Feladat: 1136. matematika feladat Korcsoport: 16-17 Nehézségi fok: átlagos
Megoldó(k):  Pável Dezső Zoltán 
Füzet: 1962/október, 66. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Tizes alapú számrendszer, Feladat
Hivatkozás(ok):Feladatok: 1961/november: 1136. matematika feladat

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

A kétjegyű számok négyzete és köbe felírásához együttvéve legfeljebb tíz számjegy szükséges, és pontosan tíz számjegy a 47-től 99-ig terjedő számok négyzete és köbe felírásában lép fel (vö. pl. az 1126. feladattal1). Ebből egyrészt az következik, hogy a szóban forgó tulajdonságú szám csak 47 és 99 között kereshető, másrészt hogy négyzetében és köbében mindegyik számjegy pontosan egyszer lép fel.
Azt is láttuk az idézett feladatban, hogy a megvizsgálandó számok négyzete 4-jegyű, köbe 6-jegyű. Így négyzetüket függvénytáblázatunkból pontosan kivehetjük, köbüket pedig 4 értékes jegyre kerekítve. E kerekített értékből általában csak az első három jegyről vehetjük biztosra, hogy egyezik a szám köbe első három jegyével, mert a negyedik jegy lehet megtartott, vagy felkerekített jegy. Sőt ha a kerekített köb negyedik jegyét 0-nak találjuk, akkor az említett kettős lehetőség a harmadik számjegyre is fennáll. Minden esetre ha valamelyik vizsgálandó szám esetében a négyzet négy és a köb első három (esetleg kevesebb) jegye között találunk két egyező jegyet, ez a szám elhagyható, nem lehet meg a kívánt tulajdonsága.
Ismertnek vehetjük még a köb hatodik (utolsó) jegyét is, mert minden 1, 2, 3, ..., 9, 0-ra végződő szám köbe nyilván ugyanúgy végződik, mint 1, 2, 3, ..., 9, 10 köbe, vagyis 1-re, ill. 8, 7, 4, 5, 6, 3, 2, 9, 0-ra. ‐ Hasonlóan az alap utolsó számjegyéből a négyzet utolsó jegyét is táblázat nélkül tudjuk, ez hasonlóan rendre 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0. Ezért az 1-re, 5-re, 6-ra és 0-ra végződő számok egy csapásra törölhetők, mert négyzetük és köbük utolsó számjegye egyenlő.
A visszamaradt számok négyzetében és köbében 2 eset kivételével mindig találunk ismétlődő számjegyet, ezt az alábbi táblázat tünteti fel. Az N, ill. K betű azt jelöli, hogy az ismétlődés már a négyzetben, ill. a köbben megállapítható.

 

  Egyes számjegy:234789Tízes helyi4N2K1K1  értékű50813N3  számjegy:6N4N9K2N4N47K334N9K448K5N856N779N48N8N999  

 
További vizsgálatot csak 59 és 69 igényel. Azonban 592=3481 és 593205,4103, ezért a köbnek a tizedes vessző utáni jegye akár felkerekített, akár nem, a négyzet első két jegye egyikével minden esetre megegyezik. Így csak a 69 számnak lehet meg a szóban forgó tulajdonsága. És mivel a közlés szerint ilyen szám van, kimondhatjuk, hogy a 69-es szám ilyen. Ehhez egyetlen számnak pontos köbét sem kellett kiszámítanunk.
Ellenőrzésül: 692=4761, 693=328509, ezekben valóban mind a tíz számjegy pontosan egyszer lép fel.
 
 Pável Dezső Zoltán (Budapest, Petőfi S. g. IV. o. t.)
1Lásd K. M. L. 24 (1962/5) 207. o.