Feladat: 1196. matematika feladat Korcsoport: 16-17 Nehézségi fok: átlagos
Megoldó(k):  Barth Albert ,  Berecz Ágota ,  Illi József ,  Minárik László 
Füzet: 1963/március, 133 - 135. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Algebrai átalakítások, Négyzetszámok összege, Feladat
Hivatkozás(ok):Feladatok: 1962/október: 1196. matematika feladat

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

I. megoldás. Láttuk, hogy a felírt sorokban az egyenlőségi jel előtti négyzetszámok alapjai sorról sorra 4-gyel többel nőnek. Az 1. sorról a 2.-ra a növekedés 8=24, így az n-1-edik sorról az n-edikre n4. Így az várható, hogy az n-edik sor középső négyzetszámának az alapja

4+8+12+...+4n=(4+4n)n2=2n2+2n
lesz, a sor kezdő tagjának alapja 2n2+n, utolsó tagjáé 2n2+3n. Így a táblázat kérdéses sora csak ez lehet:
(2n2+n)2+(2n2+n+1)2+...+(2n2+2n)2==(2n2+2n+1)2+(2n2+2n+2)2+...+(2n2+3n)2.A két oldal egyenlőségének bizonyításához felhasználjuk, hogy az 1-től k-ig terjedő egész számok négyzeteinek S(k) összege
S(k)=12+22+...+(k-1)2+k2=k(k+1)(2k+1)6.

A bal oldal értéke két ilyen összeg különbségeként számítható:
S(2n2+2n)-S(2n2+n-1)==(2n2+2n)(2n2+2n+1)(4n2+4n+1)6-(2n2+n-1)(2n2+n)(4n2+2n-1)6.Egyes tényezőket szorzattá alakítva, majd kiemeléssel és polinommá alakítással:
=16[2n(n+1)(2n2+2n+1)(2n+1)2-(2n-1)(n+1)n(2n+1)(4n2+2n-1)]==n(n+1)(2n+1)6[(8n3+12n2+8n+2)-(8n3-4n+1)]==S(n)(12n2+12n+1).


Hasonlóan a jobb oldal:
S(2n2+3n)-S(2n2+2n)=16[(2n2+3n)(2n2+3n+1)(4n2+6n+1)--(2n2+2n)(2n2+2n+1)(4n2+4n+1)]==16[n(2n+3)(2n+1)(n+1)(4n2+6n+1)-2n(n+1)(2n2+2n+1)(2n+1)2]==S(n)[(8n3+24n2+20n+3)-(8n3+12n2+8n+2)]==S(n)(12n2+12n+1),


vagyis valóban egyenlő a bal oldallal.
 
Minárik László (Tamási, Béri Balogh Á. g. IV. o. t.)

 

II. megoldás. A táblázat számainak szabályszerűségeire nem tekintve az n-edik sor középső (vagy kezdő-, vagy záró) tagját meghatározhatjuk egyenlettel is. Pl. az x2 középső tagra ‐ amely előtt is, utána is n tag áll ‐ teljesülnie kell az
(x-n)2+(x-n+1)2+...+(x-1)2+x2=(x+1)2+(x+2)2+...+(x+n)2
egyenletnek. Látható előre, hogy kifejtés után az x-től független tagok kiesnek:
x2-2x[n+(n-1)+...+1]=2x[1+2+...+(n-1)+n].
Az egyik gyök 0, érdektelen, a másik pedig
x=22(1+2+...+n)=2n2+2n.

Itt nincs szükség annak bizonyítására, hogy az egyenlőség fennáll. Csak azt mutatjuk meg, hogy n=1, 2, 3, 4-re az előre felírt sorokat kapjuk. x értéke rendre 212+21=4, ill. 12, ill. 24, ill. 40.
 
Barth Albert (Budapest, Madách I. g. III. o. t.)

 

Megjegyzések. 1. A felírt n-edik sor helyességét úgy is bizonyíthatjuk, hogy a bal oldal tagjait az első kivételével átvisszük a jobb oldalra és rendre levonjuk az ott álló tagokból. Az így adódó négyzetkülönbségeket szorzattá alakítva az alapok különbsége mindig n, az alapok összegei pedig számtani sorozatot alkotnak:
[(2n2+2n+1)2-(2n2+n+1)2]+[(2n2+2n+2)2--(2n2+n+2)2]+...+[(2n2+3n)2-(2n2+2n)2]==n[(4n2+3n+2)+(4n2+3n+4)+...+(4n2+5n)]==nn(4n2+4n+1)=n2(2n+1)2=(2n2+n)2,


vagyis a jobb oldal egyenlő a bal oldalon hagyott egyetlen taggal.
 
Berecz Ágota (Makó, József A. g. III. o. t.)

 

2. A táblázat adott sorainak első, ill. utolsó alapszámát szorzattá alakítva is kaphatunk sejtést az n-edik sor kezdő, ill. záró alapszámára:
13,25,37,49,általábann(2n+1),ill.15,27,39,411,általábann(2n+3).


(A középső tag többféleképpen bontható.)
 
Illi József (Szigetvár, Zrinyi M. g. IV. o. t.)