Cím: A MATFUND Középiskolai Matematikai és Fizikai Alapítvány 2009. évi beszámolója
Szerző(k):  Oláh Vera 
Füzet: 2010/február, 98 - 100. oldal  PDF file
Témakör(ök): Egyéb írások

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok közhasznú alapítványa, a MATFUND Középiskolai Matematikai és Fizikai Alapítvány alapító okirata szerinti célja a lap megjelentetése és országos levelező pontversenyének támogatása, széleskörű nemzetközi elterjesztése az elektronika legmodernebb eszközeinek felhasználásával.
Az alapítvány 2007 óta a KöMaL kiadója. A Bolyai János Matematikai Társulattal és az Eötvös Loránd Fizikai Társulattal, a lap gazdáival kötött szerződés alapján a KöMaL és kapcsolódó kiadványai elektronikus és papíralapú megjelentetése, a versenyek lebonyolítása és díjazása, a rendezvények szervezése az alapítvány feladata. Ezen kívül az alapítvány közhasznú tevékenysége a matematikában, fizikában elért eredményes kutatásokért diákoknak és tanároknak ösztöndíjak adományozása. Az alapítvány ‐ szponzorai révén ‐ 2009-ben támogatni tudta diákok részvételét az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, az Erkel Ferenc Gimnázium Alapítványának versenyét, a KöMaL Fizika táborát, a Nemzetközi Fizikai Diákolimpiára való felkészülést és az Eötvös-versenyt. A MATFUND a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács tagjaként beadta ,,Tehetségpont'' akkreditációs kérelmét. A tehetséggondozás területén további együttműködéseket tervezünk 2010-ben.
Az alapítvány sikeresen vett részt a Nemzeti Civil Alap, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal és az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázatain a KöMaL megjelentetésének, működési költségeinek és országos versenyeinek támogatására. 2009-ben megkaptuk pályázataink előlegeit és több 2008-ban elnyert és elszámolt pályázat támogatási összegét.
Az alapítvány tovább dolgozott a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok archívumán, bekerült az adatbázisba az összes ábra, és a szövegek TeX változata 1925-től kezdve. 2010. májusra 25 év anyaga (1984‐2009) szerkesztve és lektorálva lesz.
Az Ericsson Magyarország Kft. 2009-ben is nagylelkűen támogatta a KöMaL kiadását, valamint az Ericsson-díjak kiosztását a matematikát, fizikát legjobban népszerűsítő és a tehetséggondozásban kiemelkedő tanárok részére. Idén 10 tanár kapott egyenként 250 000 Ft-os Ericsson-ösztöndíjat.
A MATFUND kuratóriuma 2009-ben tartott ülésein döntött az oktatási intézményekben folytatott tanulmányokra illetve kutatásra fordítható ösztöndíjak adományozásáról; általános- és középiskolai tanárok Ericsson-díjairól, egyéb tanári kutatói ösztöndíjakról, a felsőfokú tanulmányokat folytatók Fiatal kutatói díjairól, a KöMaL 2008/2009. tanévi versenyén legjobb eredményt elért általános- és középiskolai tanulók ösztöndíjairól és könyvjutalmakról. Az október közepén megtartott kétnapos Ifjúsági Ankét díjkiosztójára a Vince Kiadó, a Talentum Kiadó könyveket, a Casio Magyarország Kft. grafikus kalkulátorokat ajánlott fel a matematikából, fizikából vagy informatikából eredményesen versenyzők és tanáraik részére. A rendezvényt az ELTE támogatta.
Az alapítvány pénzügyi helyzete továbbra is stabil, 2010 januárjában több mint 22 millió forint áll rendelkezésre, 2009-ben aláírt, 2010-ben elszámolásra kerülő pályázatainkból további 1,5 millió forintra számíthatunk.
Az alapítványi célok megvalósulásához támogatóink ‐ akiknek köszönetünket fejezzük ki ‐ a következő összegekkel járultak hozzá:

 
  Ericsson Magyarország Kft.5 450 000 forinttal,  Kutatási és Techn. Innov. Alap (pályázatok)8 750 000 forinttal,  Nemzeti Civil Alap (pályázatok)810 000 forinttal,  OKM (versenypályázat)1 200 000 forinttal,  NSZFI (versenypályázat)900 000 forinttal,  SAS Institute Kft.500 000 forinttal,  In-Construction Kft.100 000 forinttal,  Magánszemély támogatóink119 000 forinttal,  APEH SZJA 1%-okból2 168 158 forinttal.
 

Alapítványunk 2010-ben is számít a pályázatokra és támogatókra, mivel azok nélkül nem tudnánk a KöMaL-t kiadni. Nagy segítség minden évben a személyi jövedelemadók 1%-ából származó összeg.
Kérjük, hogy 2010-ben mindazok, akik szeretnének hozzájárulni a KöMaL kiadásához, elektronikus fejlesztéseihez, magyar vagy nemzetközi versenyekhez, a versenyzők és tanáraik díjazásához vagy a KöMaL Ifjúsági Ankét megrendezéséhez, adóbevallásukhoz mellékelt nyilatkozatukban a MATFUND Alapítvány 18157444-2-41 adószámát szíveskedjenek megadni.
 

2010. február