Feladat: I.162 Korcsoport: - Nehézségi fok: -
Füzet: 2007/május, 295. oldal  PDF file
Témakör(ök): Számítástechnika, informatika, Feladat

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

Készítsünk táblázatot egy rugóra erősített test egydimenziós csillapított rezgőmozgásának szimulációjához és a rezgés frekvenciájának megállapításához.
A táblázat első négy sora a rugóra erősített test tömegét (m), a rugó rugóállandóját (D), a csillapítási tényezőt (k), illetve a szimuláció két lépése közt eltelt időt (dt) tartalmazza. Az ezt követő sorokban a táblázat első négy oszlopában a szimuláció egyes időpontjaiban az eltelt idő, a test kitérése, sebessége és gyorsulása legyen kiszámolva. A szimuláció időtartama minél hosszabb legyen!
A rugó rezgésének frekvenciája a negyedik oszlop első sorában legyen meghatározva, a szimuláció alapján. A táblázatban szerepeljen egy grafikon is, amelyen látható a kitérés, a sebesség és a gyorsulás időfüggvénye.
A szimulációt lépésenként hajtsuk végre, minden lépésben kiszámolva a pillanatnyi gyorsulást, ebből meghatározva a pillanatnyi sebességet, illetve a pillanatnyi kitérést. A testre ható pillanatnyi eredő erő a test kitérésétől (x) és a sebességétől (v) függ:

F=-Dx-kv.

Beküldendő a táblázat (i162.xls, ...).