Feladat: 1254. matematika feladat Korcsoport: 16-17 Nehézségi fok: átlagos
Megoldó(k):  Antal Magdolna ,  Bak Zsuzsanna ,  Berecz Ágota ,  Csirik J. ,  Csörnyei Z. ,  Érdi Bálint ,  Folly Gábor ,  Földes Antónia ,  Gálfi István ,  Gyárfás András ,  Hirka A. ,  Hoffmann P. ,  Horváth J. ,  Komor Tamás ,  Kőszegi László ,  Lehel Jenő ,  Lénárt Zoltán ,  Lovász László ,  Makai Endre ,  Malatinszky G. ,  Nagy Klára ,  Nagy Mária ,  Nárai György ,  Pelikán József ,  Sófalvi M. ,  Somogyi István ,  Somos Péter ,  Szalkai István ,  Székely Gábor ,  Szemere J. ,  Szepesvári György ,  Szidarovszky Ferenc ,  Szilágyi Tivadar ,  Tamás Endre ,  Tamás G. ,  Treer Mária 
Füzet: 1964/április, 153 - 156. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Trigonometrikus egyenletek, Trigonometria, Szinusztétel alkalmazása, Feladat
Hivatkozás(ok):Feladatok: 1963/május: 1254. matematika feladat

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

I. megoldás. Először a PAD=φ szöget számítjuk ki. Vezessük be a következő jelöléseket: AB=a, BC=x, CD=c; P-ből mért látószögük rendre α, β, γ, α+β+γ=δ, továbbá PB=p és PC=q. Ezekkel a PAB, PBC, PCD háromszögből a szinusz‐tétel alapján

ap=sinαsinφ,pq=sin(φ+α+β)sin(φ+α),qc=sin(φ+δ)sinγ.(1)

 

A három egyenlőség bal, ill. jobb oldalainak összeszorzásával adódó egyenletből p és q kiesik, a fellépő adatok közül csak φ ismeretlen. Más szóval: egyismeretlenes egyenletet kapunk φ-re:
ac=sinαsin(φ+α+β)sin(φ+δ)sinγsinφsin(φ+α),(2)
amiből
sin(φ+α+β)sin(φ+δ)sinφsin(φ+α)=asinγcsinα=k,
ismert szám. Szokásos rendezéssel és az addíció‐tétel alkalmazásával minden tagban fellép sin2φ, sinφ cosφ és cos2φ egyike:
sin2φcos(α+β)cosδ+sinφcosφ[cos(α+β)sinδ+sin(α+β)cosδ]++cos2φsin(α+β)sinδ=ksin2φcosα+ksinφcosφsinα.


A szögletes zárójelben sin(δ+α+β)=sin(2δ-γ) áll, így
sin(α+β)sinδcos2φ+[sin(2δ-γ)-ksinα]cosφsinφ++[cos(α+β)cosδ-kcosα]sin2φ=0.


Innen sin2φ-vel osztva (sinφ0, mert P nincs az AD egyenesen) ctgφ-re másodfokú egyenletet kapunk:
ctg2φ+mctg2φ+n=0,
ahol
m=sin(2δ-γ)-ksinαsin(α+β)sinδ,n=cos(α+β)cosδ-kcosαsin(α+β)sinδ.


Mármost a PBC háromszögből
xp=sinβsin(φ+α+β).
Ehhez (1) első egyenletét hozzávéve p kiküszöbölésével
x=asinβsinφsinαsin(φ+α+β).

Numerikusan k=1,603, b=106,9, 2δ-γ=180,9, m=-0,7730, n=-1,658, így ctgφ két értéke -0,958 és 1,731. Ezekből φ=133,77, ill. 30,02, az előbbivel azonban a PBC háromszög szögeinek összege nagyobb lenne 180-nál, ez tehát nem megfelelő. φ utóbbi értékével pedig x=BC=109,5 m.
 
 Székely Gábor (Budapest, Madách I. g. II. o. t.)
 
Megjegyzés: Kaphatunk (2)-ből 2φ szögfüggvényeire is egyenletet a törtek eltávolításával és a 2sinusinv=cos(u-v)-cos(u+v) azonosság alkalmazásával:
asinγ[cosα-cos(2φ+α)]=csinα[cosγ-cos(2φ+2δ-γ)].
Innen az addíció‐tétel alkalmazásával
Jcos2φ+Ksin2φ=L
alakú egyenletre jutunk. Láttuk az 1085. feladatban1, hogy ennek megoldása:
cos2φ=JLKJ2+K2-L2J2+K2,sin2φ=KL±JJ2+K2-L2J2+K2.
A számítás kissé nehézkesebb a fentinél.
 

II. megoldás. Fejezzük ki p-t a PAB és PBD háromszögekből, q-t a PCD és PAC háromszögekből. A kifejezések egyenlőségéből:
(p=)asinφsinα=(x+c)sin(φ+δ)sin(β+γ),(q=)csin(φ+δ)sinγ=(x+a)sinφsin(α+β).
A két egyenlőség bal, ill. jobb oldalait összeszorozva a φ-t tartalmazó tényezők kiesnek. A megmaradt adatok közül csak x ismeretlen, ez tehát az
(x+a)(x+c)=acsin(α+β)sin(β+γ)sinαsinγ=M(3)
egyenletből kiszámítható:
x2+(a+c)x-(M-ac)=0,(4)x=BC=12[-(a+c)±(a+c)2+4(M-ac)].


Esetünkben M>ac, mert
0<α<α+β<90,és ígysin(α+β)sinα>1,0<γ<γ+β<90,és ígysin(γ+β)sinγ>1,


és 1-nél nagyobb számok szorzata nagyobb 1-nél. Így (4) állandó tagja, vagyis a gyökök szorzata negatív, tehát a gyökök valósak, és egyikük negatív, másikuk pozitív. Csak az utóbbit használhatjuk, kiszámítva x=109,6 m.
 
 Lehel Jenő (Budapest, Apáczai Csere J. gyak. g. IV. o. t.)
 
Megjegyzések: 1. Hasonló egyenletre jutunk, ha kifejezzük a PAB, PBC, PCD és PAD háromszögek kétszeres területét egyrészt P-ből húzott közös PP' magasságukkal és az AD egyenesen levő alapjukkal, másrészt a P-ből kiinduló oldalaikkal és a közbezárt szögekkel, és a nyert egyenlőségek megfelelő oldalait összeszorozzuk. Így az
x(x+a+c)ac=sinβsin(α+β+γ)sinαsinγ(5)
egyenlet adódik.
 
Gálfi István (Budapest, Kandó K. hír. ip. t. III. o. t.)

 
2. (3) és (5) közvetlenül adódnak Papposz tételéből, amely szerint ha az egy S ponton átmenő t, u, v, w egyeneseket egy egyenes rendre a T, U, V, W pontokban metszi, akkor
TUUV:TWWV=sinTSUsinUSV:sinTSWsinWSV.

Somogyi István (Ajka, Bródy I. g. II. o. t.)


1K.M.L. 23 (1961/11) 131. o.