Feladat: F.1843 Korcsoport: 18- Nehézségi fok: nehéz
Megoldó(k):  Bara T. ,  Bezdek K. ,  Csuka G. ,  Diósi L. ,  Dombovári T. ,  Fejér Sz. ,  Hargitai B. ,  Horváth Eszter ,  Kópházi J. ,  Kovács F. ,  Páles Zs. ,  Rövid K. ,  Simányi N. ,  Sőnfeld J. ,  Stettner Eleonóra ,  Szabó György ,  Szabó Klára ,  Terlaky T. 
Füzet: 1974/március, 97 - 99. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Háromszögek nevezetes tételei, Súlyvonal, Szögfelező egyenes, Körülírt kör, Egyenesek egyenlete, Osztópontok koordinátái, Vektorok skaláris szorzata, Feladat
Hivatkozás(ok):Feladatok: 1972/október: F.1843

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

I. megoldás. Helyezzünk koordinátarendszert az alakzatra, legyen az origója A0, x tengelye a BC egyenes, a csúcsok koordinátái B(-a/2,0), C(a/2,0), A(d,ma) (1 ábra.).

 

 

1. ábra
 

Az AB=AC esetet ‐ ill. a szokásos jelöléssel c=b ‐ eleve kizárjuk, mert ekkor a föltevés szerint a=b=c, a háromszög egyenlő oldalú, az állításbeli SO egyenes határozatlan, az állítás tárgytalan.
Legyen A1 abszcisszája e, erre a szögfelező osztási aránya alapján
AB:AC=A1B:A1C,

c:b=(e+a2):(a2-e)e=a(c-b)2(b+c),(0)
és mivel az értelmezés szerint A2(-e,0), ezért az AA2 egyenes iránytangense
m1=mad+e=2ma(b+c)2d(b+c)+a(c-b).(1)

A súlypont koordinátái: S(d/3,ma/3).
A körülírt kör O középpontját az AB szakasz felező merőlegese metszi ki BC felező merőlegeséből, az y tengelyből. Az AB szakasz felezőpontja és iránytangense
(d2-a4,ma2),mad+a2=2ma2d+a,
így felező merőlegesének egyenlete, majd abból x=0 helyettesítéssel O-nak y0 ordinátája
y-ma2=-2d+a2ma(x-d2+a4),y0=ma2-2d+a2ma(a4-d2)=4ma2-a2+4d28ma.

Ezekkel az SO egyenes iránytangense (mivel d0)
m2=y0-ma3-d3=-12d2+4ma2-3a28dma.

Az állítás szerint az a2=bc föltevés mellett m1 és m2 egymás negatív reciprokai. Ennek igazolására szorozzuk számlálóját és nevezőjét (c-b)-vel:
m1=2ma(c2-b2)2d(c2-b2)+a(c-b)2,(2)
és fejezzük ki b-t, c-t a koordinátákkal:
b2=(d-a2)2+ma2,c2=(d+a2)2+ma2.
Innen, a bc=a2 föltevést is fölhasználva
c2-b2=2ad,(c-b)2=c2+b2-2a2=2d2+2ma2-32a2.


Ezekkel (2) így alakul:
4adma4ad2+a(2d2+2ma2-32a2)=8dma12d2+4ma2-3a2,
és ez valóban negatív reciproka m2-nek. Ezzel az állítást bebizonyítottuk minden olyan esetre, ha ABAC. Ismeretes ugyanis, hogy S csak az egyenlő oldalú háromszögben esik egybe O-val, másrészt c>b mellett d>0, e>0, a felhasznált d+e, 2d+a, c-b nevezők, ill. szorzó mindegyike pozitív.
Stettner Eleonóra (Kaposvár, Táncsics M. Gimn., IV. o. t.)

 

II. megoldás. Azok számára, akik ismerik a vektorok skaláris szorzatát, leírunk egy második megoldást is. Válasszuk origónak az A csúcsot, B és C helyvektorát jelöljük rendre b-vel, c-vel, e vektorok hosszát λ-val és μ-vel (2. ábra).
 

 

2. ábra
 

Akkor A2 helyvektora
AA2=λb+μcλ+μ,
a háromszög S súlypontjának a helyvektora pedig
AS=b+c3.

A körülírt kör K középpontjának a helyvektora
AK=yb+zc
olyan y és z skaláris mennyiségekkel, amelyekre KC0AB és KB0AC, azaz amelyekre teljesül
[(y-12)b+zc]b=0,[yb+(z-12)c]c=0.(4)

Azt kell megmutatnunk, hogy SKAA2, azaz
[(y-13)b+(z-13)c](λb+μc)=0.
Szorozzuk meg (3)-et λ-val, (4)-t μ-vel, és a kapott egyenleteket adjuk össze:
(yb+zc)(λb+μc)=λ3+μ32.
Ennek alapján elég megmutatni, hogy
13(b+c)(λb+μc)=12(λ3+μ3),2(λ3+μ3)+2(λ+μ)bc=3(λ3+μ3),2bc=λ2+μ2-λμ.Jelöljük BC hosszát h-val, akkor
2bc=λ2+μ2-(b-c)2=λ2+μ2-h2,
tehát azt kell megmutatnunk, hogy h2=λμ ami viszont épp a feladatunk első feltétele; a bizonyítást befejeztük.