Feladat: I.100 Korcsoport: - Nehézségi fok: -
Füzet: 2005/március, 167 - 168. oldal  PDF file
Témakör(ök): Feladat
Hivatkozás(ok):Feladatok: 2005/február: I.98, 2005/április: I.103

Kísérletezzünk, gondolkozzunk!
Van egy m×n-es négyzetrácsunk (m és n pozitív egész számok), melynek egyes négyzeteire egységnégyzet alapú hasábot állítottunk. A test elöl-, illetve oldalnézeti képe (árnyéka) oszlopdiagram-szerű lesz. Az egyes téglalapok magasságát az u1,u2,...,um és v1,v2,...,vn számokkal adjuk meg, amelyeket beírunk egy táblázatkezelő első sorába, illetve első oszlopába.
Az a feladat, hogy ha létezik olyan mátrix, amelyhez a megadott értékek tartoznak, akkor a(z egyik) maximális térfogatú testhez tartozó mátrix elemei jelenjenek meg a megfelelő sorok, illetve oszlopok találkozásánál, ha pedig ilyen mátrix nem létezik, akkor írja ki, hogy ,,Hibás!'' és jelölje meg azokat az adatokat, amelyek miatt nincs ilyen test.

Feladatunk az I. 98.-as feladat egy megfordítása: ott az oszlopokból álló testet egyértelműen megadó mátrixból kellett meghatározni a vetületeket, most az árnyékszerűnek tekintett vetületekből kell meghatározni a lehetséges legnagyobb testet.
Beküldendő egy TEXT fájl (i100.txt), amely tartalmazza az algoritmus pontos leírását (3 pont) és annak részletes indoklását, hogy a leírt algoritmus minden esetben jól dönti el, hogy van-e adott tulajdonságú test, és ha van, az algoritmus valóban a kívánt tulajdonságú testet adja meg, valamint a számolótábla (i100.xls, ...).