Feladat: 457. matematika feladat Korcsoport: 16-17 Nehézségi fok: átlagos
Megoldó(k):  Bajnogel J. ,  Bányai M. ,  Biczó G. ,  Czomba I. ,  Dancs I. ,  Deseő Z. ,  Főző Éva ,  Gaál I. ,  Gergely A. ,  Gombosi Éva ,  Gutay L. ,  Gyapjas F. ,  Hadi I. ,  Hartmann E. ,  Horváth J. ,  Horváth K. ,  Kántor S. ,  Klofszky E. ,  Lábos E. ,  Lipka I. ,  Marik M. ,  Németh László ,  Németh P. ,  Pálla Gabriella ,  Pergel J. ,  Rockenbauer Magda ,  Rozsondai B. ,  Szabó J. ,  Szabó Magdolna ,  Szathury Éva ,  Száz K. ,  Telkes Z. ,  Tilesch F. ,  Varga Tünde ,  Viski Mária ,  Zawadowski Alfréd 
Füzet: 1953/február, 42 - 43. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Projektív geometria, Diszkusszió, Síkgeometriai szerkesztések, Parabola, mint kúpszelet, Feladat
Hivatkozás(ok):Feladatok: 1952/május: 457. matematika feladat

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

A parabola határesete az ellipszisnek és hiperbolának. Ellipszisre és hiperbolára vonatkozólag ismeretesek a következő tételek:

1)Az érintő felezi az érintési ponthoz tartozó vezérsugarak szögét (hip.) illetőleg mellékszögét (ell.), amiből következik, hogy bármelyik fókusznak az érintőre vonatkozó tükörképe
a)rajta van a másik fókuszhoz tartozó rádiuszvektoron vagy annak meghosszabbításán, és
b)rajta van egy olyan körön, amelynek középpontja a másik fókusz és sugara r1±r2=2a. E körnek neve vezérkör. (Nevezik iránykör- vagy ellenkörnek is.)
2)A vezérkörnek 1:2 arányú kicsinyítése, abból a fókuszból, mint hasonlósági centrumból, amely nem középpontja a vezérkörnek, olyan kör, amelynek középpontja tehát a két gyújtópont közti távolság felezőpontja O (a kúpszelet középpontja), sugara (a) a nagytengely (ell.) ill. főtengely (hip.) fele, és mely mértani helye a fókuszból az érintőkre bocsátott merőlegesek talppontjainak. E körnek neve főkör.

Parabola esetén az egyik fókusz és a középpont a végtelenbe kerül, az egyik rádiuszvektorból a parabola főtengelyével párhuzamos egyenes lesz, a főkör csúcsérintővé válik és a vezérkör vezéregyenessé. Egyébként a fenti tételek érvényben maradnak.
Jelen feladatunkban a t1 és t2 érintőnek a t csúcsérintővel való metszéspontjai T1, és T2 a fókuszból az érintőkre bocsátott merőlegesek talppontjai. Ha tehát e pontokban az érintőkre merőlegeseket bocsátunk, akkor ezek metszéspontja szolgáltatja az F fókuszt.
 
 

Mindig van egy és csakis egy megoldás, ha t1 nem párhuzamos t2-vel, egyik sem merőleges t-re és mindkettő a végesben metszi t-t. F-nek a t1 és t2-re vonatkozó tükörképe G1, és G2 a vezéregyenesen vannak. A G1 és G2 pontoknak összekötései a másik (végtelenben fekvő) gyújtóponttal ‐ jelen esetben tehát G1 és G2-ből a csúcsponti érintőre bocsátott merőlegesek ‐ metszik ki a t1 és t2 érintőkből a P1 és P2 érintési pontokat.