Feladat: I.224 Korcsoport: - Nehézségi fok: -
Füzet: 2009/november, 487 - 489. oldal  PDF file
Témakör(ök): Feladat

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

Békés megye településeinek 2009. évi néhány adata áll rendelkezésre a honlapról letölthető bekes_forr.txt (tabulátorokkal tagolt, UTF-8 kódolású) szövegállományban.

1.Nyissuk meg táblázatkezelő program segítségével a bekes_forr.txt fájlt úgy, hogy az első beolvasott adat az A1-es cellába kerüljön. A táblát mentsük a táblázatkezelő saját formátumában i224 néven.
2.Az adattáblát rendezzük a települések neve szerint ábécé sorrendbe.
3.Alakítsuk ki és formázzuk a minta szerinti fejlécet és feliratokat a megfelelő cellákban. Az első sor celláiban lévő szövegek hosszúak, ezért a mintának megfelelően, 90-kal elforgatva, sortöréssel jelenjenek meg. A feliratok félkövér betűstílusúak legyenek.
3.Az F2:F76 cellákban számítsuk ki három tizedes jegyre kerekítve az egyes települések népsűrűségét. A G2:G76 cellákban, hasonló módon három tizedes jegyre kerekítve határozzuk meg, hogy a településeken egy lakásban hányan élnek.
4.Határozzuk meg a C77:E77 cellákban a megye településeinek összes területét, népességét és lakásainak számát.
5.A J2:K3 cellákban a települések közül a legnagyobb és a legkisebb területe és a település neve jelenjen meg.
6.A települési adatokból végezzünk elemzést az alábbiak alapján:
a.Határozzuk meg a J7:L7 tartományban, hogy hány város, nagyközség és község van az adatforrásunkban.
b.Írassuk ki a J8:L8 cellákban, hogy a különböző típusú településeken hányan élnek összesen Békés megyében.
c.Számoljuk ki a J9:L9 tartományban, hogy településtípusonként mennyi a népsűrűség átlaga.
d.A J7:L9 cellákban a számolt értékeknek megfelelő mértékegységekkel jelenjenek meg az értékek.


8.Ábrázoljuk kör típusú diagramon a településtípusonkénti népességszámot. A diagram címe legyen ,,Jogállás szerinti népességszám''. Jelmagyarázat ne legyen. A diagram értelmezését segítsük elő azzal, hogy a körcikkek belsejében a településtípus nevét és népességszám százalékát íratjuk ki.
9.Formázzuk a táblázatot a minta alapján. A szegélyezés során a táblázat, az első és utolsó sor köré állítson vastag vonalat; illetve a többi elválasztó vonal dupla legyen. A számokra állítsunk be ezres tagolást.

Beküldendő a táblázatkezelő munkafüzet (i224.xls, i224.ods, ...), illetve egy rövid dokumentáció (i224.txt, i224.pdf, ...), amelyben szerepel a megoldáskor alkalmazott táblázatkezelő neve, verziószáma.