Feladat: 846. matematika feladat Korcsoport: 18- Nehézségi fok: nehéz
Megoldó(k):  Makay Attila ,  Szász Domokos 
Füzet: 1958/március, 86 - 88. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Síkgeometriai szerkesztések, Hiperbola, mint kúpszelet, Feladat
Hivatkozás(ok):Feladatok: 1957/szeptember: 846. matematika feladat

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

I. megoldás: A hiperbolát tekinthetjük úgy is, mint azon körök középpontjainak mértani helyét, amelyek átmennek az egyik (pl. az F2) gyújtóponton s érintik a másik gyújtópont (F1) körül rajzolt 2a sugarú k kört (az ún. vezérkört vagy iránykört). E körök közül keressük azokat, melyeknek középpontja az adott e egyenesen van. Mivel az e egyenes egy ilyen körnek átmérője, a keresett kör nemcsak az F2 fókuszon, hanem a fókusz e-re való tükörképén, F'2-n is átmegy. Az e egyenes és a hiperbola metszéspontjainak megkeresése tehát olyan körök középpontjainak a megszerkesztését jelenti, amelyek átmennek két ponton, F2-n és F'2-n, azonkívül érintik az F1 középpontú k iránykört. Ezt a következőképpen végezhetjük el.
A megszerkesztendő kör és a k iránykör hatványvonala a közös érintő, ennek pontjaiból ugyanolyan nagyságú érintőszakasz húzható mindkét körhöz. Mivel az F2-n és F'2-n átmenő körsor F2F'2 hatványvonalának (F2F'2 a kívüli) pontjaiból a körsor minden eleméhez ugyanakkora nagyságú érintő húzható, így a közös érintő s az F2F'2 egyenes H metszéspontja olyan pont lesz, amelyből az iránykörhöz és az F2 és F'2 pontokon átmenő körökhöz is azonos nagyságú érintő húzható. Így e körök bármelyikének és k-nak a hatványvonala is átmegy H-n. Ennek alapján a H pont megszerkesztése úgy történhet, hogy megrajzoljuk a körsor egy tetszőleges k'-körét, pl. olyant, amely metszi az iránykört (1. ábra).

 
 
1. ábra
 

A kapott metszéspontokat összekötő hatványvonal és az F2F2' hatványvonal metszéspontja lesz H. Innen az iránykörhöz húzható érintők I1 és I2 érintési pontjai a keresett hiperbolapontok (az O1 és O2 körközéppontok) ún. iránypontjai, s mint ismeretes, az e egyenesen levő O1 és O2 pontokat az I1F1 és I2F2 egyenesek metszik ki.
Ezzel a hiperbola és egyenes O1 és O2 metszéspontjait megszerkesztettük.
Ha az e egyenes átmegy az F1 fókuszon, akkor az F2F'2 egyenes s a k' és k kör hatványvonalai nem metszik egymást. Ilyenkor az F2-ben megrajzolt iránykörrel kell megoldanunk a feladatot. ‐ Ha pedig mindkét fókuszon átmegy az e egyenes, akkor a hiperbola csúcspontjait kell megszerkesztenünk: ezek az F1F2 szakasz felezőpontjától a távolságnyira vannak az e egyenesen.
A feladatnak 2, 1 vagy 0 megoldása lehetséges. Ha a gyújtópontnak az egyenesre vonatkozó tükörképe az iránykörön kívül fekszik, két metszéspont van, ha rajta, akkor csak egy s az egyenes érintő. Ha pedig a tükörkép az iránykörnek belső pontja, akkor nincs metszéspont, mert hiszen nem létezik olyan kör, amely érinti az iránykört s egyszerre átmegy egy külső és egy belső pontján.
 

Makay Attila (Bp. IX., Fáy g. IV. o. t.)
 

II. megoldás: A hiperbola olyan pontok mértani helyének is tekinthető, amelyeknek egy ponttól (az egyik fókusztól) és egy egyenestől (a fókuszhoz tartozó vezéregyenestől) mért távolságai aránya állandó ca érték (a a fél valós tengely hossza, c a fókuszok távolsága a középponttól).
 
 
2. ábra
 

A 2. ábrán megrajzoltuk a hiperbola F2 fókuszhoz tartozó vezéregyenesét. (Ennek megszerkesztése történhet annak felhasználásával, hogy a vezéregyenesnek a középponttól való távolsága t=a2c: tehát megszerkeszthető pl. a t:a=a:c aránypár megoldásaként). Legyen az e és d egyenesek metszéspontja L, egymással bezárt szögük α, a hiperbolának e-vel való metszéspontja M, ennek merőleges vetülete a vezéregyenesen M'.
A kapott derékszögű háromszögből
MM'ML=sinα,
a vezéregyenes definíciójából:
F2MMM'=ca.
A kettőt összeszorozva:
F2MML=casinα.

Az M pont L-től és F2-töl mért távolságainak aránya tehát állandó. Ez azt jelenti, hogy az M rajta van az F2 és L pontokhoz tartozó, casinα arányú a Apollonius-körön. A kör megrajzolásával M-et meg tudjuk szerkeszteni.
2, 1 vagy 0 a megoldások száma, aszerint, hogy az Apollonius-kör metszi, érinti vagy nem metszi az e egyenest.
 

Szász Domokos (Bp. V., Eötvös g. III. o. t.)

 

Megjegyzések: 1. A feladat megoldása történhet még körre való inverzióval, vagy ábrázoló geometriai úton, kúp és egyenes metszéspontjainak meghatározásával.
2. A feladatban felhasználtak (a hiperbola mint kétféle mértani hely, vezéregyenes, körsorok, hatványvonal stb.) megtalálhatók a Kúpszeletek c. szakköri füzetben, a megfelelő fejezetekben.