Feladat: F.2016 Korcsoport: 18- Nehézségi fok: -
Megoldó(k):  Balázs I. ,  Becze I. ,  Benyák Gabriella ,  Bodó Z. ,  Brindza B. ,  Csapó I. ,  Csikós B. ,  Futó I. ,  Gáti T. ,  Gulyás M. ,  Homonnay G. ,  Honos A. ,  Horváth 712 I. ,  Husvéti T. ,  Kirch Z. ,  Kiss 311 B. ,  Knébel I. ,  Kőrösi G. ,  Kramarics G. ,  Krenedits S. ,  Lacskó M. ,  Láng Zs. ,  Lévai L. ,  Lugosi E. ,  Márkus G. ,  Miklós D. ,  Nagy L. ,  Neumüller I. ,  Nőthig L. ,  Novák Z. ,  Pap 224 L. ,  Posgay Gy. ,  Pyber L. ,  Pörneczi T. ,  Rapai G. ,  Révész Sz. Gy. ,  Soukup L. ,  Specker N. ,  Spissich L. ,  Surány G. ,  Szalay 195 S. ,  Szalontai S. ,  Szőke R. ,  Tankovits T. ,  Tóth Csaba ,  Wolf Gy. ,  Zimmer Zsuzsanna 
Füzet: 1976/április, 158 - 159. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Trigonometriai azonosságok, Derékszögű háromszögek geometriája, Indirekt bizonyítási mód, Feladat
Hivatkozás(ok):Feladatok: 1975/december: F.2016

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

Bármelyik tekintett harmadoló egyenes a háromszög belsejében metszi a másik két csúcsból induló két-két harmadolót. Így egy kiszemelt csúcsból induló két harmadolón 222=8 metszéspontot találunk ‐ hacsak ezek mind különbözők. Mind a három csúcsból külön-külön kiindulva, így 38 metszéspontot számlálunk, de ezzel mindegyiket 2-szer vettük tekintetbe, tehát a pontok száma legfeljebb 12.

 

 

Bebizonyítjuk, hogy minden háromszögben létre is jön ez a 12 metszéspont. Elég ehhez tekinteni az ABC háromszög AA1 szögharmadolójából (CAA1=2BAA1) a BB1 és BB2 harmadolókkal (ABB1=2CBB1, CBB2=2ABB2) kimetszett M1, M2 metszéspontokat, és megmutatni, hogy sem M1C, sem M2C nem harmadolja az ACB szöget hiszen a csúcsok kellő átbetűzésével ez a bizonyítás minden metszéspontra átvihető.
 

 

Jelöljük az ABMi háromszög köré írt kör átmérőjét di-vel, Mi-nek AC-n, BC-n levő vetületét Pi-vel, Qi-vel (i=1,2). Ekkor
M1P1M1Q1=AM1sin2α3BM1sinβ3=d1sin2β3sin2α3d1sinα3sinβ3=4cosα3cosβ3.

Ha M1C harmadolná a C-nél levő γ szöget, ez csak úgy lehetne, hogy ACM1=2BCM1 mert ‐ a szögfelezők közös pontját O-val jelölve ‐ M1 az OBC háromszögben van, hiszen AA1 a BAO, BB1 pedig a CBO szögtartományban halad. Feltéve tehát, hogy BCM1=γ3,
M1P1M1Q1=CM1sin2γ3CM1sinγ3=2cosγ3=4cosα3cosβ3
lenne, vagyis
cosγ3=2cosα3cosβ3.(1)
Ez azonban nem állhat fenn, a jobb oldal mindig nagyobb a bal oldalnál, ugyanis így alakítható:
cosα-β3+cosα+β3=cosα-β3+cos(60-γ3)=cosα-β3+12cosγ3+32sinγ3=cosγ3+[cosα-β3-cos(60+γ3)],
és itt a nagy zárójel pozitív, hiszen a cosinusfüggvény a (0,180) intervallumban szigorúan monoton fogyó és
0|α-β3|<60<60+γ3<180.
Hasonló számítással
M2P2M2Q2=sinβ3sin2α3sinα3sin2β3=cosα3cosβ3,
és ennek ‐ ha M2C harmadolná γ-t ‐ ismét vagy 2cosγ3-mal vagy ennek reciprokával kellene egyenlőnek lennie ‐ és mindkét föltevés alkalmas átbetűzéssel (1)-re vezetne.
Ezzel az állítást bebizonyítottuk.