Cím: Magyar Örökség Díjban részesült 2015. decemberében Varga Tamás matematikatanár, Vargha Balázs irodalomtörténész és Varga Domokos író szellemisége
Szerző(k):  Oláh Vera 
Füzet: 2016/február, 71 - 72. oldal  PDF file

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

A Magyar Örökség és Európa Egyesület évente négy alkalommal hét-hét díjat oszt ki immár 20 éve. A Magyar Örökség Díjra állampolgári jogon bárki javasolhat olyan, általa érdemesnek tartott személyt, együttest, intézményt vagy teljesítményt, amely hozzájárult a magyar kultúra, gazdaság, sport vagy tudomány gazdagodásához, ezáltal pedig a magyar társadalom erkölcsi és szellemi felemelkedéséhez. A beérkezett ajánlások alapján a Magyar Örökség Díj Bírálóbizottsága választja ki a díjazandókat. Ez alkalommal díjazták a Varga testvéreken kívül például Lőrincze Lajos nyelvművelő tevékenységét és Cseh László úszó világversenyeken elért teljesítményét is. Ritka alkalom és nagy öröm, ha a magyar matematika területéről valakinek a munkássága ilyen elismerést kap, ezért is vagyunk büszkék arra, hogy 2012-ben a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok is Magyar Örökség díjas lett.
Az 1987-ben elhunyt Varga Tamás munkásságát a Magyar Örökség Díjra a Varga Tamás Tanítványainak Emlékalapítványa ajánlotta, Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és Katona Gyula, a Bolyai János Matematikai Társulat elnöke támogatták az ajánlást. A felterjesztés teljes anyagát C. Neményi Eszter, Pálfalvi Józsefné, Kovács Csongorné, Csahóczi Erzsébet, Halmos Mária és Széplaki Györgyné matematikatanárok állították össze.
Varga Tamás nevét viseli az idén 25 éves országos matematikaverseny, az 1989 óta matematikatanárok részére minden évben megrendezett Varga Tamás Módszertani Napok és egy hódmezővásárhelyi általános iskola is.
2015. december 19-én a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében az oklevelet a Varga család, másolatát pedig a Varga Tamás Alapítvány kuratóriumának elnöke, Pálfalvi Józsefné vette át.
Gazda István tudománytörténész olvasta fel a három Varga testvérről szóló méltatását, amelyet honlapunkon is közlünk1.


1http://www.komal.hu/cikkek/2016-02/varga-laudacio.h.shtml.