Feladat: I.278 Korcsoport: - Nehézségi fok: -
Füzet: 2011/november, 485 - 486. oldal  PDF file
Témakör(ök): Táblázatkezelés, szövegszerkesztés

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

A fosszilis energiahordozók mennyiségének csökkenése ráirányította a figyelmet a földi természet fontos nyersanyagaira, többek között az édesvízre is. Bár az egyes folyók vízhozamát és vízállását már évtizedek óta mérik, az adatokat eddig csak a vízügyi szakemberek használták. A környezetvédelem azonban egyre fokozza a fontosságukat. Ebben a feladatban a Duna 2009-ben és 2010-ben Budapesten mért vízállását elemezzük.
A honlapunkról letölthető a vizallas.txt tabulátorokkal tagolt, UTF-8 kódolású szövegállomány, amely a mérési adatokat tartalmazza.
A megoldás során vegyük figyelembe a következőket:
A megoldás során törekedjünk képlet, függvény és hivatkozás használatára.
A megoldás során az R oszloptól jobbra, illetve a 78. sor alatt végezhetünk segédszámításokat.

1.Nyissuk meg táblázatkezelő program segítségével a vizallas.txt fájlt úgy, hogy az első beolvasott adat az A1-es cellába kerüljön. A táblát mentsük a táblázatkezelő saját formátumában i278 néven. A táblázat első oszlopa az évek és a napok sorszámát tartalmazza, a B:M oszlopokban az egyes hónapok rövidítése és a mért vízállásadatok találhatók.
2.Az E72 cellában adjuk meg, hogy hány hónapban volt nagyobb a Duna havi átlagos vízállása 2010-ben, mint 2009-ben.
3.Az E73 cellában adjuk meg, hogy 2009-ben melyik volt a tizedik legnagyobb mért vízállás. Számítsunk arra, hogy a mért adatok között akár egyezők is lehetnek.
4.Az E74:E75 cellában adjuk meg, hogy melyik év melyik hónapjában volt a legnagyobb a vízszintingadozás.
5.A Kossuth kirándulógőzös merülése 200 cm. Ha a vízállás ennél kisebb, a hajó nem indulhat el a kikötőből. Az E76-os cellában adjuk meg, hogy a vizsgált időszakban, a hajózási szezonban (március 21-től október 15-ig) hány nap kényszerült a Kossuth a kikötőben vesztegelni.
6.A P4-es cellába írjunk olyan kifejezést, amely a P1, P2 és P3 cellába írt adatokhoz meghatározza az aznapi vízállást, illetve az ,,Érvénytelen dátum'' szöveget jeleníti meg, ha ahhoz nincs adatunk. A P2 cellába a hónap nevét a táblázatban található hárombetűs rövidítéssel írjuk be.
Például: ha P1: 2010, P2: ,,FEB'' és P3: 11, akkor a P4 cellában a 154-es értéket jelenítsük meg.
Ha a három felette lévő cella közül bármelyik üres, a P4 cella is legyen üres.
7.Készítsünk diagramot 2009. és 2010. júliusi vízállásokról az alábbiak lapján:
a.A diagram fajtája grafikon (vonaldiagram) legyen.
b.A diagramot új munkalapra hozzuk létre.
c.2009 grafikonja legyen vastag piros, 2010-é pedig vastag kék vonal.
d.A diagramra húzzuk be a vékony piros (2009.) és vékony kék (2010.) vonallal a havi átlagos vízállást. Amennyiben az adatok változnának, akkor ezt a diagram kövesse.
e.A jelmagyarázat a diagram alá kerüljön, és tüntessük fel benne az átlagok magyarázatát is ,,2009. júliusi átlag'', illetve ,,2010. júliusi átlag'' szöveggel..
f.A diagram címe ,,Júliusi vízállások'' legyen.

8.Az eredeti munkalapon az évszámokat és a hónapokat tartalmazó cellák legyenek félkövér betűstílusúak és középre igazítottak.
9.A kiszámított értékeket tartalmazó cellák háttérszíne legyen sárga.

Beküldendő egy tömörített i278.zip állományban a táblázatkezelő munkafüzet (i278.xls, i278.ods, ...), illetve egy rövid dokumentáció (i278.txt, i278.pdf, ...), amelyben szerepel a megoldáskor alkalmazott táblázatkezelő neve, verziószáma.
Minták: