Feladat: F.1833 Korcsoport: 16-17 Nehézségi fok: átlagos
Füzet: 1973/február, 60 - 62. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Másodfokú (és arra visszavezethető) egyenletek, Paraméteres egyenletek, Gyökök és együtthatók közötti összefüggések, Legnagyobb közös osztó, Feladat
Hivatkozás(ok):Feladatok: 1972/szeptember: F.1833

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

A feladat föltevései biztosítják, hogy az x1, x2 gyökökből képzett

sn=x1n+x2n
összeg egész szám. Megmutatjuk ugyanis, hogy sn minden n mellett előállítható mint a két gyök x1+x2=-p összegéből, x1x2=q szorzatából és egész számokból véges számú összeadás és szorzás útján számított kifejezés. Egyidejűen megvizsgáljuk a feladat kérdését: adott n mellett r-nek milyen kitevőjű hatványával osztható sn?
1. Az n=1 esetben s1=x1+x2=-p=-rp', ahol p' egész szám, és általában nem mondhatjuk, hogy s1 az r-nek 1-nél nagyobb kitevőjű hatványával osztható.
Az n=2 esetben
s2=x12+x22=(x1+x2)2-2x1x2=p2-2q,
itt p2=r2p'2 és -2q=-2rq', ahol p'2 és q' egész szám. Bár az első tag osztható r2-nel, de a második csak r-rel, ezek együtt s2-re általában csak az r-rel való oszthatóságot biztosítják. (Speciálisan r=2 esetében a második tag is osztható r2-nel.)
Ha n=3, akkor
s3=x13+x23=(x1+x2)(x12+x22)-(x12x2+x1x22)==-ps2-x1x2(x1+x2)=-ps2+pq,


mindkét tag a 2. hatványával osztható r-nek, tehát s3 is. Ugyanígy
s4=x14+x24=(x1+x2)s3-(x13x2+x1x23)=-ps3-x1x2(x12+x22)==-ps3-qs2,
és a második tagra tekintettel csupán r2-ről állíthatjuk, hogy vele s4 osztható.
Jelöljük en-nel azt a legnagyobb kitevőt (exponenst), amelyről állíthatjuk, hogy sn osztható ren-nel, így eddig a következőket találtuk:
n=1,2,3,4melletten=1,1,2,2,
azaz n-et 1-gyel növelve en vagy változatlan maradt vagy maga is 1-gyel nőtt: en-en-1=0 vagy 1 (ha n4). Mondhatjuk ezt is: en váltakozva megmaradt vagy nőtt, és n-et 2-vel növelve en mindig 1-gyel nőtt. Az utóbbit fogjuk általában bebizonyítani.
2. Mivel x1 és x2 az (1)-nek gyökei, azért fennáll
x12+px1+q=0és  x22+px2+q=0.
Ezeket megszorozva rendre x1n-2-nel, x2n-2-nel, majd összeadva és rendezve
(x1n+x2n)+p(x1n-1+x2n-1)+q(x1n-2+x2n-2)=0,sn=-psn-1-qsn-2.


A jobb oldal első tagja r-nek 1-gyel magasabb hatványával osztható, mint sn-1, a második pedig 1-gyel magasabb hatványával, mint sn-2, azaz bennük az r alap (en-1+1), ill. (en-2+1) kitevővel szerepel. Ha tehát en-1=en-2, akkor sn-re
en=en-1+1,
és ekkor ugyanezzel a meggondolással
sn+1=-psn-qsn-1alapjánen+1=en,
vagyis az exponensek sorozatában két egymás utáni, egyenlő tagot ‐ ha van ilyen pár ‐ két egyező, náluk 1-gyel nagyobb tag követ, speciálisan n-1=4-re e5=e6=3; ha pedig en-1=en-2+1, akkor hasonlóan
en=en-1,ésen+1=en+1,
vagyis ha az exponens-sorozat egy tagjára egy 1-gyel nagyobb következett, akkor a következő tag egyezik a legutóbbival, az erre következő pedig 1-gyel nagyobb, speciálisan n-1=5 esetében e6=3 és e7=4.
Mivel n4 esetében másféle kapcsolat nem volt en-1 és en-2 közt, ezzel beláttuk, hogy a fent látott szabályszerűségek általában érvényesek, vagyis a páros n-ekre, n=2,4,...,2m... esetére en=1,2,...,m,..., a páratlanokra pedig, n=1,3,5,...,2m-1 esetére en=1,2,...,m, azaz
e2m-1=e2m=m,
amit a számok egész részének [] jelével összefoglalva így írhatunk:
en=[n+12],
azaz sn osztható minden olyan rk-nal, amelyre
1ken=[n+12].