Feladat: 1222. matematika feladat Korcsoport: 16-17 Nehézségi fok: átlagos
Megoldó(k):  Csirik János ,  Dobó Ferenc 
Füzet: 1963/november, 126 - 130. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Háromszögek hasonlósága, Geometriai egyenlőtlenségek, Derékszögű háromszögek geometriája, Oldalfelező merőleges, Szögfüggvények, síkgeometriai számítások, Feladat
Hivatkozás(ok):Feladatok: 1963/január: 1222. matematika feladat

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

I. megoldás. Jelöljük az a, b, c hosszúságú oldalakkal szemközti csúcsokat A, B, C-vel, az ezeknél fekvő szögeket α, β, γ-val, az oldalak felező pontjait A1, B1, C1-gyel, a ta, tb, tc szakaszok másik végpontját D, E, F-fel. A közelebb van B-hez, mint C-hez (mert c<b), ezért BC felező merőlegesének arra az oldalára esik, mint B, tehát a felező merőleges az AC szakaszt metszi, vagyis D az AC oldalon van. Hasonlóan a=BC>AC=b és a=BC>BA=c következtében E és F az a hosszúságú BC oldalon van.

 
 
1. ábra
 

A ta=A1D és tb=B1E szakaszok az A1CD és B1CE derékszögű háromszögek közös γ szögével szemben levő befogók. A két háromszög hasonló, és mivel a γ szög melletti befogókra
CA1=a/2>b/2=CB1,
így a másik befogó párra ta>tb áll fenn.
Húzzunk tb és tc összehasonlítására A-ból párhuzamost ezekkel, messék a párhuzamosok a BC egyenest az E' ill. F' pontban. Ekkor B1E az ACE' háromszög középvonala, C1F az ABF'-é, így AE'=2B1E=2tb, AF'=2C1F=2tc. Megmutatjuk, hogy az AE'F' háromszögben E'-nél nagyobb szög van, mint F'-nél. Ebből már következik, hogy 2tc=AF'>AE'=2tb, tc>tb, vagyis a feladat állításában szereplő második egyenlőtlenség.
 
 
2. ábra
 

Az ACE' és ABF' derékszögű háromszögekből
φ=AE'C=90-γ,ψ=AF'B=90-β,
mivel továbbá a>b>c-ből következik, hogy β, γ hegyesszögek és β>γ, így φ>ψ. A szakaszokra vonatkozó egyenlőtlenség tehát igazolást nyer, ha belátjuk, hogy az AE'F' háromszög E'-nél és F'-nél levő szögei φ és ψ (és egyik esetben sem a 180-ra kiegészítő szög). Ehhez meg kell még mutatnunk, hogy E'-től C és F' egy irányban van, F'-től pedig B és E'. Hegyesszögű háromszög esetében ez világos, mert E' a BC oldal B-n túli meghosszabbítására esik, F' pedig az oldal C-n túli meghosszabbítására. Ha BAC tompaszög, akkor AE' ennek a szögtartománynak a belsejében halad, AB-vel hegyesszöget zár be, így az AB-re merőleges AF' a CAE' szögtartomány belsejében halad, tehát a BC egyenessel való F' metszéspontja E' és C közé esik. Ezzel az egyenlőtlenségek bizonyítását befejeztük.
 
 
3. ábra
 

Húzzuk meg a háromszög A-ból induló AT=m magasságát. Mivel a a háromszög legnagyobb oldala, T az oldal belső pontja. A keletkező ACT háromszög hasonló DCA1-hez, az ABT háromszög pedig FBC1-hez, mivel a háromszögek derékszögűek és C-nél, ill. B-nél közös szögük van.
Alkalmazva Pythagorász tételét az ABT és ACT háromszögekre
c2=m2+BT2,b2=m2+CT2,
a két egyenlet különbségét képezve
b2-c2=CT2-BT2=(CT+BT)(CT-BT)=a(CT-BT).

