Feladat: I.446 Korcsoport: - Nehézségi fok: -
Füzet: 2018/január, 37 - 39. oldal  PDF file
Témakör(ök): Feladat, Táblázatkezelés, szövegszerkesztés

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

A Rubicon egy történelmi ismeretterjesztő lap, melynek első lapszáma 1990. február 1-jén jelent meg. 2017. szeptemberéig összesen 311 számot adtak ki. Az eddig az időpontig megjelent lapszámok legfontosabb adataiból készítsünk adatbázist. Forrásként a kiadvany.txt és ajanlo.txt állományok állnak rendelkezésünkre, melyek UTF-8 kódolású szövegfájlok, az első sorok a mezőneveket tartalmazzák. Néhány számot dupla számként adtak ki, így többször szerepel két külön megjelenési hónapnál, azonos szám és különböző ,,azonosító'' számok alatt.

1.Készítsünk új adatbázist rubicon néven. A mellékelt adatállományokat importáljuk az adatbázisba a fájlnévvel azonos nevű táblákba. Beolvasáskor állítsuk be a megfelelő típusokat és kulcsokat.

Táblák:

kiadvany (azonosito, szam, focim, megj, ar, kulonszam)
azonosito     az adott példány megjelenés azonosítója (szám), ez a kulcs;szam     az adott kiadvány azonosítója (szám);focim     az adott szám címe (szöveg);megj     kiadás éve, hónapja és napja (dátum);ar     az adott szám ára (szám);kulonszam     az adott számot különszámként adták-e ki (logikai).  


ajanlo (azonosito, szam_azon, alcimek)
azonosito     az adott cikk azonosítója (szám), ez a kulcs;szam     az adott szám azonosítója (szám);szerzo     az alcímhez tartozó szerző (szöveg);alcim     az adott számhoz tartozó alcím (szöveg).  

 
 

Készítsük el a következő feladatok megoldásait. Az egyes lekérdezéseknél ügyeljünk arra, hogy mindig csak a kért értékek jelenjenek meg és más adatok viszont ne. A megoldásainkat a zárójelben lévő néven mentsük el.
2.Lekérdezés segítségével adjuk meg, hogy egy számnak hány alcíme van feltüntetve az adatbázisban. Minden szám egyszer jelenjen meg, és mellette legyen látható az alcímek száma. (2alcimek)
3.Lekérdezés segítségével adjuk meg azon számok főcímét, amelyek nevében van arab szám. (3szamok)
4.Lekérdezés segítségével írassuk ki azon számok főcímét, amik különszámok voltak. (4kulonszam)
5.Mennyibe kerülne megrendelni az összes 2015-ben kiadott lapot, 2 példányban? (5ossz2015)
6.Határozzuk meg, hogy van-e, és ha igen, melyik vagy melyek azok az évek, amikor az összes hónap lapszámát lehet utánrendelni. A különszámokat ne vizsgáljuk. (6mind)
7.Számoljuk össze, hány lapszám főcímében szerepel a szent szó. (7szent)
8.Van-e olyan szám, amihez nem tartozik alcím az adatbázisban? Ha igen, írassuk ki a számok főcímét és kiadásának dátumát. (8nincsalcim)
9.Az alcímek között néhány helyen meg van adva a cikk szerzője. Írassuk ki azoknak a nevét, akik többször is írtak cikket. (9tobbcikk)
10.Készítsünk jelentést, amely év szerint csoportosítva, a lapszám főcíme szerinti ábécérendben jeleníti meg az adott szám árát. Dupla szám esetében két hónapnál is megjelenhet az adott szám. Az ár mögött jelenjen meg a ,,Ft'' mértékegység. (10jelent)

Beküldendő egy tömörített i446.zip állományban az adatbázis, valamint egy rövid dokumentáció, amely megadja az alkalmazott adatbázis-kezelő nevét és verziószámát.
A feladat forrása: (utolsó letöltés: 2017. 10. 01.).