Feladat: 1543. matematika feladat Korcsoport: 16-17 Nehézségi fok: nehéz
Megoldó(k):  Balogh J. ,  Berkes Z. ,  Bulkai T. ,  Csörgei J. ,  Draschitz R. ,  Gegesy F. ,  Horváth Sándor ,  Katona V. ,  Lublóy L. ,  Mészáros J. ,  Mitrocsák Anikó ,  Péceli G. ,  Péli Katalin ,  Perémy G. ,  Rácz Éva ,  Sulyok Elza ,  Takács L. ,  Varga Gabriella ,  Vetier A. ,  Zambó Péter 
Füzet: 1968/január, 16 - 18. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Egyenesek egyenlete, Kör egyenlete, Szinusztétel alkalmazása, Koszinusztétel alkalmazása, Szabályos sokszögek geometriája, Feladat, Trigonometriai azonosságok
Hivatkozás(ok):Feladatok: 1967/május: 1543. matematika feladat

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

 

I. megoldás. A keresett P pont az A1A2 szakasz 40 nyílású látókörívpárjának az A3A4 szakasz 120 nyílású látókörívpárjával közös pontja. Elég venni azonban az ívpárokból azt az ívet, amely a szakasznak azon a partján van, mint az A1A2A3A4=N négyszög, hiszen a 120-os íveket az A1A2 egyenestől elválasztja a vele párhuzamos A3O egyenes ‐ ahol O a szabályos hatszög középpontja, másrészt a 40-os ív benne van a hatszög k körülírt körében ‐ hiszen az utóbbinak pontjaiból A1A2 látószöge csupán 30, a 120-os ívpárnak N-en kívüli tagja viszont k-n is kívül van, mert az A3A4 ív pontjaiból 150 a látószög.
A megtartott i1, i2 látókörívek az ábra szerint két pontban metszik egymást, legyenek ezek P és P' úgy, hogy PA3<P'A3, legyen i1, i2 középpontja O1, ill. O2.
Az A2PA3 látószög céljára kiszámítjuk a PA2A3 háromszög másik két szögét.
PA3A2=A4A3A2-A4A3P=120-A4O2P/2=(1)=120-(A4O2O+OO2O1+O1O2P)/2.PA2A3=A1A2A3-A1A2P=120-A1O1P/2,(2)
az utolsó szögön a P' pontot tartalmazó konkáv szög értendő:
A1O1P=A1O1O+OO1O2+O2O1P.
A felhasználandó szögeket az OO2A4, OO1O2, O1O2P és OO1A1 háromszögekből számítjuk.
OO2A4 derékszögű háromszög, mert i2 kiegészítő ívéről i2-t 60-os szögben látni, és ugyanakkora az A3A4O, ezért A4O érinti i2-t. Továbbá A4OO2=30, mert A3A4 a k és i2 közös húrja, így A4O2O=60. A szabályos hatszög oldalát a-val jelölve O2A4=O2P=a/3=0,5774a, O2O=2a/3.
Az OO1A1 háromszögben O-nál 30-os, O1-nél 180-A1O1A2/2=180-A1PA2=140-os szög van, tehát OA1O1=10, így OO1=asin10/sin40=0,2701a, A1O1=PO1=a/2sin40=0,7779a.
 

O1OO2=120, így a koszinusz‐tétellel O1O2=1,311a, a szinusz‐tétellel OO1O2=49,72, és így OO2O1=10,28.
 

Az O1O2P háromszög szögeit a félszög‐képletekkel számítjuk az oldalakból: O2O1P=12,64, O1O2P=17,14 (vagy a koszinusz‐tétel alapján).
Eredményeinket beírva (1)-be és (2)-be
A2PA3=180-PA2A3-PA3A2=180-18,82-76,29=84,49.

P' a P-nek tükrös párja O1O2-re, ezért az innen vett látószög céljára az O1O2P és az O2O1P szöget hozzáadás helyett kivonjuk: A2P'A3=55,11.
 

