Feladat: 1604. matematika feladat Korcsoport: 16-17 Nehézségi fok: nehéz
Megoldó(k):  Gegesy F. ,  Hárs László ,  Hegedűs A. ,  Jánossy D. ,  Koren A. ,  Kovalszky R. ,  Lempert L. ,  Michaletzky Gy. ,  Nagy A. ,  Nagy D. ,  Nagy Zs. ,  Papp Z. ,  Pető J. ,  Sax Gy. ,  Tél T. ,  Viszeki Gy. 
Füzet: 1969/február, 57 - 59. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Diszkusszió, Háromszögek szerkesztése, Feladat
Hivatkozás(ok):Feladatok: 1968/április: 1604. matematika feladat

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

I. Az A1 talppontnak az A2 felezőpontra vett tükörképe a háromszög A csúcsa, a további két csúcs pedig az A1-ben A1A2-re állított merőlegesen, az a oldalegyenesen lesz (1. ábra).

 

 

1. ábra
 

Az eddigiek alapján két mértani helyet kapunk a B-ből húzott magasság B1 talppontja számára. Egyrészt rajta lesz az AB2 szakasz fölötti k Thalész körön, másrészt ‐ mint a B csúcs B2-re való tükörképe ‐ rajta lesz az a egyenes B2-re való a' tükörképén; ezek szerint B1 a k és a' vonalak közös pontja. (Megjegyezzük, hogy nem lehet B1 a B2-vel azonos, hiszen B1 a B-ből induló magasságszakasz másik végpontja, B2 pedig e szakasz felezőpontja.) Végül a B csúcs B1-nek B2-re vonatkozó tükörképe lesz, C-t pedig a B2B1 egyenesre B1-ben emelt merőleges b egyenes metszi ki a-ból.
A szerkeszthetőség feltétele tehát, hogy k-nak és a'-nek legyen B2-től különböző metszéspontja, és a b egyenes messe a-t. Ha a szerkesztés végrehajtható, a kapott háromszög megfelel a feladat követelményeinek, hiszen A és a szerkesztése miatt A1 és A2 valóban az A-ból induló magasságszakasz végpontja és felezőpontja; a b egyenes átmegy az A csúcson Thalész tétele miatt, tehát oldalegyenese a kapott háromszögnek, így BB1 magasságszakasz, és B2 ennek felezőpontja.
Általában annyi megoldása van a feladatnak, ahány közös pontja van k-nak és a'-nek. Kivételt képez azonban az az eset, amikor az egyik közös pont azonos B2-vel, mert a' átmegy B2-n. Ez csak úgy adódhat, ha már a is átmegy B2-n. Ha tehát B2 az a egyenes A1-től különböző pontja, vagyis a B2A1A2 szög derékszög, akkor 1 megoldás van; ha pedig B2 és A1 azonos, akkor nincs megoldás.
További kivételes eset, ha b párhuzamosnak adódik a-val, tehát azonos az a-val párhuzamos, A-n átmenő egyenessel. Ez csak úgy adódhat, ha B2 az A2-n átmenő, a-val párhuzamos a2 egyenesen van. Ha tehát B2 az a2 egyenes A2-től különböző pontja, vagyis a B2A2A1 szög derékszög, akkor 1 megoldás van; ha pedig B2 azonos A2-vel, akkor nincs megoldás.
A továbbiakban feltesszük, hogy B2 nincs rajta az a, a2 egyenesek egyikén sem. Legyen először B2 az a egyenesnek A-t tartalmazó oldalán. Ekkor a k kör a-tól legmesszebb levő T pontjának az a-tól mért távolsága
r+d+m2,
ahol r a k kör sugara, d és m a B2, ill. A pont a-tól mért távolsága. Ekkor k és a' metszésének feltétele:
r+d+m22d,(1)d-m323r.
Amennyiben itt egyenlőség teljesül, egy közös pont van, ha pedig az egyenlőtlenség teljesül, akkor kettő.
Ha B2 az a egyenes A-t nem tartalmazó oldalán van, akkor a metszés feltétele:
r-m-d22d,d+m323r.

 

Eredményeink összefoglalása céljára húzzunk párhuzamost a-val az A1A szakasz A1-hez közelebbi A3 harmadoló pontján át, legyen ez a3. Ha B2-nek A-tól mért távolsága r1 (a fenti 2r), és a3-tól mért távolsága r2 (a fenti jelöléssel |d-m3|, ill. d+m3), akkor
r2<r1/3esetén két megoldás van,r2=r1/3esetén egy megoldás,r2>r1/3esetén pedig nincs megoldás.
 

II. Az r2=r1/3 feltételnek eleget tevő pontok mértani helyét koordinátageometriai úton határozzuk meg. Legyen az x tengely az a egyenes, és az y tengely menjen át az A ponton. Ekkor a B2 (x,y) pontra
r12=x2+(y-m)2,r22=(y-m3)2,
tehát az r2=13r1 feltétel szerint

x2+(y-m)2=32(y-m3)2,x2+y2-2ym+m2=9y2-6ym+m2,x2-8y2+4ym=0,-2x2m2+16(y-m4)2m2=1.


Ez hiperbola egyenlete, melynek valós tengelye az AA1 egyenes, csúcsai A1 és A2, és egyik fókusza az A pont.
Mármost a hiperbola belsejében, valamint csúcspontjaiban felvett B2 esetén a megoldások száma 0, a hiperbolára nézve külső pontokban 2, kivéve az a, a2 egyeneseket ‐ vagyis a hiperbola csúcsérintőit ‐, valamint a két csúcs közti szakaszt, ahol 1 háromszög adódik, végül a hiperbola pontjaiban is 1 megoldás van (2. ábra).
 

 

2. ábra
 

  Hárs László (Budapest, Berzsenyi D. Gimn., III. o. t.)
 

Megjegyzés. A legutóbbiakban ezt is kaptuk: azoknak a pontoknak a mértani helye, amelyeknek egy adott ponttól (itt A-tól) és egy adott egyenestől (itt a3-tól) mért távolságainak aránya q=3, hiperbola.
Meg lehet mutatni, hogy ez bármely q>1 arányérték esetén érvényes, 0<q<1 esetén pedig ellipszis a mértani hely, továbbá hogy az adott pont minden esetben egyik fókusza lesz a kúpszeletnek, az adott egyenes merőleges a fókuszokat tartalmazó szimmetriatengelyre, a szokásos jelölésekkel q=c/a, és az egyenesnek a kúpszelet középpontjától mért távolsága a2/c.