Feladat: 1354. matematika feladat Korcsoport: 16-17 Nehézségi fok: átlagos
Megoldó(k):  Arányi P. ,  Bárány Imre ,  Baranyai Zs. ,  Deák J. ,  Domokos L. ,  Domokos Zsuzsanna ,  Eff L. ,  Ferenczi Gy. ,  Fodor Magdolna ,  Gáspár A. ,  Herszényi B. ,  Huhn A. ,  Karsai Kornélia ,  Lévai F. ,  Majtényi G. ,  Malina J. ,  Márki L. ,  Molnár Ágnes ,  Palotás Á. ,  Scsaurszky Péter ,  Simig Gy. ,  Staub Klára ,  Szabó István ,  Székely G. ,  Szörényi M. ,  Tényi G. 
Füzet: 1965/október, 67 - 70. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Egyenletrendszerek grafikus megoldása, Harmadfokú (és arra visszavezethető) egyenletrendszerek, Kör egyenlete, Egyéb ponthalmazok a koordinátasíkon, Síkbeli szimmetrikus alakzatok, Feladat
Hivatkozás(ok):Feladatok: 1964/december: 1354. matematika feladat

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

I. megoldás. a) (1)-ből y fejezhető ki könnyen, (2)-ből pedig x.

y=±x23-163x,x=±y23-883y,
ezek alapján az ábra 3‐3 ágból álló görbéit kapjuk,(1) görbéje szaggatott vonallal van rajzolva. Az (1) görbe az X-tengelyre szimmetrikus, a (2) pedig az Y-ra. Nem kapunk y-t (1)-ből, ha 0x3<16, és x-et (2)-ből, ha -88<y30. (Az (1) görbének aszimptotája az Y-tengely, (2)-nek pedig az X-tengely.) Az értéktáblázatot 0,5 hosszúságú lépésekben készítve és a grafikon hosszegységét 1 cm-nek véve (ábránk ennek 1:2 arányú kicsinyítettje) a metszéspontok koordinátái, vagyis a gyökök kb. milliméter, azaz egy tizedes jegy pontossággal olvashatók le. Már az értéktáblázatból kiolvasható, hogy az x1=4, y1=2 koordinátájú M1 pont mindkét görbén rajta van, tehát ez az értékpár pontos megoldás. Az ábra két további metszéspontot mutat, ezekből két közelítő megoldást olvashatunk le:
x2-3,7,y22,5;ésx3-0,3,y3-4,5.

 
 

b) Az egyenletrendszerből a konstans tagokat kiküszöbölve ‐ vagyis (1)-et 11-gyel, (2)-t (-2)-vel szorozva és összeadva ‐ homogén harmadfokú egyenlet adódik, abból pedig pl. x3-nel való osztás útján az y/x=z hányadosra kapunk harmadfokú ogyenletet:
11x3-6x2y-33xy2+2y3=0,2z3-33z2-6z+11=0.
Tudjuk, hogy ennek az egyenletnek egyik gyöke z1=y1/x1=1/2, ezért a bal oldalból kiemelhető a megfelelő z-1/2, s így ennek 2-szerese is, a 2z-1 gyöktényező. Valóban
2z3-33z2-6z+11=z2(2z-1)-32z2-6z+11==z2(2z-1)-16z(2z-1)-(22z-11)=(2z-1)(z2-16z-11),


így a további két gyök a z2-16z-11=0 egyenletből z2,3=8±53.
Mármost y=zx=(8±53)x helyettesítéssel (1)-ből
x2,33(1-3z2)=x2,33(-4162403)=16,x2,3=16-41624033=1-261533=-26±1533,


és így
y2,3=(8±53)3(-26±153)3=-373033.

Megpróbáljuk előállítani x2,3-t c±d3 alakban, ahol c és d egész szám. Ez sikerül, így ugyanis
x3=c(c2+9d2)±3d(c2+d2)3,
és a
c(c2+9d2)=-26,3d(c2+d2)=15
egyenletrendszernek megoldása c=-2, d=1. Ennélfogva
x2,3=-2±3,és ebbőly2,3=z2,3x2,3=-123,
két tizedes pontossággal
x3-0,27,y3-4,46;x2-3,73,y22,46;
ami a grafikus megoldást igazolja.
 

