Feladat: F.1717 Korcsoport: 16-17 Nehézségi fok: nehéz
Megoldó(k):  Angyal J. ,  Bálint L. ,  Bognár B. ,  Gál P. ,  Garay B. ,  Glódy A. ,  Hermann P. ,  Kacsuk P. ,  Katona E. ,  Kérchy L. ,  Komornik V. ,  Kuhár J. ,  Major J. ,  Pataki B. ,  Petz D. ,  Prácser E. ,  Rudas T. ,  Schmidt F. ,  Skopál I. ,  Szendrei Ágnes ,  Szendrei Mária ,  Szepesi L. ,  Takács Helga ,  Vajnági A. 
Füzet: 1972/november, 132 - 133. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Alakzatok hasonlósága, Pont körüli forgatás, Forgatva nyújtás, Körérintési szerkesztések, Feladat
Hivatkozás(ok):Feladatok: 1970/április: F.1717

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

I. megoldás. Legyenek az adott helyzetű pontok A, B és C úgy, hogy C-ből a keresett, O középpontú k kör látószöge az adott φ szög, és k átmegy A-n és B-n. Válasszuk az egyező szerepű A és B betűzését úgy, hogy CBCA legyen.
Az A, B, C pontokból és a keresett k-ból álló alakzathoz hasonlót szerkeszthetünk, ha először a C-nek és k-nak megfelelő C* és k* elemeket vesszük fel. Ekkor ugyanis csak a k* körön kell megkeresnünk azt az A*, B* pontpárt, amelyre az A*B*C* háromszög hasonló ABC-hez. Ha az eredeti háromszögben az AC szakaszt a C centrumból BC:AC arányban megnyújtjuk, majd C körül a γ=ACB szöggel elforgatjuk, a szakasz átmegy a BC szakaszba, az A csúcs B-be megy át. Azt is mondhatjuk eszerint, hogy a k* körnek azt az A* pontját keressük, amelyet a C* centrumú, BC:AC arányú nagyítás és az ezt követő, C* körüli γ nagyságú forgatás k* valamely B* pontjába visz át.
Márpedig az A* pont B* képét megszerkeszthetjük úgy, hogy a C* centrumból az egész k* kört BC:AC arányban megnagyítjuk, majd a kapott kört γ-val elforgatjuk. S mivel B*-nak az így kapott k' körön is rajta kell lennie, az csak k és k' valamelyik közös pontja lehet. ‐ Kevesebb lépest kell végeznünk, ha C*-nak magát C-t választjuk.

 
 
1. ábra
 

A szerkesztés végrehajtása (1. ábra): egy C csúcsú, φ nagyságú szögben tetszőleges, a szárakat érintő k* kört veszünk fel, majd ezt CB:CA arányban nagyítjuk és γ szöggel elfordítjuk, az irányt is megtartva. A kapott k' kör által k*-ból kimetszett B1* (majd a B2*) pontot B-be transzformáló forgatva nyújtás k*-ból a keresett ki-t állítja elő, Oi középpontjának helyzete a következőkből kapható:
OiCB=O*CBi*,ésCOi=CO*CBCBi*(i=1,2).
Szerkesztésünk helyes, mert B*-ot ‐ mint k' bármely pontját ‐ a γ szöggel való visszaforgatás, és az ezt követő AC:BC arányú, C* centrumú kicsinyítés k* valamely pontjába viszi, jelöljük ezt most is A*-gal. Így az A*B*C* háromszög hasonló ABC-hez, és C*-ból k* az adott φ szög alatt látszik. Tehát az a hasonlóság, amely A*B*C*-ot ABC-be viszi, a k*-ot olyan k-ba viszi, amely C-ből φ szög alatt látszik.
A megoldások száma k* és k' közös pontjai számának megfelelően 2, 1 vagy 0. (Szükséges feltétel, hogy φγ legyen ‐ és ha itt egyenlőség áll, akkor CA=CB mellett 1 közös pontja van k*-nak k'-vel, különben nincs; azonban φ>γ esetén is előfordulhat a nyújtási aránytól függően, hogy nincs közös B* pont).
 

Szendrei Ágnes (Szeged, Ságvári E. Gyak. Gimn.)

 

II. megoldás. Az I. megoldás jelöléseit tovább használjuk, legyen továbbá a C-ből k-hoz húzott egyik érintő érintési pontja D. Ekkor a COiDi derékszögű háromszögből (i=1, 2) (2. ábra)
OiB=OiDi=OiCsinφ2,OiC:OiB=1:sinφ2,
tehát Oi rajta van a B, C alappontokhoz és az 1:sinφ2=λ arányszánihoz tartozó kB Apollóniosz‐körön.
 
 
2. ábra
 

Oi-nak másik mértani helye az AB szakasz f felező merőlegese, tehát Oi-t kB-ből f metszi ki. A szerkesztés helyességének bizonyítását ezúttal az olvasóra hagyjuk.
(A kB kör BC egyenesre eső FE átmérőjének végpontjait úgy szerkesztettük, hogy a C-n és B-n át tetszőleges irányú párhuzamosra felmértük a CG=KL, ill. BHe=BHf=LM szakaszt (az utóbbiakat CG-vel egyező, ill. ellentétes irányban), ahol KLM a segédábra derékszögű háromszöge és MKL=φ/2, és GHe-vel, GHf-fel kimetszettük E-t, F-et.)