Feladat: 844. matematika feladat Korcsoport: 16-17 Nehézségi fok: átlagos
Megoldó(k):  Dániel Gábor ,  Nagy Judit 
Füzet: 1958/március, 83 - 85. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Trigonometrikus egyenletek, Paraméteres egyenletek, Szögfüggvények, síkgeometriai számítások, Feladat
Hivatkozás(ok):Feladatok: 1957/szeptember: 844. matematika feladat

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

I. megoldás: A feladatunk az, hogy olyan összefüggést állítsunk fel a és az adott a, b és r között, amelyből α-t ki tudjuk számítani. Ezt a következőképpen érhetjük el.
Rajzoljuk meg az A csúcsú szöget és az O középpontú kört (1. ábra), s vetítsük a metsző szögszár A-tól távolabbi C metszéspontját az érintő szögszárra, a kör középpontját pedig a CF vetítősugárra és az érintőre.

 
 
1. ábra
 

Az AE érintőszakasz mértani közepe az A-ból húzott szelő a és b szakaszainak: AE=ab.
Számítsuk ki az ACF derékszögű háromszög oldalait:
AF=bcosα,CF=bsinα.

Ezek alapján az OCD derékszögű háromszög oldalai:
OC=r,OD=bcosα-ab,CD=bsinα-r.

Írjuk fel erre a háromszögre a Pythagoras-tételt s akkor máris megkaptunk egy alkalmas összefüggést α és az adatok közt:
(bsinα-r)2+(bcosα-ab)2=r2,
a baloldalt tagokra bontva és rendezve:
b2sin2α-2brsinα+r2+b2cos2α-2babcosα+ab=r2,b2+ab-2b(rsinα+abcosα)=0.


(A b2-es tagok összevonásakor felhasználtuk azt, hogy sin2α+cos2α=1.)
Egyszerűsíthetünk b-vel. Fejezzük ki cosα-t sinα segítségével és rendezzük az egyenletet:
ab1-sin2α=a+b2-rsinα.

Ebből mindkét oldal négyzetreemelésével
(r2+ab)sin2α-r(a+b)sinα+(a-b)24=0.
Innen
(sinα)1,2=r(a+b)±r2(a+b)2-(r2+ab)(a-b)22(r2+ab)==r(a+b)±4abr2-ab(a-b)22(r2+ab).A kapott érték visszakeresésével ebből α-ra általában 2 értéket nyerünk.
Könnyen ellenőrizhető, hogy a feladat ugyanígy megoldható s az itt kapott eredményre vezet akkor is, ha a kör középpontja a szögszárakon kívül van, vagy ha a szög tompaszög.
 

Dániel Gábor (Bp. Vlll., Piarista g. III. o. t.)
 

II. megoldás: Legyen a szög csúcsát a kör középpontjával összekötő OA egyenesnek a szögszárakkal bezárt két szöge α1 és α2, akkor a keresett α szögre vagy α=α2-α1, vagy α=α2+α1 aszerint, hogy O a szögszárakon kívül vagy köztük van-e.
 
 
2. ábra
 

Az α2 szögre az AOE derékszögű háromszögből (2. ábra)
tgα2=OEAE=rab,
ebből α2-t már visszakereshetjük.
Az α1 szöget az AOF derékszögű háromszögből határozhatjuk meg, ahol F az O pont vetülete a metsző szögszáron. A háromszög egyik befogója
AF=a+b-a2=b+a2.
Az AO átfogót az AOE derékszögű háromszögből számíthatjuk ki:
AO=r2+ab.

Így
cosα1=a+b2r2+ab.
α1-et ebből kell visszakeresnünk.
A keresett szög ezek alapján
α=arc tgrab±arccosa+br2+ab.

A megoldás hegyes- és tompaszögre egyaránt vonatkozik.
 

Nagy Judit (Szombathely, Kanizsai D. Ig. III. o. t.)