Cím: Némethy Katalin
Szerző(k):  Bíró Bálint 
Füzet: 2013/december, 514 - 515. oldal  PDF file

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

 
Némethy Katalin
(1933‐2013)
 

Nagy veszteség érte a matematikát, a matematika oktatását: nyolcvanéves korában elhunyt Némethy Katalin, mindenki Kati nénije.
Némethy Katalin kiváló matematikus, elsőrangú tankönyvszerző, tankönyvek és feladatgyűjtemények avatott bírálója, feladatszerkesztő, precíz munkatárs, de mindenekelőtt pedagógus volt, és ebben a minőségében végzett munkájára a mesteri jelző az egyedül kifejező.
Tanított vidéki és fővárosi gimnáziumokban, 1960-tól 1974-ig az ELTE Geometriai Tanszékén Hajós György professzor tanársegédje volt, 1980-tól tíz éven át a Fővárosi Pedagógiai Intézet szakfelügyelőjeként is dolgozott. Évtizedeken keresztül végzett kiemelkedő pedagógiai munkájára nagy hatással voltak a gyermekkorban szerzett iskolai élmények és egyetemi tanulmányai. Olyan világhírű matematikus professzoroktól tanult, mint Fejér Lipót, Riesz Frigyes, Szász Pál, Turán Pál, Fuchs László, Rényi Alfréd és Hajós György. Pedagógusi elvei, matematikatanári módszerei öt fontos pilléren nyugodtak (ezekről megható sorokat olvashatunk A matematikatanítás mestersége ‐ mestertanárok a matematikatanításról című könyvben):
,,... a legjobb értelemben vett fegyelem, és ezzel elválaszthatatlan összefüggésben a figyelem, az órákra való pontos felkészülés, a tanítványok rászoktatása arra, hogy kérdezzenek (utóbbin leginkább a ,,minőségi kérdezés'' fogalmát értve), a folyamatos és rendszeres visszajelzés, és végül, de nem utolsósorban a tehetséggondozás, illetve versenyeztetés.''
Ezzel kapcsolatban Kati néni mindig fontosnak gondolta a versenyző diákok tehetségének felismerését és tiszteletét, a tehetséggondozás legelső feltételének mégis azt tartotta, hogy a tanár a maga tehetségét gondozza, hogy ismeretei naprakészek legyenek.
Kitűnő versenyfelkészítő munkájának eredményeként Némethy Katalin tanítványai sok szép sikert értek el különféle matematikaversenyeken, a KöMaL pontversenyein, és lettek később a matematika kiválóságai akadémikusként, tanárként, de más foglalkozások művelőiként is. Azoknak a nagyszerű tanítványoknak pedig, akik nem lettek elsők, mert, ahogy Kati néni fogalmazott, ,,a versenyek döntőjében nem tudták az időfaktort legyőzni'', csak annyit szokott mondani: ,,sohase azt nézd, hogy hányan végeztek előtted, figyelj arra, hogy hány versenyzőnél voltál jobb''. Versenyekkel kapcsolatos munkája során évtizedekig segítette a matematika OKTV I. kategória versenybizottságának tevékenységét is. Ötleteivel, feladataival, az elkészült feladatsorok rendkívül kritikus lektorálásával, második és harmadik (n-edik) megoldások kitalálásával, a megírt dolgozatok pontos javításával, munkastílusával, abszolút precizitásával, minden szempontra kiterjedő figyelmével követendő példaként szolgált. Ezért e sorok írója élete végéig hálás a sorsnak, hogy tanulhatott tőle.
Némethy Katalin kiváló tanári munkáját több szakmai díjjal jutalmazták: Beke Manó díj, Apáczai Csere János-díj, Kiváló Tanár kitüntetés, 2005-ben pedig a Rátz Tanár Úr Életműdíjat kapta meg.
E sorok írója jó érzéssel gondol arra, hogy Némethy Katalinnak van egri kötődése. Az 1955-ben az ELTE-n végzett friss diplomás tanárnő két tanévet az egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium elődjében tanított. Az iskola régi tablói között ezért ma is látható egy, amelyen Némethy Katalin egy 1956-ban végzett leányosztály tanáraként szerepel.
Ha Némethy Katalin fizikai valójában el is távozott közülünk, és már csak tablókról néz ránk, mai tanulókra és tanárokra, szelleme tovább él a könyvekben, feladatgyűjteményekben, feladatokban, és a tanítványok, kollégák lelkében.
 
Bíró Bálint
Eger