Feladat: 1036. matematika feladat Korcsoport: 18- Nehézségi fok: nehéz
Megoldó(k):  Bácsy Zs. ,  Biborka T. ,  Binder L. ,  Bollobás B. ,  Bónis Katalin ,  Csizy L. ,  Durst I. ,  Farkas Z. ,  Fejes L. ,  Frint G. ,  Gagyi Pálffy A. ,  Gáti P. ,  Grüner Gy. ,  Hahn J. ,  Hajna J. ,  Józsa S. ,  Kardeván P. ,  Katona Mária ,  Kóta G. ,  Kóta J. ,  Krámli A. ,  Meleghegyi László ,  Mocskónyi M. ,  Monár E. ,  Nováky A. ,  Pollai Marion ,  Rátkai J. ,  Sonnevend Gy. ,  Szarka Gy. ,  Tattay Emőke ,  Várady G. 
Füzet: 1961/február, 64 - 66. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Terület, felszín, Síkgeometriai számítások trigonometria nélkül körökben, Síkgeometriai számítások trigonometriával, Feladat
Hivatkozás(ok):Feladatok: 1960/április: 1036. matematika feladat

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

Az adott elrendezésben a ,,szomszédos'' gyűrűk átfedik egymást, vagyis azok, melyeknek középpontjai az említett egyenlő szárú derékszögű háromszögek egy-egy befogójának végpontjai (1. ábra).

 
 
1. ábra
 

Éspedig szomszédos gyűrűk külső és belső határoló körei közül bármelyik kettő metszi egymást, mert középpontjaik távolsága d=24/2=122<17 ‐ ugyanis négyzeteikre 288<289, és ez kisebb a belső sugarak 9+9=18 összegénél, másrészt nagyobb a külső és a belső sugár különbségénél, 2-nél. ‐ Ezzel szemben két olyan gyűrűnek, melyek középpontja egy egyenlő szárú derékszögű háromszög átfogójának két végpontja, nincs közös része, mert még a külső határoló körök sugarának 11+11=22 összege is kisebb az átfogónál.
Bármelyik két szomszédos gyűrűnek két közösen átfedett része van, a szomszédos gyűrű párok száma 4, így a kétszer átfedett részek száma a jelvényben 8, nyilvánvalóan valamennyi egybevágó. Egy közös rész területét t2-vel, egy gyűrűét pedig t1-gyel jelölve az 5 gyűrű által lefedett terület 5t1-8t2, mert az 5t1 tagban mindegyik közös részt 2-szer számítottuk be.
Legyen a gyűrűk határoló köreinek sugara R és r, ahol R>r. Így t1=(R2-r2)π.
 
 
2. ábra
 

Legyen két szomszédos gyűrű középpontja O1, O2 (2. ábra), és egyik közös részük az ABCD görbevonalú négyszög, ahol A a két nagyobb és C a két kisebb kör metszéspontja ‐ ezek O1O2 felező merőlegesének pontjai ‐, B pedig az O1-höz közelebbi csúcs, legyen továbbá ABCD tükörképe O1O2-re ‐ e két gyűrű másik közös része ‐A1B1C1D1. A szimmetria folytán a közös rész területe egyenlő az ABC és A1B1C1 vegyes határvonalú háromszögek területének összegével. Ezt megkaphatjuk pl. Az ABB1A1 és BCC1B1 vegyes vonalú négyszögek (görbeszárú trapéznak területfenék különbségeként, végül az utóbbiak mindegyike két körszelet területének különbsége. Éspedig ─ ha az O1 középpontú CC1 ív és az O2 középpontú AA1 ív felezőpontja F1, ill. F2, továbbá az idomok területét ugyanúgy jelölve, mint magukat az idomokat ‐
t2=ABC+A1B1C1=ABB1A1-BCC1B1==(AF2A1-BF2B1)-(BF1B1-CF1C1).

Az egymás utáni körszeletek α, β2, β1, γ fél nyílásszöge az O1O2A, O1O2B, ill. O1O2C háromszögből a
cosα=d2R,cosβ2=d2+R2-r22dR,cosβ1=d2+r2-R22dr,cosγ=d2r


összefüggésekkel kiszámítható, ezekből pedig a körszelet t=ϱ2(φ-sinφ)/2 területképletével (ahol ϱ a sugár, φ a teljes nyílásszög ívmértékben):
t2=R22[(2a-sin2a)-(2β2-sin2β2)]-r22[(2β1-sin2β1)-(2γ-sin2γ)].

A számadatokkal t1=40π;
α39,520,6898,β28,540,4980,β135,720,6235;γ19,470,3397,
így t24,54cm2; végül a keresett terület 592,0cm2.
 

Meleghegyi László (Pécs, Nagy Lajos Gimn. III. o. t.)
 

Megjegyzés. t2 értékére tájékoztató becslést kapunk az ABCD deltoid területéből. A Pythagorász-tétel szerint AA1=14cm, CC1=6cm, így AC=4cm, másrészt O1B-nek O1O2-n levő 312/6 hosszúságú vetületéből BD=52/3, így a deltoid területe 102/34,7cm2. ‐ Másképpen, ABCD-t két irányban R-r=2cm magasságú paralelogrammával helyettesítve az adódik, hogy területe legalább (R-r)2=4cm2.
 

Tattay Emőke (Budapest, Kaffka Margit lg. III. o. t.)