Az ACT és DCA1 háromszög hasonlóságából
CT=ATA1DCA1=mtaa2,ésCT-BT=2CT-a=mtaa-a,
így
b2-c2=a(mata-a).(1)
Hasonlóan az ABT és FBC1 háromszögek hasonlóságából
BT=ATFC1BC1=mtcc2,ésCT-BT=a-2BT=a-mctc,
így
b2-c2=a(a-mctc).(2)
Ha fennáll, ta=tc, akkor
a=CT+TB=ma2ta+mc2tc=m2ta(a+c),
és így
mta=2aa+c.
Ezt (1)-be helyettesítve
b2-c2=a(2a2a+c-a)=a2(a-c)a+c,(3)
vagy a törtet eltávolítva és 0-ra redukálva
a3-a2c-a(b2-c2)-c(b2-c2)=0.(4)

Ha van olyan háromszög adott b és c (b>c>0) mellett, amelyben két oldal b és c hosszúságú, a harmadik hossza ezeknél nagyobb, és ta=tc, akkor van olyan a érték b és b+c közt, amelyre (4) teljesül.
Megfordítva: ha teljesül (4) egy b és b+c közti a értékre, akkor egyrészt a+c>0, és így teljesül (3) is.
Másrészt minden háromszögre teljesül (1) és (2). Ezek és (3) összehasonlításából egyrészt
mata-a=2a2a+c-a,mta=2aa+c,
másrészt
a-mctc=a(a-c)a+c,mtc=1c[a-a(a-c)a+c]=2aa+c,
tehát ta=tc.
Azt kell tehát belátnunk, hogy az
f(x)=x3-x2c-x(b2-c2)-c(b2-c2)
polinomnak van b és b+c közé eső gyöke.
Írjunk az egyenlet bal oldalán x helyére előbb b-t, majd b+c-t:
f(b)=-2b2c+bc2+c3=-c(b-c)(2b+c)<0,f(b+c)=2c2(b+c)>0,
ellentett előjelűek. Ezek szerint adott pozitív b, c értékek és b>c esetén van olyan a szám, amelyre
b<a<b+c,
másrészt f(a)=0. Így az a, b, c oldalak háromszöget adnak, és abban ta=tb, mert a végzett számítás visszafordítható.
 

Az egyenlőtlenségek bizonyítása Dobó Ferenc (Budapest, I. István g. IV. o. t.) dolgozatából.
 

II. megoldás. A szögek fenti jelöléseivel a megfelelő derékszögű háromszögekből
ta=a2tgγ,tb=b2tgγ,tc=c2tgβ.(5)
Így az a/2>b/2 egyenlőtlenséget a pozitív tgγ-val szorozva ta>tb.
Másrészt γ<β<90 miatt cosγ>cosβ>0, és
0<1cosγ<1cosβ.
Ezt a színusz tételből adódó, pozitív tagokból álló
bsinγ2=csinβ2
egyenlőséggel szorozva tb<tc adódik.
A ta=tc követelményből a szögfüggvényeket az oldalakkal kifejezve egyenletet kapunk a-ra.
tgγ=sinγcosγ=2absinγa2+b2-c2=4ta2+b2-c2éstgβ=4ta2+c2-b2,
ezért behelyettesítéssel és a szokásos rendezési lépésekkel:
aa2+b2-c2=ca2+c2-b2,a3-ca2-(b2-c2)a-(b2-c2)c=0.


(A nevezők egyike sem 0, mert csak a b és c-nél nagyobb a értékekre szorítkozunk.) Ezzel ismét az I. megoldás (4) egyenletére jutottunk.
 
Az egyenlőtlenségek bizonyítása Csirik János (Orosháza, Táncsics M. g. III. o. t.) dolgozatából.
 

Megjegyzés. A dolgozatok a ta=tc követelményből az (5) kifejezésekkel és a színusz‐tétel alkalmazásával levezették az
a=bcosγcosβ(6)
összefüggést, és ebből következtettek egy a b-nél nagyobb a létezésére, a cosγ>cosβ(>0) egyenlőtlenség felhasználásával. Ez nem helyes, mert burkoltan felhasználták a bizonyítandó állítást. γ-ról és β-ról csak akkor beszélhetünk, ha már tudjuk, hogy létezik olyan a, amely b-vel és c-vel együtt háromszöget alkot és abban ta=tc. Még világosabban: b, β és γ(<β) megadásával a háromszög már meg van határozva, és nem biztos, hogy teljesül (6).