Cím: Könyvismertetés
Füzet: 1962/október, 95. oldal  PDF  |  MathML 

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

M. Zemplén Jolán: A magyarországi fizika története 1711-ig. (Akadémiai Kiadó, 1961.)
A tudomány eredményeit igazán úgy tudjuk csak értékelni, ha a tudomány fejlődésével is foglalkozunk. A fizika történetének tanulmányozása különösen ajánlható, az emberi elme hatalmas erőfeszítései, tévutai, botlásai megtanítanak arra, hogy a nagy fáklyavivők sorát megbecsüljük. Az Akadémiai Kiadónál megjelent szép könyvet olvasva sokkal többet kapunk, mint amire a címből következtetnénk. Egy mostoha viszonyok közt élő, kicsi ország kulturális életének egy mozzanatát látjuk az általános művelődéstörténet és a magyar politikai történet függvényeként. Előttünk alakul ki a fizika a filozófiából és lesz önálló tudománnyá. Nem találunk nálunk ebben a korban kiemelkedő egyéniségeket, de azzal a tudattal tesszük le a könyvet, hogy a kor tudományos áramlatai még ezekben a nehéz időkben is elértek hazánkba, találtak követőkre. A szerző igen értékes szolgálatot tett az általános magyar kultúrtörténetnek, mikor fáradságos munkával felkutatott korábban teljesen ismeretlen adatokból, mint mozaikkockákból felépítette a képet a magyarországi fizika korai évszázadairól. Érdekes és tanulságos olvasmány. Folytatását várjuk.
 (K. R.)