A dolgozatok többsége koordináta‐geometriai úton oldotta meg a feladatot (ahogyan az országos felmérésben, az ún. háromszögelésben is a pontokat koordinátáikkal tekintik meghatározottnak). Ilyen a következő.
 

II. megoldás (vázlat). Legyen a derékszögű koordinátarendszer X-tengelye az A4A1 egyenes, origója az A4A1 szakasz felezőpontja, hosszúságegysége az OA1 szakasz. A fenti jelöléseket tovább is használjuk. OO1 egyenlete y=xtg 30, A1O1 egyenlete y=(x-1)tg(-10), ezek metszéspontjaként O1 koordinátái 3 tizedes pontossággal: (0,234; 0,135), és az i1-et tartalmazó kör egyenlete:
(x-0,234)2+(y-0,135)2=0,6051.
Hasonlóan az i2-t tartalmazó kör egyenlete:
(x+1)2+(y-1/3)2=1/3.
Metszéspontjaik koordinátái:
P(-0,432,0,551),P'(-0,538,0,231),
Másrészt
A2(0,5,0,866),A3(-0,5,0,866),
így a keresett pontból az előírt pontokba mutató félegyenes iránytangense, majd irányszöge PA3 esetén
tg φ3=0,866-0,551-0,500+0,432=-0,3150,077=-4,09,φ3=103,7.
Hasonlóan PA2 irányszöge φ2=18,9, ezekből A2PA3=φ3-φ2=84,8, másrészt P' esetére A2P'A3=φ'3-φ'2=86,6-31,4=55,2.
 

Zambó Péter (Miskolc, Földes F. g. II. o. t.)
Horváth Sándor (Budapest, I. István g. III. o. t.)
 

III. megoldás. Az I. megoldás szerint P az N belsejében van, így az egymás utáni oldalak P-ből vett látószögeinek összege 360. Legyen A2PA3=x, továbbá PA3A4=y; ekkor A4PA1=360-(40+x+120)=200-x, PA4A3=60-y, PA4A1=y, PA1A4=x-20-y, másrészt PA3A2=120-y, PA2A3=60+y-x, PA2A1=x+60-y.
A PA1A2 és PA1A4 háromszögekből a színusz‐tétel, majd az addíció‐tétel alapján kifejezhetjük y-t;
sinPA2A1sinA2PA1=sin(x+60-y)sin40̲=PA1A2A1=2PA1A4A1=2sinPA4A1sinA4PA1=MMMMMMMMMMMMMMn=2sinysin(200-x)̲, vagyissin(x+60-y)siny=sin(x+60) ctg y-cos(x+60)=2sin40sin(200-x),ctgy=ctg(x+60)+2sin40sin(200-x)sin(x+60).(3)Másrészt hasonlóan a PA4A1 és PA4A3 háromszögekből
sinPA1A4sinA1PA4=sin(x-20-y)sin(200-x)̲=PA4A1A4=PA42A3A4=siny2sin120==siny3̲, vagyissin[(x-20)-y]siny=sin(x-20)ctgy-cos(x-20)=sin(200-x)3,
amiből, felhasználva, hogy sin(200-x)=-sin(20-x)=sin(x-20),
ctgy=ctg(x-20)+13.(4)

(3)és (4) jobb oldalából az első tagok különbsége
ctg(x+60)-ctg(x-20)=sin[(x-20)-(x+60)]sin(x+60)sin(x-20)=-sin80sin(x+60)sin(x-20),
a nevező azonos (3) második tagja nevezőjével és a 2sinusinv=cos(u-v)-cos(u+v) azonosság felhasználásával így alakul: [cos80-cos(2x+40)]/2, ezért (3) és (4) különbségéből
4sin40-2sin80cos80-cos(2x+40)=13,cos(2x+40)=cos80-43sin40(1-cos40)=-0,8682,2x+40=180±29,74,x1=84,87,x2=55,13.Sulyok Elza (Nagybátony‐Bányaváros, Gimn., II. o. t.)