Feladat: I.101 Korcsoport: - Nehézségi fok: -
Füzet: 2005/március, 168. oldal  PDF file
Témakör(ök): Feladat

Hányféleképpen írható fel az n pozitív egész szám pozitív egész számok összegeként, ha azonosnak tekintjük azokat a felírásokat, amelyek csak a tagok sorrendjében különböznek? (Az 5 például 7-féleképpen írható fel: 5=4+1=3+2=3+1+1=2+2+1=2+1+1+1=1+1+1+1+1, ahol az ,,5'' mint ,,egytagú összeg'' szerepel).
Írjunk programot, amely az n pozitív egész szám beolvasása után kiírja a különbözőnek tekintett felbontásokat, és megadja ezek számát!
Beküldendő a program (i101.pas, ...).
 
Felhívjuk olvasóink figyelmét az I. 87. feladattal való hasonlóságra és az eltérésekre.