyett a vele egyenlő és az O-n átmenő vektort:
t1234=4F13F24=8F13O=8OF24,
az eltolás a kocka egyik irányított laptengelyének 4-szerese, másképpen a tetraéder egyik irányított éltengelyének 4-szerese, még másképpen: a T és T' közös részeként tekinthető szabályos oktaéder egyik irányított csúcstengelyének 4-szerese.
Innen látjuk, hogy a tükrözési sorrendben az 1 és 3, valamint a 2 és 4 centrumpárok egymástól független vagy együttes fölcserélése nem változtat az eredményen, és hogy a centrumok 24 permutációja 4-esével 6 különböző eredményét adja a tükrözési sorozatnak.
 

Megjegyzés. Tetszetősnek ígérkezik felhasználni ezt a tételt: egy alakzatot az ABCD paralelogramma csúcsaira egymás után tükrözve, visszajut eredeti helyzetébe (hiszen AB+CD=0). Eszerint P123 azonos az E-re való PE tükörképpel, ahol 123E paralelogramma, így már PPE4=2E4.Azolvasórahagyjukazeredményszimmetrizálásátpl.az13élfelezőmerőlegessíkjában.
 

 Vigassy Lajos Budapest