Feladat: F.2007 Korcsoport: 16-17 Nehézségi fok: -
Megoldó(k):  Bodó Z. ,  Csapó Ildikó ,  Cseke I. ,  Csikós B. ,  Gál 327 L. ,  Hőbenreich L. ,  Holop L. ,  Homonnay G. ,  Kirch L. ,  Kiss 311 B. ,  Knébel I. ,  Koltay K. ,  Krenedits S. ,  Köteles Z. ,  Láng Zs. ,  Magyar Z. ,  Nagy 264 I. ,  Németh V. ,  Pörneczi T. ,  Sali A. ,  Soukup L. ,  Szigeti A. ,  Szőke R. ,  Torma József ,  Tuba Csilla ,  Vándor T. ,  Vindics J. ,  Wolf Gy. 
Füzet: 1976/március, 100 - 103. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Sakk, Kombinatorikai leszámolási problémák, Négyzetrács geometriája, Feladat
Hivatkozás(ok):Feladatok: 1975/november: F.2007

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

A könnyebb kezelhetőség céljából a végtelen sakktábla mezőit a mezők középpontjaival képviseltetjük. Ezen középpontoknak egy síkbeli derékszögű koordináta‐renszerben azokat a pontokat tekintjük, amelyeknek mindkét koordinátája egész szám. A huszár induljon az origóból.
A sakktáblán sötét és világos mezők váltogatják egymást. Megállapíthatjuk, hogy mindazok a rácspontok, amelyek koordinátáinak összege páros, ugyanolyan színű mezőket képviselnek, mint az origó. Azok a rácspontok pedig, amelyek koordinátáinak összege páratlan, az origóval ellenkező színű mezőknek felelnek meg.
Mivel a huszár minden lépésekor a rácspont egyik koordinátájának paritása változatlan marad, a másiké pedig megváltozik, az elért rácspont színe minden lépésnél megváltozik. Ebből következik, hogy a huszár páros számú lépéssel csak az origó színével egyező színű rácspontokra érkezhet, páratlan számú lépéssel pedig csak az ellenkező színűekre.
Valamely adott számú lépés után elérhető rácspontok közös színét az adott számú lépés esetén a továbbiakban "megfelelő szín''-nek nevezzük.
A következőkben először is azt vizsgáljuk, hogy hol húzódik az a határ, amelyet az n-edik lépésben a huszár elérhet, de nem léphet túl. Ezt elég az első síknegyedben megállapítani, mivel a négy síknegyed teljesen egyenrangú.
Az n lépéssel elérhető szélső pontokban x legfeljebb 2n lehet, y szintén 2n, Ugyanakkor azonban x+y legfeljebb 3n lehet, mivel a két koordináta összege minden lépésben legfeljebb 3-mal növekedhet.
Az első síknegyednek azokat a rácspontjait, amelyek mindhárom feltételnek eleget tesznek, az 1. ábrán látható tartomány (a határát is beleértve) tartalmazza.

 

 

1. ábra
 

A tartományt a tengelyekre és az origóra tükrözve olyan nyolcszög adódik, amelyen kívüli rácspontokba n (vagy n-nél kevesebb) lépéssel nem juthatunk (2. ábra). Jelöljük ezt a nyolcszöget Tn-nel.
 

 

2. ábra
 

Nevezzük Tn-t telítettnek, ha a huszár az n-edik lépésben Tn minden megfelelő színű rácspontjába megérkezhet.
Közvetlenül éllenőrizhető, hogy T1 és T2 nem telített, T3 viszont igen (3. ábra).
 

 

3. ábra
 

T1-ben és T2-ben is 4 olyan megfelelő színű rácspontot találunk, amelyek 1 ill. 2 lépéssel nem érhetők el (bekeretezett sötét ill. világos pontok).
A teljes indukció módszerével bebizonyítjuk, hogy Tn minden n3 esetén telített. Mivel T3-ról már tudjuk, hogy telített, azt kell még bebizonyítanunk, hogy ha Tn telített, akkor Tn+1 is az. Ehhez azt bizonyítjuk, hogy ha Tn+1 nem telített, akkor Tn sem telített.
Ha van olyan megfelelő színű rácspont Tn+1-ben, amelyre a huszár az (n+1)-edik lépésben nem érkezhet meg, akkor nyilván nem lehet ettől lóugrásnyira olyan rácspont, amelyre az n-edik lépésben megérkezhet. Viszont a Tn+1-ben levő bármely rácsponttól lóugrásnyira fekvő rácspontok között mindig van legalább egy, amely Tn-ben is benne van (4. ábra).
 

 

4. ábra
 

Akkor a Tn+1-ben megfelelő színű rácspontoktól lóugrásnyira fekvő rácspontok között is van ilyen, s ez Tn-ben megfelelő színű. Tehát Tn nem telített. Azaz a telítettség Tn-ről Tn+1-re öröklődik, Tn valóban minden n3 esetén telített.
Most már csak össze kell számolnunk Tn-ben a megfelelő színű rácspontokat (5. ábra).
 

 

5. ábra
 

A nyolcszög oldalai csupa megfelelő színű rácspontot tartalmaznak. Az átlós oldalak egyenesei egy négyzetet zárnak közre, amelynek minden oldalán (3n+1) darab megfelelő színű rácspont található. Ezért ez a négyzet (3n+1)2 darab megfelelő színű rácspontot tartalmaz. A Tn tartomány ennél (4i=1ni)-vel kevesebbet, hiszen mind a négy levágott sarokban egyaránt i=1ni darab megfelelő színű rácspont van.
Végeredményben az n-edik lépésben elérhető rácspontok (mezők) száma
Ln=(3n+1)2-41+n2n=7n2+4n+1,han3;
n=1 és n=2 esetén pedig a képlet által megadott számnál 4-gyel kevesebb, vagyis L1=8 és L2=33.
 

 Torma József (Budapest, Apáctai Csere J. Gyak. Gimn., III. o. t.)
 

Megjegyzések. 1. A végtelen sakktáblán az egyik mezőről a másik mezőre vezető lehető legkevesebb lóugrás számát nevezhetjük a két pont távolságának. Hogy milyen alapon nevezhetjük az így definiált mennyiséget távolságnak és milyen ezen a síkon egy egyenes, az kiderül Kárteszi Ferenc: Egy különös geometria c. cikkéből (KÖMAL 9. kötet (1954) 71‐78. o.). A cikkhez kapcsolódott 644. és 652. feladatunk (szintén a 9. kötetben, megoldásuk a 10., ill. 11. kötetben jelent meg). Az utóbbi mostani feladatunkhoz igen hasonló kérdést vizsgált. A feladat szövege ez volt: A végtelen sakktábla kijelölt mezejéhez hány olyan mező tartozik, amely n lóugrással érhető el ‐ de annál kevesebbel már nem ?
2. Többen helyesen adták meg az elérhető mezők számát, de nem bizonyították, hogy azok az n-edik lépésben el is érhetők. Mások a mezők megszámolásánál hibáztak. Megint mások ‐ félreértve a feladatot ‐ lényegében a 652. feladat kérdésére válaszoltak.
3. A feladat n helyett 2n-nel megoldásával együtt megtalálható N. J. Vilenkin: Kombinatorika c. könyvében (374. feladat, 244. old.).