Feladat: 3314. fizika feladat Korcsoport: 18- Nehézségi fok: nehéz
Kitűző(k):  Honyek Gyula 
Füzet: 2000/január, 63. oldal  PDF file
Témakör(ök): Egyéb indukciótörvény, Feladat

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

Egy hosszú, egyenes tekercsbe szimmetriatengelyével megegyező irányban tengelyezett, elhanyagolható elektromos ellenállású, r sugarú fémkorongot helyeztünk. A tekercs egyik kivezetését egy ampermérőn át csúszóérintkezővel a korong pereméhez, a másik kivezetését a korong tengelyéhez csatlakoztatjuk. A tekercs ohmos ellenállása R, egységnyi hosszára n menet jut. A tekercset úgy helyezzük el, hogy tengelye a Föld B0 mágneses indukcióvektorával azonos irányban álljon.

 
 

Mekkora áram folyik át az ampermérőn, ha a korongot ω szögsebességgel forgatjuk? Ábrázoljuk az áramot ω függvényében mindkét forgásirány esetén!
Igazoljuk, hogy a korong forgatásához szükséges munka megegyezik az ellenálláson keletkező Joule-hővel!