Feladat: 1334. matematika feladat Korcsoport: 16-17 Nehézségi fok: nehéz
Megoldó(k):  Babai L. ,  Balla Katalin ,  Bárány I. ,  Berghold Zsuzsanna ,  Buda Rózsa ,  Darvas Gy. ,  Deák J. ,  Dévaj Ágnes ,  Domokos L. ,  Eff L. ,  Ferenczi Gy. ,  Ferenczi M. ,  Fleischer T. ,  Füvesi I. ,  Gárdos Eszter ,  Hoffer Anna ,  Huhn A. ,  Kajcsos Zsolt ,  Kóbor Gy. ,  Kun I. ,  Kövér Á. ,  Kövesdi Gy. ,  László L. ,  Lehel Cs. ,  Lévai F. ,  Madarász Kornélia ,  Majtényi Gy. ,  Márki L. ,  Molnár Ágnes ,  Nagy Attila ,  Nagy Zsuzsa ,  Pelle G. ,  Pete L. ,  Petrovits I. ,  Racskó P. ,  Scsaurszky P. ,  Simig Gy. ,  Steiner Gy. ,  Surányi L. ,  Sükösd Cs. ,  Szigeti Ágnes ,  Szörényi M. ,  Tényi G. ,  Tongori Éva ,  Török L. ,  Vajda A. ,  Vesztergombi Katalin ,  Zomi L. 
Füzet: 1965/március, 114 - 116. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Csúsztatva tükrözés, Két pont távolsága, szakasz hosszúsága, Egyenesek egyenlete, Egyéb ponthalmazok a koordinátasíkon, Feladat
Hivatkozás(ok):Feladatok: 1964/szeptember: 1334. matematika feladat

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

I. megoldás. A két háromszög egybevágó, mert oldalaik hossza páronként egyenlő: AB=EF=15, BC=DE=250, CA=FD=5 egység; az első háromszög A, B, C csúcsának a másodikban F, E, D felel meg.
A háromszögek csúcsainak A, B, C, illetőleg F, E, D sorrendben való körüljárása ellentétes irányú, ti. az előbbié az óraszámlapon a mutatók körüljárásával ellentétes, az utóbbié megegyező irányú. ‐ Ezek szerint a két háromszög egybevágósági transzformációkkal egymásba vihető, és ezek közt kell tengelyes tükrözésnek szerepelnie, mert a rajzsíkban végzett forgatás és eltolás a körüljárás irányát nem változtatja meg.

 
 
1. ábra
 

Ha van a feladat feltételeinek megfelelő t tengely, legyen az FED háromszögnek erre való tükörképe F'E'D'. Így az FF' szakasz F0 felezőpontja t-n van. Ugyanez áll FA-nak F1 felezőpontjára is, mert F0F1 az FF'A háromszög F'A-val párhuzamos középvonala, F'A pedig, a tükrözés utáni eltolás, párhuzamos t-vel; így F0-ból F1-be valóban t mentén jutunk el. Eszerint a keresett tengely egyenesét megkapjuk, ha F1-et összekötjük egy további csúcspár közti szakasz felezőpontjával, pl. EB-nek E1 felezőpontjával.
F1 koordinátái (11;10,5), E1-éi (20,6;3,3), ezekből t egyenlete:
y-10,5=-7,29,6(x-11)=-34(x-11);3x+4y-75=0.

Így F0, mint az F-ből t-re bocsátott merőleges talppontja: F0(13;9), és F' koordinátáit u-val, ill. v-vel jelölve
u+222=13,u=4,v+212=9,v=-3;F'(4;-3).

A tükrözést követő eltolás nagysága F'A=5 egység, iránya párhuzamos t-vel, és az eltolás során a pontok abszcisszája csökken. Mondhatjuk így is: az eltolás X-menti összetevője -4 egység, Y-menti összetevője +3 egység. Valóban, E-nek, D-nek t-re való tükörképe hasonlóan E'(19;-3) ill. D'(4;2), és ezekből a fenti eltolással B-be, ill. C-be jutunk.
Ha ABC-t tükrözzük és a tükörképet toljuk át FED-be, akkor a tengely és az eltolás nagysága ugyanaz, iránya ellentétes az előbbivel, az eltolás során a pontok abszcisszái növekednek.
 
Kajcsos Zsolt (Szombathely, Nagy Lajos g. IV. o. t.)

 
 
2. ábra
 

II. megoldás. Toljuk el a két egybevágó háromszög egyikét, pl. FED-t úgy, hogy egyik csúcsa, pl. F essék egybe az ABC háromszög megfelelő csúcsával, A-val. Az eltolt háromszög csúcsait jelöljük F*=A, E*, D*-gal (2. ábra). Az ABC háromszöget a megfelelő oldalpárok szögének a felező egyenesére, pl. BAE*f felezőjére tükrözve F*E*D*-ba megy át (és csak ezzel a tükrözéssel). Most toljuk el F*E*D*-ot f-re merőleges irányban úgy, hogy E* az E csúcs BE* egyenesen levő E1 merőleges vetületébe kerüljön, D*, F* új helyzete legyen D1, F1. Ekkor egyrészt F1E1D1 háromszög az ABC háromszög tükörképe a BE1 szakasz f-fel párhuzamos t felező merőlegesére, másrészt F1E1D1-et úgy tolva el, hogy E1 E-be jusson, a háromszög FED-be megy át, hiszen a két háromszög megfelelő oldalai párhuzamosak és egyenlők. Ez az eltolás merőleges E1B-re, tehát párhuzamos t-vel. Így a feladat követelményeinek megfelelő tükrözést és eltolást találtunk.
A feladat adatai mellett E* és D* az abszcisszák 22-vel és az ordináták 21-gyel való csökkentésével kaphatók: E*(4,2;-14,4), D*(-4,8;-1,4). A BAE* felezője az A-t a BE* szakasz A1(9,6;-7,2) felezőpontjával összekötő egyenes, mert a BAE* egyenlő szárú; iránytangense -7,2/9,6=-3/4. Mostmár az E1 pont a B-n átmenő -1/(-3/4)=4/3 iránytangensű, és az E-n átmenő -3/4 iránytangensű egyenes, a 4x-3y=60 és 3x+4y=105 egyenesek metszéspontja: E1(-22,2;9,6), tehát az eltolás X, ill. Y tengely irányú összetevője -4 és 3. A tükrözés tengelye a BE1 szakasz (18,6;4,8) felezőpontján átmenő, -3/4 iránytangensű egyenes, egyenlete: 3x+4y-75=0.
 
Balla Katalin (Budapest, Radnóti M. gyak. g. IV. o. t.)
 

Megjegyzés. A megoldás első része csak annyit használt fel, hogy a két háromszög egybevágó és ellenkező körüljárású. Így általában beláttuk, hogy két ilyen háromszög egyike mindig átvihető a másikba egy tükrözéssel és a tükörtengellyel párhuzamos eltolással.