Feladat: 1238. matematika feladat Korcsoport: 16-17 Nehézségi fok: átlagos
Megoldó(k):  Antal Magdolna ,  Deák István ,  Földeáki Mária ,  Földes Antónia ,  Gyárfás András ,  Hirka András ,  Horváth J. ,  Lukács Lídia ,  Makai Endre ,  Pelikán József ,  Somos Péter ,  Szepesvári Gy. ,  Szilágyi Tivadar ,  Tamás Endre ,  Tihanyi László ,  Veres Ferenc 
Füzet: 1964/május, 199 - 201. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Középpontos és egyéb hasonlósági transzformációk, Egyenesek egyenlete, Kör egyenlete, Kúpszeletek, Húrnégyszögek, Hozzáférhetetlenségi szerkesztések síkban, Feladat
Hivatkozás(ok):Feladatok: 1963/március: 1238. matematika feladat

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

I. megoldás. Az összekötő egyenes megszerkesztéséhez célszerű lesz alkalmasan választani a k kört. Mivel e1 átmegy a (-1;0) ponton, e2 pedig a (0;-1) ponton, egyszerű számítás várható, ha k-nak az O origó körül egységnyi sugárral rajzolt kört választjuk. Ennek egyenlete x2+y2-1=0. Válasszuk továbbá a (-1;0) pontot B1-nek és legyen a (0;-1) pont C1. Ilyen választás mellett a további pontok koordinátái is racionális számok lesznek.
Az e1 és e2 egyenesek rajzlapunkról kieső N metszéspontjának koordinátáira az egyenesek egyenletéből álló egyenletrendszert megoldva

xN=385/27,yN=309/27
adódik, a keresett ON egyenes egyenlete tehát y=309x/385, és azt kell megmutatnunk, hogy a C2D és B2E egyenesek metszéspontja ezen az egyenesen van. Az itt szereplő pontok koordinátái:

B2:(725,2425),C2:(554846085329,-7215329)=(52805329,-7215329),E:(0;1),D:(1;0).

 
1. ábra
 

A C2D és B2E egyenesek egyenletei, majd M metszéspontjuk koordinátái:
C2D:y=72149(x-1)=1037(x-1),B2E:y-1=-17x,M:(5552,1033752).M abszcisszáját az ON egyenes egyenletének jobb oldalába helyettesítve
309385xM=3093855552=309752=yM,
azt kaptuk tehát, hogy M valóban az ON egyenesen van, s így O és M összekötésével a keresett egyenest kapjuk.
 
 Antal Magdolna (Budapest, Varga K. lg. III. o. t.)
 

Megjegyzés. Az 1-es és 2-es indexű pontok a szerkesztésben különböző szerepet kapnak. Ha tehát pl. C1-et felcseréljük C2-vel, egy más M1-et kapunk. Hasonló számítás mutatja, hogy az így adódó OM1 egyenes is azonos ON-nel, azonban lehetséges, hogy M1 is kiesik a rajzlapról.
 

II. megoldás. Megmutatjuk, hogy a leírt szerkesztés a sík bármely e1, e2 egyenespárjához és bármely O ponthoz meghatározza az ON egyenest, ahol N az e1, e2 egyenesek közös pontja. A bizonyításban a 2. ábrán bemutatott helyzetre szorítkozunk.
Hajtsuk végre a szerkesztést egy k körből kiindulva és a B1, B2, valamint C1, C2 pontpárban az indexek egy bizonyos megválasztása mellett, majd vegyünk k helyett egy a B1, C1 pontokon átmenő más k' kört, és legyenek az ebből adódó további pontok rendre B'2, C'2, D', E', M'. A B1C1ED és B1C1E'D' húrnégyszögek B1-nél, ill. C1-nél levő szögei közösek, ezért E-nél és E'-nél, valamint D-nél és D'-nél levő szögeik páronként egyenlők, tehát D'E' párhuzamos DE-vel.
 
 
2. ábra
 

Hasonlóan E'B'2EB2 és D'C'2DC2, így a D'E'M' háromszög oldalai rendre párhuzamosak a DEM háromszög megfelelő oldalával, e két háromszög hasonló helyzetű. A hasonlósági középpont O, a DD' és EE' egyenesek metszéspontja, itt megy tehát át az MM' egyenes is, ennélfogva k' helyére bármely más a B1, C1 pontokon átmenő kört véve M' mindig az OM egyenesen adódik.
Az OM egyenes átmegy N-en, mert alkalmas kört véve N is kiadódik M' gyanánt: k helyére a B1, C1, N pontokon átmenő k* kört véve B2* és C2* azonos N-nel, tehát ebben az esetben a C2*D* és B2*E* egyenesek metszéspontja N.
 
 Veres Ferenc (Miskolc, Kilián Gy. g. III. o. t.)
 

Megjegyzés. A II. megoldásban (legalábbis a pontoknak az ábrán látható elrendezése mellett) a következő tételt bizonyítottuk: Ha A1, A2, A3, A4, A5, A6 a kör 6 pontja, akkor a ,,szemben fekvő'' A1A2 és A4A5, A2A3 és A5A6, A3A4 és A6A1 egyenespárok metszéspontjai egy egyenesen vannak. (Esetünkben a 6 pont B1, B2, E, C1, C2, D, a metszéspontok N, M és O.) A tétel kör helyén tetszés szerinti kúpszeletre is érvényes, Pascal-tétel néven ismeretes.1
 
 Hirka András (Pannonhalma, Benedek-rendi g. III. o. t.)
1Lásd pl. Tankönyvkiadó Vállalat (Budapest) következő Középiskolai Szakköri Füzeteiben: Schopp János: Kúpszeletek (1955) 71. o. és Vigassy Lajos: Síkmértani szerkesztések térmértani megoldással (1957) 32. o.