Feladat: 1526. matematika feladat Korcsoport: 18- Nehézségi fok: nehéz
Megoldó(k):  Bulkai T. ,  Cseh J. ,  Farkas F. ,  Katona V. ,  Kecskeméty K. ,  Kopiás A. ,  Losonci Z. ,  Lublóy L. ,  Mészáros J. ,  Mitrocsák Anikó ,  Nagy Zs. ,  Orbán G. ,  Pap Márta ,  Péli Katalin ,  Perémy G. ,  Rácz Éva ,  Sergyán Stefánia ,  Somos E. ,  Takács L. ,  Tóth F. ,  Turchányi Piroska ,  Vass Erzsébet ,  Vetier A. ,  Zambó Péter ,  Závoti J. ,  Zsolt G. 
Füzet: 1968/február, 57 - 58. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Szinusztétel alkalmazása, Térelemek és részeik, Szögfüggvények, síkgeometriai számítások, Feladat
Hivatkozás(ok):Feladatok: 1967/március: 1526. matematika feladat

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

Legyen a hegycsúcs H, vetülete az ABC vízszintes síkon T. Ekkor a HAT és HCT derékszögű háromszögből TA=HTctg20, ill. TC=HTctg22, így az ABCT négyszögből ismerjük az AB, BC oldalakat, a B-nél és A-nál levő szögeket ‐ utóbbi a megmért 93-os szög mellékszöge, vagyis 87 ‐, végül a T-ben összefutó oldalak arányát: TA:TC=ctg20:ctg22.

 

 

Az ABC részháromszögből a koszinusz-, majd a színusz-tétel alapján AC=227,6m, BAC=30,34, így CAT=56,66 (a részeredményekből a táblázat által megengedett 4‐4 értékes jegyet írtuk ki, mert az adatokat pontosaknak tekintettük).
Így az ACT háromszögben az ismert arányú oldalak közül a kisebb TC-vel szemben lévő szöget ismerjük, hiszen ctg22<ctg20. Ezért, az arány alapján a színusz-tétel felhasználásával az ACT színuszát kiszámítva ‐ amennyiben ez 1-nél kisebbnek adódik ‐ a szög hegyesszög is lehet és, tompaszög is. Mivel
sinACT=sinCATctg20ctg22=0,9272<1,
azért az ACT egyik lehetséges értéke ACT1=68, a másik ACT2=112.
Az elsőből továbbmenve AT1C=55,34, a színusz-tétel alapján CT1=231,2 m és T1H1=93,4 m, a másodikból pedig hasonlóan AT2C=11,34, CT2=967,4 m, és T2H2=390,9 m.
Eszerint a hegy magasságára alternatív eredményt kaptunk: vagy 93,4 m, vagy 390,9 m az észlelési pontok síkja fölött.
 

 Mitrocsák Anikó (Makó, József A.g. III. o. t.)
 

Megjegyzés. Több dolgozat a BAT szöget vette 93-nak. Így is két eredmény adódik: 136 m és 268 m.