Feladat: 1046. matematika feladat Korcsoport: 16-17 Nehézségi fok: nehéz
Megoldó(k):  Bácsy Zs. ,  Bencsik I. ,  Biborka T. ,  Bollobás B. ,  Csikor F. ,  Farkas Zoltán ,  Frint G. ,  Fritz J. ,  Gálfi László ,  Grüner Gy. ,  Kardeván P. ,  Kóta G. ,  Kóta J. ,  Marton D. ,  Máté A. ,  Máté Zs. ,  Molnár E. ,  Náray-Szabó G. ,  Pinkert A. ,  Székely J. ,  Tattay Emőke ,  Várady G. ,  Zalán P. 
Füzet: 1961/április, 159 - 160. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Szabályos sokszögek által határolt testek, Térgeometria alapjai, Térgeometriai számítások trigonometria nélkül, Feladat
Hivatkozás(ok):Feladatok: 1960/május: 1046. matematika feladat

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

Legyenek a PQRS=T szabályos tetraéder 3b hosszúságú éleit 3‐3 egyenlő részre osztó pontok ‐ a szóban forgó U konvex test csúcsai ‐ az ábra szerint A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M.

 
 

Minden csúcsból a T szemben fekvő élét harmadoló csúcsokba lehet átlót húzni, így a 12 testátló a következő:
AJ,AK,BL,BM,CG,CH,DJ,DK,EL,EM,FG,FH.
Valamennyi átló egyenlő hosszú, mert alkalmas forgatással bármelyik csúcs átvihető bármelyik másik csúcs helyére úgy, hogy ugyanekkor minden csúcs valamely csúcs eredeti helyére kerül, és így bármelyik átló bármelyik másik helyére juttatható. Ugyanis T-t a testmagasságai körüli 120-os forgatások önmagába viszik át, így bármelyik éle bármelyik másikba átvihető ‐ szemközti, azaz közös végponttal nem bíró élek két ilyen forgatással ‐, továbbá két szemben fekvő él felezőpontjának összekötő egyenese körüli 180-os forgatással ezen élek végpontjai felcserélhetők. E tulajdonságokat U örökli, mert csúcsait T valamennyi élén egyformán és az él középpontjára szimmetrikusan szerkesztettük.
Továbbá U-nak van középpontja, mert az előbbiek szerint minden csúcsa egyenlő távolságra van T-nek O középpontjától, tehát O az U-nak is középpontja. O a szabályosság folytán T-nek egyszersmind súlypontja is, és így a magasságszakaszoknak a lapokhoz közelebbi negyedelő pontjában an.2 A testátlók egyenlő távolságra vannak O-tól, mert U körül O középponttal gömb írható, az átlók e gömbnek egyenlő hosszú húrjai, és egyenlő hosszú gömbi húrok egyenlő távol vannak a gömb középpontjától.
U-nak 18 éle és hatszöglapjainak 2b hosszúságú átlói ‐ szám szerint 43=12 ‐ ötösével párhuzamosak, közös irányuk T egy élének iránya; pl ABDEGHMJLK. Ezért két nem egy lapban fekvő ilyen szakaszon átmenő sík trapézban, esetleg téglalapban metszi U-t. Minden átlón megy át ilyen síkmetszet. Az ABKL=V1 és DEJM=V2 négyszögek téglalapok, mert AL, ill. DM oldaluk párhuzamos RS-sel, és így merőleges PQ-ra.
1. Határozzuk meg pl. az AK testátló hosszát. V1-ben AB=b és BK=2b, mert BK a BKQ szabályos háromszög egyik oldala, így Pythagorász-tételével AK=b5.
2. Könnyen belátható, hogy T testmagassága PQ2/3=b6. Ezért ‐ N-nel a PQR lap középpontját jelölve ‐, ON=b6/4. Másrészt NK=b, ezért az OKN derékszögű háromszögből OK=b22/4. Most már az AKO egyenlő szárú háromszögből O-nak AK-tól való távolságára d=b2/4 adódik.
3. A testátlók metszéspontjainak számához elég ismét pl. az AK átlón létrejött metszéspontok számát megállapítani. Vegyük sorra AK mellett a többi átlókat. AJ és KD-nak közös végpontja van AK-val, ezt nem tekintjük metszésnek. A V1 téglalapban BL a felezőpontjában metszi AK-t. ‐ V2 síkja párhuzamos V1 síkjával és különböző attól, mert a PRS síkot az egymástól különböző DM, AL egyenesekben metszik. Így V2 átlói: DJ és EM nem metszik AK-t. (Egyébként AK és DJ kitérők, mert V1-nek AB=b oldala párhuzamos V2-nek DE=2b oldalával, és így a megfelelő átlók nem párhuzamosak; ‐ ez azonban most lényegtelen.) ‐ Tekintsük most az A-ba, majd a K-ba befutó éleken átmenő téglalap-, ill. trapézmetszetekben fekvő testátlókat. Az AB élen átmenő ABJM trapézmetszet BM átlója nem metszi AK-t, mert a trapéznak az AK-t magában foglaló V1-gyel való metszésvonala AB, és ezt BM nem A-ban metszi. Az AC-n átmenő ACKG trapézban CG metszi AK-t éspedig az A-hoz közelebbi harmadoló pontjában, mert AC:GK=1:2; viszont az ACJH-beli CH átló nem metszi AK-t. AD-n és KJ-n nem megy át ilyen metszet. Hasonlóan a KFAH trapéz FH átlója a K-hoz közelebbi harmadolópontjában metszi, a KFDG-beli FG és a KLDE-beli KE pedig nem metszi AK-t. Ezzel valamennyi testátlót megvizsgáltuk: az AK testátlót a belsejében 3 másik átló metszi, mindegyik más-más pontban.
Mivel mind a 12 átlón 3‐3 metszéspont van, és minden metszéspont két átlóhoz tartozik hozzá, azért az átlók belső metszéspontjainak száma 123/2=18. Tágabb értelemben pedig, a csúcsokat is az átlók metszéspontjai közé számítva, az átlók közös pontjainak száma 18+12=30.
 

Farkas Zoltán (Hódmezővásárhely, Bethlen G. g. II. o. t.)

Gálfi László (Budapest, Fazekas M. gyak. g. II. o. t.)

2L. Molnár Ferenc: A tetraéder nevezetes pontjairól. K. M. L. 16 (1958) 1‐6. és 33‐38. o., közelebbről 1. o.