II. megoldás a b) részre. Az ábráról úgy látszik, hogy M1, M2 és M3 egy origó középpontú körön vannak, a leolvasott közelítő értékekből is
x12+y12=20,x22+y2220,34,x32+y3219,94,
közel egyenlők. Bebizonyítjuk, hogy ez a sejtés helyes.
(1) és (2) négyzetében csak páros kitevős hatványok lépnek fel, és a bal oldalak összegében felismerjük a négyzetösszeg köbét:
x2(x4-6x2y2+9y4)+y2(9x4-6x2y2+y4)==x6+3x4y2+3x2y4+y6=(x2+y2)3=8000=203.


Eszerint ha egy x, y értékpár (1)-et is, (2)-t is kielégíti, akkor teljesül rá az egyszerűbb x2+y2=20 egyenlet is.
Ennek alapján (1)-ből y-t kiküszöbölve és az adódó egyenlet 0-ra redukált alakjának bal oldalát az ismert x1=4-hez tartozó gyöktényezővel osztva
x3-15x-4=0;x3-15x-4=x2(x-4)+4x2-15x-4==x2(x-4)+4x(x-4)+(x-4)=(x-4)(x2+4x+1),


és az x2+4x+1=0 egyenletből x2,3=-2±3. Továbbá (2)-ből
y2,3=883x2-y2=22x2-5=22243=11123=-123.

 
 Bárány Imre (Budapest ‐ Mátyásföld, Corvin M. g. III. o. t.)
 

III. megoldás a b) részre. Az ábráról úgy látszik, hogy M1M2M3 egyenlő oldalú háromszög, sőt hogy a két görbe 3‐3 ága előáll egymásból 120-os forgatásokkal az origó körül. Bebizonyítjuk az utóbbi sejtés helyességét avval, hogy ha P(x, y) bármelyik görbe egy pontja, akkor a 120-kal elforgatott P'(x', y') pont is rajta van az illető görbén.
Legyen P-nek az origótól való távolsága r, és az X-tengely pozitív felét az OP félegyenesbe vivő forgás szöge φ; ekkor x=rcosφ, y=rsinφ,
x'=rcos(φ+120)=-r2cosφ-r32sinφ=12(-x-y3),(3)y'=rsin(φ+120)=12(-y+x3).


Ezeket írva (1) és (2) bal oldalán x, ill. y helyébe, a kifejezések az eredeti bal oldalakba mennek át:
x'(x'2-3y'2)=-x-y32-8x(x-y3)4=x(x2-3y2),y'(3x'2-y'2)=-y+x328y(x3+y)4=y(3x2-y2),
és ez állításunkat bizonyítja.
Ezek szerint M1 koordinátáiból (3) alapján kiszámíthatjuk M2-éit, majd ezekből M3-éit. Így is a fenti megoldásokat kapjuk.
 
 Scsaurszky Péter (Pannonhalma, Benedek-rendi g. IV. o. t.)
 

Megjegyzés. x=rcosφ, y=rsinφ helyettesítéssel és a trigonometrikus kifejezések felismerésével (1) és (2) így írható:
r3cos3φ=16,r3sin3φ=88.
Eszerint a görbék polárkoordinátás egyenlete:
r=16cos3φ3,ill.r=88sin3φ3.
Ez is mutatja a forgási szimmetriát, hiszen φ-t 120-kal növelve 3φ növekedése 360, a nevezők és r értéke nem változik.
Innen is látható, hogy (1)-nek az O-n átmenő 60-os és 300-os forgásszögű egyenesek is szimmetriatengelyei, (2)-nek pedig a 30-os és 150-os egyenesek, továbbá az utóbbi két egyenes (1)-nek, az előbbi kettő (2)-nek aszimptotája. Az (1) görbét 30-kal elforgatva, valamint 88 és 16 köbgyökének arányában nyújtva a (2)-t kapjuk.
 
 Molnár Ágnes (Budapest ‐ Cinkota, Kultúrház utcai g. IV. o. t.)