Feladat: 843. matematika feladat Korcsoport: 16-17 Nehézségi fok: átlagos
Megoldó(k):  Zombor Csaba 
Füzet: 1958/március, 82 - 83. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Trigonometrikus egyenletek, Szögfüggvények, síkgeometriai számítások, Feladat
Hivatkozás(ok):Feladatok: 1957/szeptember: 843. matematika feladat

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

Készítsünk vázlatot a feladathoz. A tornyok talppontja legyen A és B, csúcsuk C és D, a lejtő hajlásszöge a vízszinteshez α.

 

 

A két torony: AC=42m, BD=56m. Jelöljük az AB szakasz látószögét a magasabbik torony csúcsából ε-nal, az alacsonyabb torony végpontjait a BD egyenesre vetítő CF és AE szakaszok közös hosszát u-val. A CFD, AED és AEB derékszögű háromszögekből:
tg(φ+ε)=u66-42=u24,(1)tgε=u66,(2)ctgα=u10.(3)Alakítsuk át az (1) egyenletet és használjuk fel (2)-t:
tg(φ+ε)=tgφ+tgε1-tgφtgε=tgφ+u661-u66tgφ=66tgφ+u66-utgφ=u24.

A végeredményül kapott egyenlőséget szorozzuk meg a nevezők szorzatával és rendezzük:
u2tgφ-42u+1584tgφ=0.

Hogy csak egy tagban szerepeljen φ szögfüggvénye, osszunk végig tgφ-vel, egyúttal u helyébe írjuk be a (3) egyenletből kifejezett u=10ctgα értéket:
100ctg2α-420ctgφctgα+1584=0,
azaz 100-zal végigosztva:
ctg2α-4,2ctgφctgα+15,84=0,

Innen
ctgα=4,2ctgφ±17,64ctg2φ-415,842=2,1ctgφ±4,41ctg2φ-15,84.

Helyettesítsük be ide a logaritmustáblából leolvasott ctgφ3,495 értéket. Mivel ez már 3 tizedesjegyre kerekített érték, a többi számítást is 3 tizedes pontossággal végezzük, s így kapjuk, hogy
ctgα7,339±6,167.
Ebből
ctgα113,506,α1414',ctgα21,173,α24027.

A lejtő hajlásszöge tehát vagy 414', vagy 4027'. ‐ Az utóbbi érték a gyakorlat szempontjából eléggé irreális, hiszen 40-os lejtőre nem szoktak tornyot építeni; a feladat szövege épp ezért említi, hogy sík lejtőről van szó. Megoldásnak voltaképpen tehát csak a 414'-es hajlásszöget kell tekintenünk.
 

Zombor Csaba (Veszprém, Lovassy g. III. o. t.)